"to be on the very edge of" translation into Hungarian

EN

"to be on the very edge of" in Hungarian

EN

to be on the very edge of {verb}

volume_up
to be on the very edge of
már éppen készült
már éppen azon volt, hogy

Context sentences for "to be on the very edge of" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThe rocket was at the very edge of space, nearly 250, 000 feet above Earth.
A rakéta ekkor már az űr határán járt, majdnem huszonötezer méterrel a Föld fölött.
EnglishAnd turned back, taking four more strides until he was at the very edge of the bridge.
Ezzel megfordult, s megtett még négy lépést, hogy a híd széléhez érjen.
EnglishAt the very edge of the grove she saw a small patch of one of the herbs she wanted.
A liget szélén megpillantotta azt a füvet, amelyikre szüksége volt.
EnglishThen it came again. a series of faint, eerie sounds at the very edge of audibility.
...tompa, jóformán a hallásküszöböt súroló, sipításszerű neszek.
EnglishIt was an ugly old brick building, on the very edge of the French Quarter.
Ritát azért küldték ide, mert rossz volt; ellógott a fiúkkal inni az Elnök nevű folyami hajóra.
EnglishSixty paces ahead and below, along the very edge of the slope, walked Hull Beddict.
Hatvanlépésnyire, a mező szélén megpillantotta Hull Beddiktet.
EnglishOnce again he felt more than saw that annoying flicker of darkness at the very edge of his vision.
Most sem látta, mint inkább érezte a látómezeje szélén vibráló árnyékokat.
EnglishShe was standing at the very edge of Quiddity, gazing out over the sea.
A nő a tenger legszélén állt, és tekintetével a távolba révedt.
EnglishAnd now he saw it, on the very edge of the thrashing waves beyond the reef.
Ekkor Withal meglátta végre egészen távol, a zátonyon túl.
EnglishHe knelt on the very edge of the ledge at the corner of the building, some fifty feet above the ground.
Az épület sarkánál letérdelt, mintegy ötvenlábnyira az utca szintje fölött.
EnglishAt the very edge of the sea was a huge, compact blob of radar returns.
A tenger legszélén foltokban verődött vissza a radarsugár.
EnglishAlso we are on the very edge of Fangorn, and it is perilous to touch the trees of that wood, it is said.'
S ráadásul a Fangornnak is a szélén, s azt mondják, itt megérinteni is veszélyes a fákat.
EnglishYet the impression persisted, and at the very edge of sleep, words and pictures persisted in his mind
És mégis ez volt a benyomása és mielőtt elaludt volna, szavak és képek rögzültek az elméjében.
EnglishThe parapet had fallen away here; he kept back from the very edge.
Itt a korlát leomlott, ezért nem ment egészen a szélére.
EnglishMy mother had been raised on a small farm at the very edge of Black Oak, so she was almost a town girl.
Anyám egy kis farmon nőtt fel Black Oak tőszomszédságában, így majdnem városi lánynak számított.
EnglishIt's a pink villa on the very edge of the city, said the old man.
Rózsaszín villa a város szélén mondta az öregember.
EnglishNicki stood at the very edge, his lips silently shaping my name.
Nicki a legszélén állt, ajka némán formálta nevemet.
EnglishFrederick Forsyth The Devils Alternative cables to starboard, the Scimitar was also hove to, on the very edge of the oil slick.
Jobbra tőőlük hétszáz méterre a Jatagán szintén megállt, éppen az olajtó pereménél.
EnglishShe admitted it with a terse nod, then walked to the corner of the longhouse front, to the very edge of the thickening rain.
A lány feszesen biccentett, majd a ház sarkához lépett, a sűrűsödő esőfüggöny széléhez.
EnglishI had reached the very edge of the cliff, when she came after me.
A szirt szélénél tartottam, mire utolért.