"to be out of tune" translation into Hungarian

EN

"to be out of tune" in Hungarian

EN

to be out of tune {verb}

volume_up

Context sentences for "to be out of tune" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishSuch an aim is out of tune with the real purpose of agricultural support.
Ez nincsen összhangban a mezőgazdasági támogatáspolitika valódi céljával.
EnglishWho would want to steal the music box before Babs could even find out what tune it played?
Ki rabolná el a zenélő dobozt, mikor még Babs sem fejthette meg, mit zenél?
EnglishKay called over Ted's shoulder, We'll finish out this tune.
Kay átszólt Ted válla fölött Még befejezzük ezt a fordulót.
EnglishKham could make out the tune, a strange awkward thing, but none of the words were clear; they sounded foreign.
Kham hallotta a kicsit idétlennek tűnő dallamot, de a szavakat nem tudta kivenni; olyan külföldiül hangzottak.
EnglishThe roses were in bloom, two nightingales soliloquized in the boskage, a cuckoo was just going out of tune among the lime trees.
A rózsák most nyíltak ki, két csalogány zengte dalát a csalitban, egy kakukk éppen a dallamot próbálgatta a hársfák közt.
EnglishThe system drifts out of tune.
EnglishOur souls were out of tune, our desires crossed and our resentments too common and too well watered for the final flowering.
Lelkünk nem volt harmóniában, vágyaink keresztezték egymást, kölcsönös sértődöttségünk túl sok tápot kapott ahhoz, hogy kígyófogvetés legyen belőle.
Englishto be out of tune with
EnglishIn one corner, a sound system was deafening those present with Asian music- sitar music, if I recall rightly, the kind where you can't pick out a tune.
Az egyik sarokban keleti zenékkel bódította a közönséget egy sztereóberendezés, szitáron szólt, ha jól emlékszem, a szokásos, kivehetetlen dallam.