"to be pending" translation into Hungarian

EN

"to be pending" in Hungarian

EN

to be pending {verb}

volume_up
You know very well that the matter is still pending.
Ön is nagyon jól tudja, hogy az ügy folyamatban van.
This is a legal and political dispute between Brazil and Italy and a decision by the Supreme Federal Court of Brazil is pending.
Ez egy jogi és politikai vita Brazília és Olaszország között, és Brazília szövetségi legfelsőbb bíróságának döntése folyamatban van.
However, at certain times and for certain content, you may find your preferred language version unavailable pending translation.
Egyes esetekben azonban előfordulhat, hogy a keresett tartalom nem áll rendelkezésre a választott nyelven, mert a szöveg fordítása még folyamatban van.
However, this suggestion is still pending, as you know.
Ugyanakkor ez a javaslat, ahogy Önök is tudják, még függőben van.
Commissioner, this question is pending and I await an answer from you.
Biztos úr, ez a kérdés még függőben van, várom rá a válaszát.
I want the clerks to pull up every case now pending in the eleven circuits below.
Azt akarom, hogy az ügyvivők vegyenek elő minden olyan ügyet, amely függőben van az alsóbb szinteken.

Context sentences for "to be pending" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishPending cases against organized crime families would be set aside for this one.
Még a szervezett bűnözés ellen függőben levő ügyeket is félreteszik a kedvéért.
EnglishThere are some very pressing problems pending, a few of which you have listed.
Van néhány nagyon sürgető probléma függőben, amelyek közül néhányat ön felsorolt.
EnglishAnd there's a patent pending on these systems as well that's held by the community.
Elbírálás alatt van egy szabadalom ezekre a rendszerekre ami a közösség tulajdona.
EnglishBy sunset, the shooting and the killing had stopped, pending final disposition.
Mire bealkonyodott, a lövöldözésnek és az öldöklésnek vége volt, a háború véget ért.
English(The sitting was suspended at 11.40 pending voting time and resumed at noon)
(Az ülést 11.40-kor a szavazás idejére felfüggesztik, és délben újból megnyitják.)
English(The sitting was suspended at 12 noon pending voting time and resumed at 12.05 p.m.)
(Az ülést délben a szavazás idejére felfüggesztik, és 12.05-kor újból megnyitják.)
English(The sitting was suspended at 6.15 p.m. pending Question Time and resumed at 6.30 p.m.)
(Az ülést 18:15-kor felfüggesztik, majd a kérdések órájával 18:30-kor folytatják).
English(The sitting was suspended at 11.55 a.m. pending voting time, and resumed at 12.05 p.m.)
(Az ülést 11.55-kor a szavazások órájára felfüggesztik, majd 12.05-kor folytatják)
English(The sitting was suspended at 5.15 p.m. pending Question Time and resumed at 5.30 p.m.)
(Az ülést 17.15-kor elnapolják a kérdések órájáig, majd 17.30-kor újból megnyitják.)
EnglishA solution needs to be found for Abyei, but at the moment the question is still pending.
Abyei ügyére megoldást kell találni, de pillanatnyilag a kérdés még megoldásra vár.
English(The sitting was suspended at 11.55 a.m. pending voting time and resumed at 12 noon)
(Az ülést 11.55-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, majd déli 12.00-kor folytatják.)
EnglishIn my country, Spain, we now have a project pending in the Pyrenees.
Hazámban, Spanyolországban most van egy folyamatban lévő projekt a Pireneusokban.
EnglishUnable to return to Belgium because of pending charges on two counts of murder.
Belgiumba nem térhet vissza, mert kétrendbeli emberölésért körözik.
EnglishThis is exactly why these agreements are only temporary pending full agreement.
Ezek a megállapodások pontosan ezért csak ideiglenesek a teljes körű megállapodás megkötéséig.
EnglishThey will, naturally, be relocated around the country pending legal examination of their case.
Természetesen szétszóródnak az országban, míg az esetük jogi kivizsgálása tart.
EnglishRelieved of field duty pending an internal investigation... into the charges...
Felmentették szolgálat alól, egy belső nyomozás... alakalmával...
EnglishThe routes will be fully roughed in-oh, another month or six weeks, de­pending on weather.
Az utakat négy-hat hét múlva már használni lehet, ha jó lesz az időjárás.
EnglishI also support the provisional implementation of the agreement pending its entry into force.
A megállapodás hatályba lépésének idejéig támogatom annak ideiglenes alkalmazását is.
EnglishThe Italian reply is still pending and once it is received, the Commission will assess it.
Várjuk Olaszország válaszát; amint a válasz megérkezik, kiértékeljük azt.
EnglishHowever, she'd tabled, indefinitely, pending plans to entrap other escorts.
Persze tett néhány erőtlen kísérletet más kísérők felhajtására is.

Similar translations for "to be pending" in Hungarian

pending noun
be quick!
be careful!
Hungarian
be a good boy!
Hungarian
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to