"to be personal" translation into Hungarian

EN

"to be personal" in Hungarian

EN

to be personal {verb}

volume_up

Context sentences for "to be personal" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishA lot of people feel that they can derive personal gain from destroying forests.
Sokan úgy gondolják, hogy személyes hasznot húzhatnak az erdők elpusztításából.
EnglishOn a personal level, I have, for 36 years of my career, defended privacy rights.
Jómagam 36 éves pályám alatt folyamatosan védtem a magánélethez fűződő jogokat.
EnglishNadon was interrupted from his reveries by a comlink call on his personal channel.
Álmodozásából kommunikátorának hangjelzése verte fel; a magáncsatornáján hívták.
EnglishI am here on the personal authority of Marshal of the Soviet Union D.
Én itt a Szovjetunió marsalljának, D. T. Jazovnak a személyes képviselője vagyok.
English... above all personal desires and material comfort, she said with bitter irony.
-...Minden személyes vágy és anyagi kényelem előtt - mondta keserű iróniával.
EnglishThey're projecting our own personal fears andanxieties... onto the national stage.
Kivetítik a saját személyes félelmeinket és aggodalmunkat... a nemzeti színtérre.
EnglishThey would have more personal pride if they found something worthwhile to do.
Arról nem is beszélve, hogy nyugodt lelkiismerettel hajthatnák álomra a fejüket.
EnglishObviously, from my personal viewpoint, I hope he comes home as soon as possible.
Természetesen én személyesen nagyon remélem, hogy minél hamarabb hazaengedik.
EnglishWhat is the legal basis authorising this kind of processing of personal data?
Mi a törvényes alap, amely engedélyezi a személyes adatok e fajta feldolgozását?
EnglishBut for Mary Patricia, it was as personal as hell, because of her grandfather.
Mary Patríciának azonban nagyon is személyes ügy volt, mégpedig a nagyapja miatt.
EnglishHe wants Bhelliom, not any satisfaction He might get from a personal confrontation.
Õ a Bhelliomot akarja, nem pedig az elégtételt, hogy személyesen bánhat el velem.
EnglishMr President, pursuant to Rule 145, I would just like to make a personal statement.
Elnök úr! A 145. cikk alapján csak egy személyes nyilatkozatot szeretnék tenni.
EnglishEducation is important for personal growth and better employment opportunities.
Az oktatás fontos a személyes fejlődés és a jobb foglalkoztatási lehetőségek miatt.
English(FR) Madam President, I asked to speak in order to make a personal statement.
(FR) Elnök asszony, azért kértem szót, hogy egy személyes megállapítást tehessek.
EnglishSpecial attention should be paid to the protection of passengers' personal data.
Különleges figyelmet kell fordítani az utasok személyes adatainak védelmére.
EnglishRAINBOW SIX asked, sitting still in his personal car not far from Red Square.
Mi a fene! morogta Szivárvány hat az autójában ülve, nem messze a Vörös tértől.
EnglishLamurk's personal escort drew weapons when Hari finally left the assassination room.
Lamurk testőrei fegyvert szegeztek neki, amikor elhagyta a gyilkosság helyszínét.
EnglishI think my personal story is explained very simply on the slide, and it's access.
Azt hiszem a személyes történetemet jól ábrázolja ez a dia, és ez a hozzáférhetőség.
EnglishYou know what, let them use their mobile phone for personal calls -- heaven forbid.
Tudod mit? Hadd használják a saját mobiljukat személyes hívásokra -- ne adj isten.
EnglishYes, his Excellency is taking a personal interest in the matter, said Gondureau.
- Úgy van, őexcellenciája foglalkozik ezzel az üggyel - mondotta Gondureau.

Similar translations for "to be personal" in Hungarian

personal adjective
be quick!
be careful!
Hungarian
be a good boy!
Hungarian
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian