"to be persuaded" translation into Hungarian

EN

"to be persuaded" in Hungarian

EN

to be persuaded {verb}

volume_up
His most particular friend, you see by Jane's account, was persuaded of his never intending to marry her.
Hiszen Jane leveléből látják, s legjobb barátja is meg van győződve arról, hogy esze ágában sincs elvenni Lydiát.
He was persuaded, and he's still convinced that another world is possible -- a world where no one would ever need a forger.
Meggyőzték őt és még mindig meg van győződve arról, hogy egy más világ is lehetséges -- egy világ, amelyben senkinek nincs szüksége hamisítókra.

Context sentences for "to be persuaded" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishYour Elene God forgives, the Younger Gods of Styricum can be persuaded to relent.
Az önök elén istene megbocsátó; a mi fiatal isteneink engedékenységre bírhatók.
EnglishRavelston persuaded himself that he was fond of pubs, especially low-class pubs.
Ravelston meggyőzte önmagát, hogy kedveli a kocsmákat, különösen a rossz kocsmákat.
EnglishI'd persuaded him to wear his black frock-coat, and to pull his hat down real tight.
Meggyőztem, hogy vegye fel a fekete kabátját, és a kalapját nyomja jól a fejébe.
EnglishWe are persuaded that he has pledged himself to assist Mr. Wickham with money.
- Meggyőződésünk szerint kötelezte magát, hogy pénzzel segíti Wickhamet.
EnglishI know the Commission has other ideas, but I hope it will be persuaded by our arguments.
Tudom, hogy a Bizottság ezt másként látja, de remélem, érveink meggyőzik majd.
EnglishWith this slaughter he became the killer Decker had persuaded him he was.
Decker megölésével gyilkossá vált, ahogy Decker meggyőzte előzőleg, hogy az.
EnglishWho can be persuaded that discussions merely concern a 'quasi-accession'?
Kit tud meggyőzni arról, hogy a párbeszéd pusztán egy "kvázi-csatlakozásról” folyik?
EnglishBut you yourself were persuaded that there was nothing serious in the affair?
- Ezek szerint ön meg volt győződve arról, hogy a kapcsolat nem komoly?
EnglishAnd I think it unlikely that he can be persuaded to cooperate with us.
- Én pedig továbbra is valószínűtlennek tartom, hogy együtt akarna működni velünk.
English'From your tone,' Kabe said, voice rumbling, 'I take it you are not persuaded.'
A hangodból ítélve dörmögte Kabe nem jártam valami nagy sikerrel.
EnglishSomehow that makes it seem even stranger that you were persuaded by Allanon to look after me.
Ettől még különösebbnek tűnik, hogy engedted rábeszélni magad a gyámolításomra.
EnglishThe king said, I do not need to be persuaded of his unfitness for the position.
- Nincs szükségem rá, hogy meggyőzz, mennyire alkalmatlan erre a hivatalra - mondta a király.
EnglishDing found it amusing, but he was also persuaded that it was necessary.
Ding szórakoztatónak találta, de meg volt győződve róla, hogy szükséges.
EnglishPerhaps Comrade Biletnikov... would be persuaded to sing for us this evening.
Talán megkérhetnénk Biletnyikov elvtársat, hogy énekeljen nekünk.
EnglishKomarov and Grishin have persuaded their friends the Dolgoruki gang to launch a war.
- Komarov és Grisin rávették barátaikat, a Dolgorukij vezetőit, hogy indítsanak bandahábo-rút.
EnglishLibya must be persuaded to ratify the Geneva Convention on Refugees.
Líbiát meg kell győzni arról, hogy ratifikálja a menekültekről szóló genfi egyezményt.
EnglishEven now he was unsure exactly why he had been persuaded to undertake this journey.
Még most sem értette, miért hagyta magát rábeszélni az utazásra.
EnglishHe persuaded Einstein, as his last act, to sign the famous memorandum of Bertrand Russell.
Meggyőzte Einsteint, hogy írja alá Bertrand Russell híres memorandumát.
EnglishMy mother couldn't be persuaded to do her old slow dances, however.
Ám anyámat nem lehetett rábeszélni, hogy lejtse el a régi, lassú táncokat.
EnglishOthers, whom the death of my lord would perhaps grieve less, have already persuaded him.
Mások, akik talán kevésbé gyászolnák őt, már meggyőzték az igazukról.

Similar translations for "to be persuaded" in Hungarian

be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian
be gone!
be of good cheer!
Hungarian
be of good comfort!
Hungarian