"be quick!" translation into Hungarian

EN

"be quick!" in Hungarian

EN be quick!
volume_up

be quick!
They were quick to cover their pity with horseplay; but not quick enough.
Szánalmukat bohóckodással leplezték, gyorsan de nem eléggé gyorsan.
Quick, quick; but it took him nearly three minutes to get on to Helmholtz Watson.
Gyorsan-gyorsan; de csaknem három percébe telt, míg beszélni tudott Helmholtz Watsonnal.
Inspector Kelsey was quick and so was Adam, but they were not quick enough.
Kelsey felügyelő gyorsan előrelépett, és Adam is de nem elég gyorsan.
be quick! (also: buck up!)
`And be quick about it,' added the Hatter, `or you'll be asleep again before it's done.'
- De siess - ingerkedett vele a Kalapos -, különben elalszol, mielőtt befejeznéd.
Quick, my child, and keep Maxime in order in future.
Siess, gyermekem, igyekezzél észretéríteni Maxime-ot.
Do not be so quick to accept as truth what is only conjecture.
Ne siess annyira igazságnak elfogadni azt, ami csak véletlen.
be quick! (also: buck up!)
Move, stalwarts, the Lady Herald murmured, and this time the warriors were quick to obey.
- Mozgás, utat! - mormolta a hírnök és ezúttal a harcosok gyorsabban engedelmeskedtek.

Similar translations for "be quick!" in Hungarian

to be verb
Hungarian
be- particle
Hungarian
quick noun
quick adjective
quick! adjective

Context sentences for "be quick!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPanamon laughed sharply, taking a few quick strides toward the hesitant Valeman.
Panamon élesen fölnevetett, és néhány fürge lépést tett a habozó völgylakó felé.
EnglishSuperintendent Battle, despite his appearance of stolidity, was a very quick man.
Battle főfelügyelő látszólagos egykedvűsége ellenére nagyon is gyors ember volt.
EnglishThen a sudden exclamation, a quick My God, look at that! her senses returned.
Aztán egy hirtelen kiáltásra, egy Úristen, oda nézzenek! kiáltásra magához tért.
EnglishNot really i» But her voice held a certain doubt whic^ poirot was quick to notice.
A hangában azonban bizonytalanság bujkált, ami nem kerülte el Poirot figyelmét.
EnglishHe gave me a quick darting frown, as if perhaps something ought to be done about it.
Olyan rosszallóan pillantott rám, mintha tenni szeretett volna valamit ez ellen.
EnglishYears ago, before we ever went to Central America, we ate a quick lunch there.
Valamikor régen, még Közép-Amerika előtt egyszer ott kaptunk be egy könnyű ebédet.
EnglishWith quick strokes she sketched the hideous swirls and blazons of a devilmask.
Olivia keze nyomán egykettőre kirajzolódtak egy ördögi maszk örvénylő vonalai.
EnglishShe remained convinced for about three quick eye-blinks, and then began to doubt.
Úgy érezte, jól döntött, de három másodperccel később már kételkedni kezdett ebben.
EnglishWith that, she leaped at him, quick as a viper, and knocked him to the ground.
Amint az utolsó szó elhagyta a torkát, egy gepárd gyorsaságával ugrott rá Cale-re.
English'Come on in, stranger,' Kalten replied easily after a quick glance at Kurik.
Gyere csak, idegen felelte Kalten, miután egy gyors pillantást váltott Kurikkal.
EnglishHe's already reviewed every active case, and targeted a few for quick movement.
Már minden függőben lévő ügyet átnézett, és néhány gyors lépést már el is tervezett.
EnglishThe wizard gave the ring a quick, sneering glance and j strode right across it.
A varázsló vetett egy gyors, gúnyos pillantást a körre, majd átlépett rajta.
EnglishHis wife was with him and they claimed to be sneaking away for a quick holiday.
A felesége is vele volt, azt állították, hogy egy gyors nyaralásra akartak elutazni.
EnglishMadam President, a few quick questions, if I may, through you to the Commissioner.
Elnök asszony, néhány gyors kérdés, ha szabad, önön keresztül a biztos úrhoz.
EnglishSherlock Holmes ran her over with one of his quick, all-comprehensive glances.
Sherlock Holmes végigfuttatta rajta gyors, de mindent elraktározó tekintetét.
EnglishBy her hurried, quick breathing he knew that something had upset her badly.
Szapora, ziháló lélegzetvételéből észrevette, hogy nagyon feldúlt állapotban van.
EnglishQuick-witted, yes, beautiful, yes, and inside you, the burnt-up relics of a saint!
Eszes vagy, igen, és gyönyörű, igen, és egy szent kiégett ereklyéit hordod magadban!
EnglishThere was a quick chalk mark on each case, and he turned to his next customer.
Mindkét táskára ráfirkantott egy krétajelet, és a következő utashoz fordult.
EnglishBut first allow me a quick word on the implementation of the 2007 programme.
De először engedjék meg, hogy röviden szóljak a 2007. évi program végrehajtásáról.
EnglishKord looks almost disappointed when Drummond surrenders after a few quick questions.
Kord szinte csalódott arcot vág, amikor Drummond néhány gyors kérdés után feladja.