"to be sick" translation into Hungarian

EN

"to be sick" in Hungarian

HU

EN to be sick
volume_up
{verb}

to be sick (also: to heave, to perk up, to puke, to throw)
And she saw Old Kenthik being sick under the rose bushes.
Látta, hogy Old Kenthik a rózsabokrok tövében hány.
How many palaces, vaults, and castles across Faerun, which their owners think are secure, he asked, looking sick, can be breached so readily?
- Vajon hány kastély és palota tulajdonosa hiszi azt Faerűn-szerte, hogy a tulajdona biztonságos, miközben ilyen könnyedén be lehet hatolni?

Similar translations for "to be sick" in Hungarian

to be verb
Hungarian
be- particle
Hungarian
sick adjective

Context sentences for "to be sick" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI doubt that viewing the body would accomplish anything, except make you sick.'
Kétlem, hogy segítene, ha látná a testet, hacsak nem abban, hogy rosszul legyen.
EnglishThen she sat near her, holding her hand, not troubling the sick woman with words.
Aztán leült mellé, fogta a kezét, de nem fárasztotta szavakkal a beteg asszonyt.
EnglishAnd in their midst was Michael, too sick and indifferent to care what they did.
Michael pedig túlságosan beteg és közönyös, hogy érdekelje, mit csinálnak ezek.
EnglishThe sick friend was retrieved from the house and the car rushed off at top speed.
A beteg barátot kihívták a házból, s autójuk a legnagyobb sebességgel elrohant.
EnglishIt was the honey in the water that made it sweet, it was the oil that made it sick.
Benne volt a méz, amitől édes lett, és benne volt az olaj, amitől megbetegedett.
EnglishThe fact is, that you were sick of civility, of deference, of officious attention.
A tény az, hogy ön megunta az udvariaskodást, a hódolatot, a tüntető figyelmet.
EnglishTrooper Morris suddenly found himself wishing he had called in sick that afternoon.
Morris rohamrendőr úgy érezte, legjobb lett volna beteget jelentenie ma délután.
EnglishThe mere thought of any fin participating in such crimes made Akki feel sick.
Akki már a gondolatától is rosszul volt annak, hogy fin ilyesmiben részt vegyen.
EnglishAs a revenge on Amyas, perhaps not meaning to kill, just to make him ill or sick?
Talán nem is akarta megölni, csak azt akarta, hogy rosszul legyen és hányjon?
EnglishHe must be sick, or one of those loonies that always used to come through.
Vagy beteg, vagy afféle magányos hobó, amilyenek mindig császkálnak errefelé.
EnglishHer red jumper, freshly washed, was a gay splash of colour in the little sick-bay.
Frissen mosott piros pulóvere derűs színfoltként virított a kis betegszobában.
English. - (SL) This report concerns everyone - the sick and the healthy.
előadó. - (SL) Ez a jelentés mindenkit érint - a betegeket és az egészségeseket.
EnglishThose German forests are no place for a man sick in mind, are they, Tiberius?
Azok a germán erdőségek nem valók egy idegbeteg ember számára, ugye, Tiberius?
EnglishI ate more, she thought, than I usually do in three days, no wonder I am sick.
Többet ettem, gondolta, mint máskor három nap alatt, nem csoda, ha hányingerem van.
EnglishOr shut up in a sick-bed, with dwindling coins keeping fewer and fewer servants?
Vagy talán a kincseskamrájába költözött, és naphosszat az érméit számlálja?
EnglishHe was staring out the window, afraid to move for fear of being sick again.
Bámult ki az ablakon, mozdulni nem mert, attól félt, megint elkapja az émelygés.
EnglishYou must never drink after the heart stops or you'll be sick again, sick to death.
Sosem szabad innod, miután a szív megállt, mert újra beteg leszel, halálos beteg.
EnglishI lost myself utterly in good works, and I cared for the sick with good results.
Belemerültem a jócselekedetekbe, és eredményesen gyógyítottam a betegeket.
EnglishSome people had arrived in a big car and taken a sick-looking woman away with them.
Néhány ember érkezett egy nagy autóval, és egy betegnek látszó nőt vittek magukkal.
EnglishYet he was as sick as if a death-cup mushroom had found its way into his porridge.
Mégis annyira rosszul lett tőle, mintha egész tálnyi mérges gombát tettek volna bele.