"to be uncomfortable" translation into Hungarian

EN

"to be uncomfortable" in Hungarian

EN

to be uncomfortable {verb}

volume_up
kellemetlenül érzi magát
I accept that he feels uncomfortable within his group, but clearly the Socialist Group in the European Parliament cannot be the scapegoat.
Megértem, hogy kellemetlenül érzi magát saját képviselőcsoportjában, mégsem teheti meg bűnbakként az Európai Parlament Szocialista Képviselőcsoportját.
She had the grace to look thoroughly uncomfortable.
A miniszterelnök úgy nézett rá, mint aki rendkívül kényelmetlenül érzi magát.
If you're uncomfortable in any way, no one here will think any less of you.
Ha bármi miatt kényelmetlenül érzi magát, senki sem fogja gyávának hinni.
Látszott, hogy nagyon kényelmetlenül érzi magát.
to be uncomfortable
rosszul érzi magát

Context sentences for "to be uncomfortable" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishInstead the memory that came was specific and uncomfortable, and shabby and mean.
Egészen más emlék támadt föl benne: egy kellemetlen, kopott, középszerű emlék.
EnglishBingley was quite uncomfortable; his sisters declared that they were miserable.
Bingleyt egészen lesújtotta a hír; nővérei kijelentették, hogy vigasztalhatatlanok.
EnglishAll in all, she could not have imagined a grimmer or more uncomfortable place.
Mindent összevetve elképzelni sem tudott volna ennél nyomasztóbb, borúsabb helyet.
EnglishMr Hanning, looking uncomfortable, said he doubted if that would be necessary.
Mr. Hanning kényelmetlenül fészkelődve azt felelte, kétli, hogy szükség volna erre.
EnglishI turned to Ned, glad to be diverted from the uncomfortable run of my own thoughts.
Ned felé fordultam, boldogan, hogy eltérített gondolataim kényelmetlen áramlásától.
EnglishThe professor's renewed interest in Sam made Dodger a little uncomfortable.
Kicsit kényelmetlenül érezte magát, hogy a professzort újra érdekelni kezdte Sam.
EnglishI confess you make me more than a little uncomfortable, Elminster, Mystra said.
- Be kell vallanom, hogy egy kicsit kényelmetlenül érzem magam, Elminster - mondta Mystra.
EnglishNow he felt obliged to seek her out, however uncomfortable the meeting might prove.
Most úgy érezte, meg kell keresnie, bármennyire kellemetlenül végződhet ez a találkozás.
EnglishIt may not be enough to convict him, but it will make him pretty uncomfortable.
Ahhoz valószínűleg nem lesz elég, hogy elítéljék, de az biztos, hogy meg fogják izzasztani.
EnglishIf you're uncomfortable in any way, no one here will think any less of you.
Ha bármi miatt kényelmetlenül érzi magát, senki sem fogja gyávának hinni.
English...even Mueller, who was a redneck you felt uncomfortable sleeping around.
Még az olyan vörösnyakút is, mint Mueller aki mellet nem szívesen aludtál.
EnglishIt's very uncomfortable to be on the receiving end of that kind of language.
Igen csak kellemetlen a fogadó oldalán állni egy ilyen fajta beszédnek.
EnglishRichard Amory sounded uncomfortable as he half turned away from Poirot.
Pontosan erről van szó - mondta Richard Amory elszántan, aztán elfordult vendégétől.
EnglishSometimes the quizzical glance through the thick lenses made her uncomfortable.
Néha kényelmetlenül érezte magát a vastag lencséken keresztül ért csúfondáros tekintet alatt.
EnglishI'm uncomfortable dealing with this aspect of your life I don't want to talk to them.
Kényelmetlenül érzem magam, hogy az életed ezen részébe avatkozom bele.
EnglishSo in none too subtle ways she made things uncomfortable for Gordon.
Így aztán a maga nem túl kifinomult módján igyekezett Gordon életét megnehezíteni.
EnglishShe paused, uncomfortable with what she was about to say, but refusing to look away.
Elhallgatott, kínosan érezte magát attól, amit mondott, mégsem fordította el a tekintetét.
EnglishI feel ... uncomfortable ... hearing our masters described this way.
Egy kicsit kényelmetlenül érzem magam attól, hogy így beszélsz a gazdáinkról.
EnglishNo, what I'm uncomfortable with is treating a little kid like it's an adult.
Nem, én attól vagyok kinban, ha felnőttként kezelnek egy kisgyereket.
EnglishTarth soon felt uncomfortable, but dared not turn his own eyes away.
Tarth kezdte kényelmetlenül érezni magát, de nem fordította el a tekintetét.

Similar translations for "to be uncomfortable" in Hungarian

uncomfortable adjective
Hungarian
to feel uncomfortable verb
be quick!
be careful!
be a good boy!
be done!
be good!
be on the watch!
Hungarian
be quiet!
be alert!
be good enough to
be off!
Hungarian
be prepared!
Hungarian
be brave!
Hungarian