EN

to be unwilling to {verb}

volume_up

Context sentences for "to be unwilling to" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishI do not understand why both Conservatives and Labour are unwilling to give that.
Nem értem, hogy erre miért nem hajlandó sem a Konzervatív Párt, sem a Munkáspárt.
EnglishSuch an initiative will have no scope for those unwilling to move forward.
Egy ilyen kezdeményezés nem fog teret adni azoknak, akik nem akarnak továbblépni.
EnglishWill you walk the road to your destiny, or must the Gods drag you to it unwilling?
Követed-e hát végzeted útját, vagy akaratod ellenére kell az isteneknek odahurcolniuk?
EnglishHe was mumbling softly, at times barely audible, unwilling to look at her.
- Mark halkan dünnyögött, néha alig hallhatóan, és nem akart Reggie szemébe nézni.
English'Only a few hours ago you were unwilling to sit on a horse of Rohan,' laughed Legolas.
- És pár órája még nem akaródzott felülnöd egy rohani ló hátára! - nevetett Legolas.
EnglishI have taken no unwilling woman, nor played at adultery with any man's wife.
Sosem tettem magamévá nőt az akarata ellenére, nem csábítottam el más férfi asszonyát.
EnglishHe stood back, unwilling to be anywhere close by they opened up drawer 4E.
Ott maradt az asztalánál, nem akart a közelben lenni, amikor majd kinyitják az ajtót.
EnglishUnwilling to wait for Kham, Neko resolved to start his own investigation.
Neko nem akart Khamra várni, ezért elhatározta, hogy inkább belekezd a maga nyomozásába.
EnglishUnfortunately the French presidency is unwilling to come to these meetings.
A francia elnökség azonban sajnos nem hajlandó eljönni a találkozókra.
EnglishThe Riders came to the wood, and they halted; horse and man, they were unwilling to pass in.
A lovasok az erdőhöz értek, s a szélén megálltak, ló is, ember is vonakodott bemenni.
EnglishThe judicial system in Sudan is unable and unwilling to tackle the situation in Darfur.
A szudáni igazságszolgáltatás nem képes, illetve nem hajlandó a dárfúri helyzetet rendezni.
EnglishMondale stared at him, disbelieving but unwilling to challenge him.
Mondale Danre meredt, mint aki nem hisz a fülének, de nem merte provokálni.
EnglishI would that I could help you, sister-but I am unwilling to have doings with charms and magic.
- Bárcsak tudnék segíteni, húgom... de nem szívesen nyúlok amulettekhez meg mágiához.
EnglishIt's okay, said Derrick, himself a bit worried but unwilling to show it.
Derrick sem volt már olyan biztos a dolgában, de nem akarta elárulni.
EnglishQuince was locked inside, and at first seemed unwilling to come out.
Quince a szobájába zárkózott, és eleinte nem mutatott hajlandóságot arra, hogy kijöjjön.
EnglishThe man knew something he was unwilling to say right now, though what he knew was important somehow.
Ez az ember tud valamit, amit nem mondhat el egyelőre, pedig tudja, hogy fontos.
EnglishHe paused, unwilling to reveal such intimate details even to a friend.
Nem szívesen osztott meg ilyen intim részleteket még egy baráttal sem.
EnglishThe security team didn't advance; they were unwilling to face Burke's deadly accurate fire.
A biztonságiak sem jöttek előrébb; nem akartak belekerülni Burke halálos pontosságú tüzébe.
EnglishWas the Goddess unwilling to give her another child when she had let the first go so willingly?
Azért nem adott neki az Istennő több gyermeket, mert az elsőt oly készségesen elengedte?
EnglishThe other shook his head, unwilling even to debate the possibility.
A másik a fejét rázta, a lehetőségről még tárgyalni sem volt hajlandó.

Similar translations for "to be unwilling to" in Hungarian

unwilling adjective
to preposition
be good enough to