"to be warm" translation into Hungarian

EN

"to be warm" in Hungarian

EN

to be warm {verb}

volume_up
to be warm (also: gay, hot, rich, warm)
It was developing into a beautiful spring morning, warm for the time of year.
Gyönyörűű tavaszi reggel ígérkezett, az évszakhoz képest meleg időővel.
The warm air from the open door of the wheelhouse was steaming like hot breath.
A kormányosfülke nyitott ajtajából forró lélegzetként gomolygott a meleg levegő.
The vehicle's interior was warm and dry; they took off their cloaks.
A kocsiban kellemesen meleg volt, végre megszabadulhattak átnedvesedett köpenyüktl.
One moment she said she was cold and clutched her warm fur cloak about her; another time she thrust it from her, saying that she was burning up.
Az egyik pillanatban azt mondta, fázik, és összehúzta magán a szőrmeköpenyt; máskor ledobta magáról, azzal, hogy rettenetesen melege van.

Context sentences for "to be warm" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishStark went in among them and then sat down, leaning his back against warm stone.
Stark belopakodott a romok közé, aztán hátát a langyos kőnek támasztva megpihent.
EnglishHe was a very generous man, and altogether a warm-hearted and to lovable person.
Nagyon bőkezű ember volt, és egyébként is melegszívű, szeretetre méltó egyéniség.
EnglishThe warm air from the open door of the wheelhouse was steaming like hot breath.
A kormányosfülke nyitott ajtajából forró lélegzetként gomolygott a meleg levegő.
EnglishAll of us were lousy by this time; though still cold it was warm enough for that.
Ekkoriban mindannyian tetvesek voltunk; hideg volt még, de ehhez már elég meleg.
EnglishThen Gabrielle sat down on the rounded top of a boulder that was warm in the sun.
Leült egy felül gömbölyűre csiszolódott, a naptól meleg kőtömbre és azt kérdezte:
EnglishIt was very cold and the gay lights of the Krntnerstrasse did little to warm them.
A csípős hidegben a Kárntnéierstrasse vidám fényeinek alján sem melegedtek meg.
EnglishI gave in to my desire to kiss her, to breathe in the fragrance of her warm flesh.
Mégis engedtem a vágyamnak, hogy összecsókoljam, beszívjam meleg húsának illatát.
EnglishA warm breeze slid gently past the spires and stone lions of the city rooftops.
Kellemesen meleg szellő csiklandozta meg a tornyokat és a háztetők kőoroszlánjait.
EnglishI brought it close to my lips, blew on it, then gulped the warm, bitter water.
Közel emeltem az ajkamhoz, megfújtam, aztán belekortyoltam a meleg, keserű vízbe.
EnglishWarmth bubbled past as he sank, tumbling in the warm, wet depths, slowing now as...
A melegség körülnyalábolta miközben pörögve süllyedt egyre mélyebbre a vízben...
EnglishThe iron was still warm and when I raked at it, cinders glowed red in the grate.
A vas még meleg volt, és a parázs vörösen felizzott a rostélyon, ahogy belekotortam.
EnglishThe cold moved over him like a tight garment, yet inside he was deliciously warm.
A hideg úgy borult rá, akár a szoros ruha, amely belül mégis finoman melegít.
EnglishI frankly don't advise it until your legs start to warm up a little, though.'
Bár őszintén szólva, én lebeszélném róla, amíg a lába egy kicsit át nem melegszik.
EnglishWell, sleep now, and when I come back, if you're still here, I'll keep you warm.
Na hát, akkor most aludj, és ha visszajöttem, és még mindig itt vagy, megmelegítelek.
EnglishShe hugged his warm body; she nestled in the smell of her own rich sex all over him.
Majd hozzátörleszkedett meleg testéhez, és szinte belesajtolta nemének illatát.
EnglishShe was a gentle warm-hearted girl, even if she was—a little simple mentally.
Gyöngéd, meleg szívű teremtés volt, még akkor is, ha szellemileg kissé elmaradott.
EnglishWarm juice and shapeless gobbets splattered across Vi's white kitchen cabinets.
Meleg folyadék és egy csomó alaktalan galacsin spriccelt Vi fehér konyhaszekrényére.
EnglishAnd now he lay beside her, feeling her warm and sleeping thigh against his own.
Most feküdt mellette, érezte, hogy az alvó meleg combja a sajátjához simul.
EnglishHe's fifty-six years old, a real hale-and-hearty type with a warm smile, even for me.
Ötvenhat éves, igazi férfiszépség, meleg mosollyal, amit még rám is pazarol néha.
EnglishI pressed my fingertips to his throat, which was still warm, and felt for the artery.
Ujjammal a torka felé tapogatóztam, mely még meleg volt, és az artériát kerestem.