EN beaming
volume_up
{adjective}

'Relax,' he said, beaming, beaming, beaming.
- Nyugi - mondta sugárzó, sugárzó, sugárzó arccal.
He stepped forward, beaming, to the reception desk and was greeted warmly by Miss Gorringe.
Sugárzó arccal lépett a portáspulthoz, ahol Miss Gorringe melegen üdvözölte.
Fuming into the Tio Hotel, Richard was met by a beaming Marcus.
Richard dühbe gurulva rontott be a Tio Hotelbe, ahol a sugárzó arcú Marcus fogadta.
beaming (also: blithe, buoyant, cheery, chirpy)
volume_up
vidám {adj.}
beaming (also: blissful, felicitous, glad, happy)
volume_up
boldog {adj.}

Context sentences for "beaming" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGurgeh looked uncertainly at Za's beaming face for a moment, then burst out laughing.
Gurgeh határozatlanul nézte Za arcát egy kis ideig, aztán kitört belőle a röhögés.
EnglishShe likes you, cried Mrs Sprot, beaming on Tuppence as on one marked out for favour.
Maga tetszik neki! kiáltotta Mrs. Sprot, s rokonszenve jeléül elmosolyodott.
Englishhe said, beaming, and pulled his chicken-fried steak back in front of him.
- Minden rendben lesz, ha elég nagy helyet találsz, hogy megfordulj a kocsival.
EnglishA terrifying mountain of a woman with beady eyes and a moustache gave him a beaming smile.
Egy cipőgombszemű, bajszos, nőnemű kolosszus villantott Tommyra egy mosolyt.
EnglishThe stewardess was beaming down at him, lis raincoat dangling from her graceful arm.
A légikísérő ragyogó mosollyal nézett le Larkre, szép karján lógatva a sebész esőkabátját.
EnglishWell, we'll just take the lift to the second floor, he said, beaming at her.
Nos, felvonóval felmegyünk a második emeletre felelte a fiú, felvillantva ragyogó mosolyát.
EnglishBollard, beaming in an avuncular manner.
Természetesen, erre is gondolni kell mondta Mr. Bollard, és sugárzott róla az atyai jóindulat.
EnglishAlmost immediately he was back again, his fur plastered down against his body, his face beaming.
De Szösz nyomban elő is került, bundája ázottan tapadt a testéhez, arca ragyogott.
EnglishStantz walked over to the horizontal forms of Winston and Venkman, beaming proudly.
Stantz odasétált Winston és Venkman horizontális alakjához és büszkeségtől sugározva így szólt.
EnglishThough Fitch couldn't see her eyes, he could feel them beaming at him from behind the thick glasses.
Fitch nem látta a nő szemét, de érezte, ahogy a vastag napszemüvegen át rátapad.
EnglishHe held me beneath his face, and glowered down at me with his beaming eyes.
Az angyal fölemelt, és rám vetette égő szemének iszonyú sugarát.
EnglishThe partner was broadcasting the shadow from a portable unit and the snake was beaming onto us.
A partner egy hordozható adóból sugárzott az árnynak, a kígyó pedig ránk közvetítette.
EnglishHallo, Miss Blacklock, she exclaimed, beaming all over her round face.
Jó estét, Miss Blacklock kiáltotta, és kerek arca csak úgy ragyogott.
EnglishHe looked up shakily into the broad, beaming face of Buta Fyrnix, the Principal Matron of Sark.
Úgy érezte, a pszichohistória lehet az az eszköz, amivel ezt a feladatot végrehajthatja.
EnglishPoor sonuvabitch poor little sonuva Chief Behavioral Engineer Skinner broke into a beaming grin.
Skinner Magatartási Főmérnök arcán szeles, ragyogó mosoly terült szét.
EnglishAnd the Almighty gave His usual beaming smile of approval.
A Mindenható pedig az ő szokott sugaras mosolyával jelezte helyeslését.
EnglishIt puttered hesitantly towards the Excession, chirpily beam­ing signals of innocent goodwill.
Óvatosan araszolt a Holtpont felé, folyamatosan csiripelve a jó szándékát bizonyító jelszekvenciát.
EnglishThe proprietor was beaming, his hands flew wide, he gesticulated, he explained at length.
A tulajdonos sugárzott a megelégedéstől, szélesen gesztikulált és mindent hosszadalmasan megmagyarázott.
EnglishI thank you, sir, Roablar replied, bowing slightly and favoring all the monks with a beaming smile.
Kapsz ételt, szállást, egy fürdőt, és kíséretet az első alkalommal, amikor a könyvtárba lépsz.
EnglishAnd there he'd stood in the rain, all chipper and handsome and beaming at her as he held the bridle of his horse.
Milyen snájdig volt, ahogy állt az esőben, sugaras mosolyával, szárán fogva a lovát!