EN beating
volume_up
{noun}

1. general

beating (also: pulsation, spanking, thrashing, strafe)
volume_up
verés {noun}
Do it now, while you're in the hospital being treated for the last beating.
Most csináld meg, amíg kórházban vagy, és a legutolsó verés sérüléseivel kezelnek.
It was precisely this beating which you agreed to spare poor Falael!
- Pontosan ez a verés volt, amit elengedtél!
She's cried a few times, and I keep promising her this will be the last beating.
Kelly néhányszor elsírta magát, én meg többször ígéretet tettem neki, hogy ez volt az utolsó verés.
beating (also: bust, check, failure, fiasco)
volume_up
kudarc {noun}
beating (also: bang, beat, blow, buffet)
volume_up
ütés {noun}
beating
volume_up
beverés {noun} (szögé)
That beating vibration in her chest had quickened.
Felgyorsult az a dobogás, amit a mellkasában hallott.
beating (also: spanking, thrashing)
beating (also: milling, spanking, thrashing)
beating
volume_up
sulykolás {noun} (ruháé)
beating
volume_up
ütleg {noun}
beating (also: defeat, thrashing, whipping, overthrow)

2. "of heart"

beating (also: beat)
The DKL system tracked the electromagnetic field generated by the beating of the human heart.
A DKL rendszer az emberi szívverés által keltett elektromágneses mezőt érzékelte.
beating (also: palpitation)
One could not do without repetition in life, like the beating of the heart, but it was also true that the beating of the heart was not all there was to life.
S bár az életben elkerülhetetlen ismétlődés ez is, akár a szívdobogás, de hát a szívdobogás mégsem az élet egésze.

3. "hunting"

beating
volume_up
felhajtás {noun} (vadászaton)
beating
volume_up
hajtás {noun} (vadászaton)

4. "of wings"

Context sentences for "beating" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe lay in bed looking at the ceiling, his throat dry and his heart beating fast.
Feküdt az ágyban, és nézte a mennyezetet; torka kiszáradt; és hevesen vert a szíve.
EnglishHis whole posture was casual; he'd learned, beating about the world, I guess.
Olyan hanyag volt a tartása, amelyet csakis csavargásai közben sajátíthatott el.
EnglishI have absolutely no compunction about beating a member of the fair sex, believe me.
Semmi, de semmi fenntartásom sincs a fehérnép elverésével kapcsolatban, hidd el.
EnglishWent in, and I started noticing that these kids were actually beating something.
Közelebb mentem, és elkezdtem kivenni, hogy ezek a gyerekek valójában vernek valamit.
EnglishMy heart was hurting me, it was beating so fast, no mean feat for a vampiric heart.
A szívem olyan gyorsan vert, hogy fájt, ami nem csekélység egy vámpírszívnél.
EnglishThe moment he was inside, however, he promised Gregorian the beating of his life.
Ahogy belépett, mindazonáltal beígérte Gregorynak élete legnagyobb verését.
English`And when the swoon is strongest, listen all the harder for the beating of my heart.
És amikor úgy érzed, aléltabb már nem is lehetnél, erősen figyeld a szívverésemet.
EnglishSo now she peeked at him through the hedge, her heart beating madly, and, great God!
Anyám tehát átkandikált a sövényen, a szíve vadul kalapált, és szentséges Úristen!
EnglishHer pale hair cascaded down her back between rapidly beating gossamer wings.
Szőke haja lágyan omlott a hátára ritmusosan verdeső, hártyavékony szárnyai között.
EnglishMy heart was beating harder than ever, but I managed to keep my voice level.
- Ki tanúsítja, hogy Jory Stephennel volt, amikor az utóbbi betörte az ajtót?
EnglishIf it was a punishment beating, and death, who was the old man? asked Fields.
- Ha ezt az öreget ők verték agyon, akkor ki lehetett ez az ember? - kérdezte Fields.
EnglishHe turned the snowmobile the other way, a pulse beating sickly in his throat.
A másik irányba fordította az aeroszánt, a torkában lármásan vert az ütőér.
EnglishJust then he heard the light swish of pinions, fast beating in the air, and looked up.
Aztán halk szárnysuhogást hallott, szapora szárnycsapásokat, és föltekintett.
EnglishThe arctic ice cap is, in a sense, the beating heart of the global climate system.
Az északi jégsapka, bizonyos értelemben a globális klíma rendszer szíve.
EnglishI define best as competing against the best there is out there and beating them.
Szerintem a legjobb harcban nyomja le a másik jót, így lesz a legjobb.
EnglishEric raised his head and achieved a faint ululation by beating on his open mouth.
Eric felemelte fejét, s tenyerével verdesve nyitott száját, halk huhogó hangot hallatott.
EnglishHe keeps four associates out there beating the bushes, rustling up injury cases.
Négy ügyvédet tart arra, hogy állandóan szaglásszanak és felhajtsák a biztosítási ügyeket.
EnglishIf I start beating on your chest, Corlo, Im liable to break a rib or two.
Korló, ha elkezdem ütni a mellkasodat, előfordulhat, hogy eltöröm egy-két bordádat.
EnglishAnd when they saw the tribune and the soldiers, they left off beating Paul.
Amikor meglátták az ezredest és a katonákat, abbahagyták Pál ütlegelését.
EnglishStill, failings such as hers can be cured by a beating or two.”
Ennek ellenre az ilyen hibákat egy-két alapos veréssel könnyen ki lehet javítani.