"behalf" translation into Hungarian

EN

"behalf" in Hungarian

HU

EN behalf
volume_up
{preposition}

behalf
No Member can vote on behalf of another Member from the other Member's seat.
Egyik képviselő sem szavazhat egy másik képviselő helyett a másik helyéről.
I am replying on behalf of my colleague, Commissioner Almunia.
Kollégám, Almunia biztos helyett fogok válaszolni.
. - I am taking this debate on behalf of my colleague, Mr Almunia.
. - Munkatársam, Almunia úr helyett veszek részt ebben a vitában.

Context sentences for "behalf" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOn behalf of the rapporteur, I would once again like to thank everyone involved.
Az előadó nevében szeretnék ismételten köszönetet mondani minden résztvevőnek.
Englishon behalf of the GUE/NGL Group. - (FR) Mr President, thank you for your statement.
a GUE/NGL képviselőcsoport nevében. - (FR) Elnök úr, köszönjük a nyilatkozatát.
English(DE) Mr President, I should like to say two things on behalf of this committee.
(DE) Elnök úr! Két megjegyzést szeretnék tenni ennek a bizottságnak a nevében.
Englishon behalf of the PSE Group. - (DE) Mr President, as you see, Mr Solana is absent.
a PSE képviselőcsoport nevében. - (DE) Elnök úr, mint látja Solana úr nincs jelen.
Englishon behalf of the ALDE Group. - Mr President, I would like to stress three points.
az ALDE képviselőcsoport nevében. - Elnök úr, három pontot szeretnék hangsúlyozni.
Englishon behalf of the EFD Group. - Mr President, I support the protection of victims.
az EFD képviselőcsoport nevében. - Elnök úr! Támogatom az áldozatok védelmét.
EnglishThat was democracy, and the Irish voted no on behalf of all the other nations.
Ez demokrácia volt, és az írek nemet mondtak az összes többi nemzet nevében is.
EnglishSir Pom-Pom served as my loyal escort, and also went questing on your behalf.
Sir Pom-Pom hűséges kísérőm volt az úton, és egyben felséged érdekében is járt.
Englishon behalf of the Verts/ALE Group. - (SV) Madam President, thank you Mr Susta.
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében. - (SV) Elnök asszony! Köszönöm, Susta úr.
EnglishMr President, Turkey should not prescribe these political criteria on our behalf.
Elnök úr! Törökország ezeket a politikai kritériumokat nem írhatja elő a nevünkben.
EnglishParliament is going to demand this on behalf of all the workers of Opel Europe.
A Parlament az Opel Europe valamennyi munkavállalója nevében ragaszkodni fog ehhez.
Englishon behalf of the PSE Group. - Madam President, this is a very special debate.
a PSE képviselőcsoport nevében. - Elnök asszony! Ez egy nagyon különleges vita.
Englishon behalf of the ALDE Group. - Mr President, this has been a difficult report.
az ALDE képviselőcsoport nevében. - Elnök úr, ez egy igen nehéz jelentés volt.
Englishon behalf of the EFD Group. - Mr President, perhaps I could start at nought.
az EFD képviselőcsoport nevében. - Elnök úr, talán az elejéről kellene kezdenem.
Englishon behalf of the PSE Group . - Madam President, discards are an appalling waste.
a PSE képviselőcsoport nevében. - Elnök asszony, a visszadobás felháborító pazarlás.
EnglishRecommendation by Yannick Jadot, on behalf of the Committee on International Trade
Yannick Jadot ajánlása, amit a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság nevében készített
EnglishWe have sent messages, we have spoken to the Deputy Foreign Minister on my behalf.
Üzeneteket küldtünk, beszéltünk a külügyminiszter-helyettessel az én nevemben.
EnglishAnyone who called communism into question was doing so on behalf of everyone.
Bárki, aki megkérdőjelezte a kommunizmust, mindenki más nevében is cselekedett.
Englishon behalf of the PSE Group - (BG) Thank you, Mr President. ladies and gentlemen.
a PSE képviselőcsoport nevében - (BG) Köszönöm, elnök úr, hölgyeim és uraim.
EnglishI wish to say a few words concerning your assignment on behalf of General Products.
Az Általános Művek nevében szeretnék néhány szót szólni az ön küldetését illetően.