"behold" translation into Hungarian


Showing results for "beholder". "behold" is currently not in our dictionary.
EN

"behold" in Hungarian

EN

beholder {noun}

volume_up
beholder
volume_up
néző {noun} (aki néz vmit)
Haven't you ever heard the phrase Beauty is in the eye of the beholder?
Nem hallotta még azt a mondást, hogy "A szépség a szemlélő szemében születik"?

Context sentences for "behold" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAnd behold an angel of the Lord stood by him and a light shined in the room.
Egyszerre csak megjelent az Úr angyala, a helyiséget pedig fény árasztotta el.
EnglishBehold, I Paul tell you, that if you be circumcised, Christ shall profit you nothing.
Én, Pál mondom nektek: Ha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek.
EnglishAnd one said unto him: Behold thy mother and thy brethren stand without, seeking thee.
Valaki szólt neki: "Anyád és rokonaid kint állnak és beszélni szeretnének veled."
EnglishDavid and the prophets, the Scriptures, and the wonders that thou shalt behold.
- Dávid és a próféták, a Szentírás és a csodák, amelyeknek tanúja leszel.
EnglishFear not, daughter of Sion: behold thy king cometh, sitting on an ass's colt.
Jézus így válaszolt: "Bizony, bizony, mondom nektek: Mielőtt Ábrahám lett, én vagyok."
EnglishFearlessly they stared at what must be unspeakable to behold for human eyes.
Rettegés nélkül figyelték azt, ami az irtózat lehetett az emberi szemeknek.
EnglishBehold they that are in costly apparel and live delicately are in the houses of kings.
Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába."
EnglishBe-hold this chain, came the cold voice of Neldryn Hawklyn, Mage Royal of Athalantar.
- Fogd ezt a láncot, - jött Neldryn Hawklyn, Athalantar Máguskirályának hűvös hangja.
EnglishAnd behold the sly manner in which he fled from notice into the shadows.
Lám-lám, minő sunyisággal menekült az árnyékba, amikor észlelte, hogy fölismerték!
EnglishBehold the miracle, behold the Mother, behold the Mother and her Angel ...
- Lássátok a csodát, lássátok az Anyát, lássátok az Anyát és az ő Angyalát!
EnglishIt took several minutes and then it was both beautiful and terrible to behold.
Percekig kellett várniuk, aztán amikor megtörtént, egyszerre volt gyönyörű és iszonyatos.
EnglishThen we tried extracts, and lo and behold, we can steer insects to different directions.
Próbálkoztunk kivonatokkal, és íme, a rovarokat más irányba tudtuk vezetni.
EnglishAnd behold a voice from heaven saying: This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
Az égből szózat hallatszott: "Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik."
EnglishAnd I saw, when he had opened the sixth seal: and behold there was a great earthquake.
Amikor feltörte a hatodik pecsétet, láttam, hogy nagy földrengés támadt.
EnglishThen Peter, going down to the men, said: Behold, I am he whom you seek.
Péter lement és megszólította az embereket: "Íme, én vagyok, akit kerestek.
EnglishIt was to him I put the matter, and behold in the due time all came about as I desired.
Õhozzá fordultam ez ügyben és lám, a kellő időre minden elkövetkezett, ahogyan kívántam.
EnglishHer face was a pleasure to behold, all cracked with fear and blood.
Öröm volt látni, hogy a nő kemény arcát mennyire alámosta a félelem és a vér.
EnglishAnd stretching forth his hand towards his disciples, he said: Behold my mother and my brethren.
Aztán kitárta tanítványai felé karját, s így szólt: "Ezek az anyám és testvéreim!
EnglishAnd when they were gone out, behold they brought him a dumb man, possessed with a devil.
Alighogy ezek elmentek, íme, egy ördögtől megszállt némát hoztak eléje.
EnglishBehold, he cometh with the clouds, and every eye shall see him: and they also that pierced him.
Íme, közeledik a felhőkben, látni fogja minden szem, még azoké is, akik átszúrták!

Synonyms (English) for "beholder":

beholder