EN

belt {noun}

volume_up
1. general
belt (also: girdle, zone)
STATIC TEST OF BELT COMPONENTS INCORPORATING RIGID PARTS
Merev részeket tartalmazó biztonsági öv alkatrészeinek statikus vizsgálata
The whole thing--lock, belt and box--forms a continuous electrical circuit
Az egész - zár, öv és doboz - egyetlen áramkört alkot.
It was a belt of placques so heavy that they dragged at his hand.
Egy pikkelyekből álló öv volt, olyan nehéz, hogy lehúzta a karját.
belt (also: band, girth, sling, strap)
THE ABRASION PROCEDURE SHALL BE PERFORMED ON EVERY DEVICE IN WHICH THE STRAP IS IN CONTACT WITH A RIGID PART OF THE BELT .
Koptatóeljárást kell alkalmazni minden olyan eszközön, amelyben a heveder érintkezik az öv merev részével.
STRAP MEANS A FLEXIBLE COMPONENT DESIGNED TO HOLD THE BODY AND TO TRANSMIT STRESSES TO THE BELT ANCHORAGES ;
"heveder": olyan rugalmas alkotóelem, amelyet arra terveztek, hogy megtartsa a testet, és a rá ható erőket átadja az öv rögzítéseinek;
Még két heveder kell.
belt (also: zone)
Van Allen sugárzási övezet
Very little was known about the lands beyond the Fertile Belt, where most of the population of Skaith was now gathered.
De alig tudtak valamit a Termékeny övezet mögötti vidékről, ahol pedig a Skaith lakosságának a zöme tengődik.
He was out here, somewhere in the enormous gap between Neptune's orbit and the cometary belt, out here where the hyperwave relay could function.
Ott kint van valahol, a Neptunusz pályája és az üstökös övezet közötti irdatlan űrben, ahol a hiperhullámú relé működni képes.
The harness was a variation on the ancient Sam Browne belt.
A szíj egy régi Sam Browne-öv mintájára készült.
My pistol dug into the skin under my belt.
A szíj alatt a pisztolyom belefúródott a bőrömbe.
belt (also: band, lane, list, ribbon)
On the Hatherley side of the pool the woods grew very thick, and there was a narrow belt of sodden grass twenty paces across between the edge of the trees land the reeds which lined the lake.
A tó Hatherley felőli oldalán nagyon sűrű volt az erdő, melynek széle és a tavat övező nádas között egy körülbelül húszlépésnyi felázott, füves sáv húzódott.
belt (also: band, precinct, zone)
A thick, shiny belt squeezed her narrow waist and held an assortment of key rings, two black boxes which he assumed to be pagers, and a pair of handcuffs.
Karcsú derekát vastag, csillogó derékszíj ölelte körbe, amelyről kulcscsomók lógtak meg egy bilincs.
2. industry
Smoke came from the belt that was trying to spin the stalled saw.
Füstölt a hajtószíj, amikor mozgásra próbálta bírni a megrekedt fűrészt.
3. geography

Context sentences for "belt" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English( I ) THE FACT THAT THE BELT IS INTENDED FOR USE BY OCCUPANTS OF ADULT BUILD ;
i) az a tény, hogy a biztonsági övet felnőtt utasok testfelépítéséhez tervezték;
EnglishA battered hand-axe seemed to find its own way from his belt into his other hand.
Az övén fityegő megviselt harci balta mintha magától talált volna utat a markába.
EnglishGimli bowed low, and the axe slipped from his belt and clattered on the ground.
- Gimli mélyen meghajolt, a fejsze kicsúszott az övéből, s lepottyant a földre.
EnglishStantz worked a free hand furiously, trying to cut the cord from his utility belt.
Stantz szabad kezével vadul dolgozott, megpróbálta eloldozni a zsinórt az övéről.
EnglishArky pushed the remote clipped to his belt and the door rattled up on its tracks.
Arky megnyomta a derekára akasztott távirányítót, és az ajtó kerepelve felszaladt.
EnglishExhaling, he put the pistol back in his belt, his forehead slick with sweat.
Szusszant egyet, és visszarakta övébe a pisztolyt, homlokán veríték gyöngyözött.
EnglishThe box she carried constantly at her belt was the same translator she carried now.
A doboz, amit örökké a derekán hordott, megegyezett azzal, amit ma is használt.
EnglishAs he strode to the door and slipped out, he took something from a belt-pouch.
Ezzel elhagyta a termet, de közben elővett valamit a derekán függő erszényből.
EnglishWhen they had finished, he picked up a sword, leaving belt and scabbard untouched.
Amikor végeztek, Stark fölmarkolt egy kardot, odahagyva a szíjat és a hüvelyt.
EnglishI pulled her belt tight, and Marius caught her hair up in a soft velvet hat.
Szorosra húztam az övét, Marius elrejtette a haját egy puha bársonyföveg alatt.
EnglishI covered my face again, but with my left hand, I took my dagger from my belt.
Ismét eltakartam az arcomat, de a bal kezemmel levettem az övemről a tőrömet.
EnglishThe engine stopped, the man unsnapped his safety belt and I helped him out.
A motor megállt, az öreg kikötötte magát, segítettem neki kikászálódni a gépből.
EnglishHe exhaled the smoke, hooked his thumbs in his belt and looked down at the books.
Kifújta a füstöt, hüvelykujját az övébe akasztotta, és lenézett a könyvekre.
EnglishTWO BELT ASSEMBLIES ARE REQUIRED FOR THE ABRASION PROCEDURE AND THE MICRO-SLIP TEST .
Két övberendezés szükséges a koptatóeljáráshoz és a mikrocsúszási vizsgálathoz.
EnglishI've always got good results with a leather belt, My Lord,' Kurik suggested.
Én mindig kiváló eredményeket értem el egy bőrövvel, nagyuram javasolta Kurik.
EnglishHe spent hours staring at the Inheritor's belt and wondering what was to come.
Órákat töltött azzal, hogy az Örökösök övét bámulta, és a jövőn elmélkedett.
EnglishIt is cheaper to build out here than to ship everything from Earth or the Belt.
Olcsóbb ezt ott kint összeszedni, mint a Földről vagy az Övből hajóval odaszállítani.
EnglishHe carried a staff, a rucksack and a small lute; a dagger hung at his belt.
Vállán tarisznya lógott, egyik kezében vándorbotot, a másikban egy furulyát vitt.
EnglishThere were other travelers on it, though not as many as in the Fertile Belt.
Más utasok is voltak rajta, jóllehet nem annyian, mint a Termékeny övezetben.
EnglishThere shall be virtually no slip between the displacement sensing device and the belt.
Lényegében nem lehet csúszás az elmozdulást érzékelő egység és a szalag között.