"bend" translation into Hungarian

EN

"bend" in Hungarian

EN

bend {noun}

volume_up
1. general
Twenty yards beyond the bend, the way was barred by a steel gate.
A kanyar után húsz méterre az utat egy kapu zárta el előttük.
Finally I saw a burst of light as we rounded another bend.
Egy kanyar után fény tűzött a szemembe.
Icicle said there'd be a metal bridge around a bend past the mansion.
- Jégcsap azt mondta, hogy a ház mögött, egy kanyar után van egy vashíd.
Just as they reached it, Lemoine came round the corner of the bend on foot.
Éppen, amint odaértek, Lemoine gyors futásban jött a kanyarulat felől, gyalog.
He also never crossed the threshold of the Bend Methodist Church.
A Kanyarulat metodista templomának küszöbét sem lépte át soha.
He's eighty-four and, like the others, can remember when the Bend was a damned sight livelier than it is now.
Nyolcvannegyedik évét tapossa, és még ő is emlékszik, akár a többiek, mikor még a Kanyarulat határozottan nyüzsgőbb volt.
bend (also: arc, bow, sheet, span)
bend
volume_up
csomó {noun} (kötélen)
bend (also: bending, hang, ply, rise)
Besides, it made a severe bend at the place where the sink trap was.
Egyébként is, egy erős hajlat is volt a bűzelzárónál.
2. "heraldry"
bend
volume_up
harántpólya {noun} (átlós sáv, címeren)
bend
volume_up
jobb harántpólya {noun} (átlós sáv, címeren)

Context sentences for "bend" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe hear these are in short supply in Bend and in the relocation centers up north.
Értesüléseink szerint Bend és az északi gyűjtőtáborok ezekben hiányt szenvednek.
EnglishThe Faraed was a blur, plunging round the bend in the trail then flashing past.
A farád sebesen futott, a kanyarban kissé bedőlt, s már-már elsuhant mellettük.
EnglishAnd so, in the course of a life, the serpent was made to bow, to bend and twist.
Ezért van, hogy élete folyamán a gerinc-kígyó kénytelen meghajolni, megcsavarodni.
EnglishIf there's going to be a break, they're the ones who'll have to bend this time.
Ha kenyértörésre kerül sor, ezúttal a kínaiak lesznek azok, akiknek engedniük kell.
EnglishHe cant bend his right leg at the knee, so he couldnt use the footbrake very handy.
A jobb térdét nem tudja behajlítani, így nem nagyon ügyesen használja a lábféket.
EnglishI bend over and kiss her on the forehead, then sit on a footstool across from her.
Letérdelek hozzá, homlokon puszilom, aztán leülök vele szemben egy zsámolyra.
EnglishFinally he stepped close to Artaq, motioning for Wil and Amberle to bend close.
Végül Artaqhoz lépett és intett a két fiatalnak, hogy hajoljanak közelebb.
EnglishThere were days when he felt he could bend spoons simply by looking at them.
Voltak napok, mikor úgy gondolta, puszta tekintetével is meghajlíthatna egy kanalat.
EnglishWe must bend all of our efforts to finding a cure for Queen Ehlana's illness.'
Egyesítsük erőinket, hogy gyógyírt találjunk Ehlana királynő betegségére.
EnglishThe first man around the bend toppled out of his saddle with an arrow in his throat.
A kanyarból elsőként kibukkanó férfi nyílvesszővel a torkában fordult le a nyeregből.
EnglishEURONORM 12-55 : bend test for steel sheet and strip less than 3 mm thick.
EURONORM 12-55: 3 mm-nél vékonyabb acéllemez és -szalag hajlító vizsgálata;
EnglishThen, seeing Poirot watching him, he quickened his pace and disappeared round the bend.
Aztán látva, hogy Poirot figyeli, meggyorsította lépteit, és eltűnt az útkanyarban.
EnglishThe ridge took a sharper bend northward and was gashed by a deeper ravine.
A hegygerinc itt élesen észak felé kanyarodott, s egy mély vízmosás hasította ketté.
EnglishJust as the cart swung round the bend, a suitcase fell off into the drive.
Amint a poggyászkocsi a kanyarulathoz ért, egy bőrönd esett le róla az útra.
EnglishThe gravel bar was just around a slight bend, and the trees and limbs were thick.
A kavicspad pont egy kisebb kanyarban volt, és a parti fák meg bokrok teljesen eltakarták.
EnglishThe last vehicle in the column disappeared around the bend in the road.
A menetoszlopban közlekedő, utolsó jármű is eltűnt már az útkanyarulat mögött.
EnglishYou've got to know when to be rigid and when to bend, and this is a time to bend.
Tudnia kell az embernek, mikor keményítsen be, és mikor hajoljon meg.
EnglishSlowly, so as not to make too great a bend in the towed array, USS Maine reversed course.
Lassan, hogy ne zavarja meg a vontatott hidrofont, a USS Maine irányt változtatott.
EnglishHe crossed them, made a bird-shape, and began to bend his wrists rapidly back and forth.
Keresztezte rajta az ujjait, madarat formált belőlük, majd csuklóit kezdte lengetni.
EnglishScrawled in heavy black letters were the words PHOTOGRAPHS-DO NOT BEND.
Súlyos fekete betűkkel ezt a néhány szót firkantották rá: FÉNYKÉPEK NE HAJTSA ÖSSZE.