EN bewildering
volume_up
{adjective}

bewildering (also: baffling, confusing)
It was a sprawling and bewildering configuration of additions and wings, with a maze of hallways and corridors and mezzanines trying desperately to connect everything.
Melléképületek és szárnyak zavarba ejtő alakzata, folyosók, átjárók labirintusa épült ki, az az elkeseredett szándék munkált a háttérben, hogy mindent mindennel összekössenek.
bewildering (also: deceptive, delusive, fallacious, false)

Context sentences for "bewildering" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMr President, the events of the past 24 hours in Côte d'Ivoire have been bewildering.
Elnök úr! Elefántcsontparton az elmúlt 24 órában döbbenetes események zajlottak.
EnglishPeople, confronting bewildering complexity, tend to find their saturation level.
A Birodalom egyenletekkel való kifejezése pedig még ennél is nehezebb.
EnglishBut what a bewildering possibility, she thought, that the two were linked.
De micsoda hajmeresztő gondolat, hogy a kettőnek köze lehet egymáshoz!
EnglishBeyond, there is no Mercy All is new and full of bewildering choices.
A világ tele lesz újdonságokkal és rémítő döntési helyzetekkel.
EnglishRed tracers linked factions there with allies in the Low Council, a bewildering snake pit.
- Az én feladatom csak annyi, hogy téged védjelek meg tőlük.
EnglishHe opened his eyes and examined afresh the bewildering data.
Kinyitotta a szemét, és ismét átvizsgálta a kusza adathalmazt.
EnglishThe sun made a bewildering dance in the branches of the chestnut trees.
A nap kápráztató táncot járt a gesztenyefák ágain.
EnglishHari knew well the bewildering maze of cross-linked questions.
- Majd... beszélek a tanszékem dolgozóival- motyogta Hari.
EnglishAs he led the crodlu through the street, he was assailed by a bewildering agglomeration of sights and sounds and smells.
A Karaván Úton haladtában hangok, szagok és látnivalók elképesztő kavalkádja fogta körül.
EnglishAnd times were changing, with bewildering speed.
Az idők valóban változtak, mégpedig elképesztő sebességgel.
EnglishWhat a bewildering affair it was altogether!
Valóban, micsoda ügy, és mennyi megmagyarázhatatlan részlet!
EnglishShe said, It's so bewildering, all this.
- Ijesztő ez az öt beszámoló - tette a kezét a kézirat csomóra.
English(SK) It is bewildering to see the abuse of this House and the politicking focused on the Slovak political scene.
(SK) Igen elszomorító látni e Parlament félrevezetését, a szlovák politikai helyzetre összpontosító túlpolitizálást.
EnglishI consider two points to be utterly bewildering.
Két pontot egészen elképesztőnek tartok.
EnglishThere was no way anybody could prepare for the bewildering diversity of creatures and plants he was likely to encounter.
Az emberek akármit csinálnak, fölkészületlenül éri őket a zavarba ejtően sokféle állattal, növénnyel történő találkozás.
English'Oh, Jesus - how bewildering,' I said.
- Te jó isten... elképesztő ez az egész.
EnglishWatching the construction of the motor-in the naked sunlight and sharp-edged, totally black shadows of space-was bewildering.
A motor összeszerelését figyelni... a csupasz napfényben és az űr éles vonalú koromfekete árnyékaiban... félelmetes volt.
EnglishHyde-White's residential level was made up of a bewildering arrangement of spaces demarcated by freestanding walls and half-walls and room dividers.
Hyde-White lakóemelete elképesztő mennyiségű szabadon álló falból, térelválasztóból és félfalból állt.
EnglishSunshine poured into the room flashing over the bewildering array of bottles and jars on Arlena's dressing-table.
A napfény beömlött a szobába, és ott villogott azoknak az üvegeknek és tégelyeknek kusza összevisszaságán, amelyek Arlena toalettasztalkáján álltak.
EnglishIt is very bewildering.
Nagyon különös história, az biztos.