"blank" translation into Hungarian

EN

"blank" in Hungarian

EN blank
volume_up
{noun}

1. general

blank (also: absence, dearth, defect, deficiency)
volume_up
hiány {noun}
blank
blank
blank
volume_up
lyuk {noun} (pl önéletrajzban)
blank (also: printed matter)
blank
volume_up
űr {noun} (papíron)
Above it was a dark blank space between the top and the low arch of the opening.
Fölötte sötét űr, a kőtömb teteje és az alagút boltozata fölött.
For this reason I support Mr Barroso's candidacy, but this support is not a blank cheque.
Mindezért támogatom Barroso úr jelöltségét, de a támogatásommal nem biankó csekket írok alá.
The faces turned towards her looked even more blank.
Entwhistle úr előrehajolt székében.
blank
volume_up
űrlap {noun}

2. obsolete

blank (also: mark, objective, target)
The big phased-array acquisition radar had announced the target's presence visually and with a tone, and now the screen was blank, but nol completely.
A nagy radar vizuálisan és hanggal is jelezte a célpont jelenlétét, most azonban majdnem üres volt a monitor.
blank (also: bull's-eye)

Synonyms (English) for "blank":

blank

Context sentences for "blank" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd I was no blank shield, but the younger son ofFarthom in the northern hills.
Pedig az én származásomat nem fedte homály, Fartom fia vagyok az északi hegyekből.
EnglishHe already had a new blank diary that he'd begin with when this one was destroyed.
Az előző napon hallott pár elejtett szót újabb fejlesztésekről a lézer területén.
EnglishIn so large a city a blank shield with money in his purse could lose himself.
Egy olyan hatalmas városban egy katona, akinek pénze van, könnyedén elrejtőzhet.
EnglishThe antenna in his head brought him to attention again and his mind went blank.
A fejébe épített antenna ismét vigyázzt parancsolt, és Unk agya ismét kiürült.
EnglishThe small survivalist hopped back and stared down at the shaft in blank surprise.
A kurta kontinuista hátrahőkölt, s bambán rámeredt a melléből kiálló vesszőre.
EnglishWhat can we talk about beyond the weather... and how's Ben, and I just went blank.
Beszélhetünk az időjárásról... hogy hogy van Ben, de semmi sem jutott eszembe.
EnglishMarty's mind suddenly went blank, and he found himself gaping like a stranded fish.
Marty agya hirtelen teljesen kiürült, úgy érezte magát, mint a partra vetett hal.
EnglishThree of the four blood samples are used to measure ALAD and the fourth as a blank.
A négy vérminta közül hármat az ALAD méréséhez használnak, a negyedik pedig a vak.
EnglishHe thumbed through it until he found a blank page, and wrote Needful Things.
Pörgette a lapjait, amíg egy üreset nem talált, arra fönn ráírta: HASZNOS HOLMIK.
EnglishThen, Thank God, I can throw these things away and watch blank walls again.
Hál' Istennek kidobhatom ezeket a vackokat, és megint nézhetem a puszta falakat.
EnglishThere should be no public funds or blank cheques for the car industry, as it now is.
A gépjárműipar nem kaphat állami pénzeszközöket és biankó csekkeket, mint most.
EnglishThe scout’s expression was blank, but Gordon knew what he was feeling.
Járőrtársa arca kifejezéstelen volt, Gordon mégis tudta, mi játszódik le benne.
EnglishBy the 2420's this form of employment application blank had become a commonplace:
A 2420-as évekre az alkalmazottak személyi űrlapja nagyjából így nézett ki:
EnglishThe Chadra-Fan let go, grabbed the blaster, and shot the guard at point-blank range.
A chadra-fan levált róla, felkapta a lézert, és közvetlen közelről rálőtt az őrre.
English"My printer prints a blank page after every document."
Hogyan bánthatnám meg? "A nyomtatóm minden irat után egy fekete oldalt is nyomtat."
Englishthe anchor inquired with a blank look, since his were made from plastic.
Szemeteskukát? kérdezte értetlenül a riporter, mivel az övé műanyagból készült.
EnglishA passing shadow left his features as smooth and blank and unyielding as stone.
Egy komor árny lépett le az arcáról, selymes és kérlelhetetlen, mint a kő.
EnglishHer eyes were large but blank; she was breathing in rapid, snatching gulps of air.
Óriási volt a szeme, de kifejezéstelen; gyorsan, kapkodva szedte a levegőt.
EnglishAnd all of these blank areas are the areas in which the wires are running through.
Ezek a fehér területek azok a helyek, amiken keresztül a vezetékek futnak.
EnglishThey were blank on one side, and on the other side I listed some simple instructions.
Üresek voltak az egyik oldalon, és a másik oldalra néhány egyszerű utasítást írtam.