EN blast
volume_up
{noun}

1. general

blast (also: blasting, blow-up, blowup, burst)
Sir, the nuclear blast itself is cause enough for concern.
Uram, egy nukleáris robbanás már önmagában elég ok az aggodalomra.
Then a blast, an atomic mushroom, followed by thousands of Indians dancing in the streets.
Aztán robbanás, az atombomba gombafelhője, majd az utcán táncoló indiai tömeg képe.
Another blast, and the Pakistanis were dancing next door.
Újabb robbanás, utána táncoló pakisztániak.
blast (also: flaw, flurry, gust, gust of wind)
Then came a blast of savage wind, and with it, mingling with its roar, there came a high shrill shriek.
Ezt vad szélroham követte, s vele, a bömböléssel elkeverve, magas hangú, fülsértő üvöltés.
In the parking lot, he shivered as the icy blast hit him, and hurried to where the twin headlights glowed briefly in the darkness.
A parkolóban megborzongott, mikor a jeges szélroham végigvágott rajta, és odasietett ahhoz a kocsihoz, amelynek fényszórója felizzott egy pillanatra.
Then a gust of high wind struck it and a blast of cold air came in through the flapping doorway; Camilla ran to shut it, struggling against the wild blast, and was flung back.
Akkor jött egy vad szélroham, s az ajtón bezúdult a hideg; Camilla odarohant, hogy becsukja a csapkodó ajtót, de a vad szél visszalökte.
blast (also: detonation, explosion)
Two rooms away, the blast jerked him off his feet.
Két ajtóval arrébb járt, amikor a detonáció ereje a földre taszította.
The blast was deafening, the metal door flying off its hinges, banging onto the floor.
A detonáció fülsiketítő volt, a fémajtó keretestől kiszakadt, és hatalmas robajjal a kőpadlóra dőlt.
A hatalmas detonáció felszaggatta a földet.
blast (also: blow, flaw, flurry, gale)
One of the cardboard panes blew out and an icy blast shivered through the room.
Kitépte az egyik kartontáblát, és jeges széllökés zúgott át a szobán.
Concussive blasts rocked the SUV, and I was grateful that it was an extended model with a lower point of gravity, further anchored by the heavy plow.
Néha egy-egy erősebb széllökés oldalba is kapta az autót, szerencsére a nagy és nehéz járművet nem tudta megingatni.
blast (also: amusement, bang, delight, enjoyment)
blast (also: bash)
volume_up
banzáj {noun} [coll.]
blast (also: celerity, pace, rapidity, rate)
blast
blast (also: blow)
blast
blast
blast
volume_up
fütty {noun} (hang)
blast (also: toot)
volume_up
hepaj {noun} [coll.]
blast
On the O-scope, the peak pressure was frozen in place well before the crump of the blast wave passed over their heads.
Az oszcilloszkóp rögzítette a felületi feszültség csúcsértékét, mielőtt még a légnyomás elsüvített volna a fedezékben kuporgok feje felett.
blast (also: party, freak-out)
volume_up
parti {noun}
He tramped along the coast path towards the house, through the blasted, twisted shapes of wind-misshapen trees.
A parti ösvényen lépdelt a ház felé a fák közt, melyeket letarolt, megcsavart a szél.
blast (also: firing)
. - Mr President, last week's suicide bomb blast in Karachi reminded us of just how perilously close Pakistan has come to anarchy.
. - Elnök úr, a múlt heti öngyilkos robbantás Karacsiban arra emlékeztetett minket, hogy Pakisztán milyen veszélyesen közel került az anarchiához.
blast (also: pips)
blast
blast
blast (also: toot)

2. military

blast

Context sentences for "blast" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe thunder was heavy artillery in the sky; this was a gigantic rifleshot blast.
A villámlás az ég nehéztüzérsége - ez azonban óriás puska dörrenésének hangzott.
EnglishThe final blast of thyme died away; there was a round of applause; the lights went up.
Majd elhalt a kakukkfű utolsó zengése, nagy taps tört ki, kigyulladtak a lámpák.
EnglishAfraid that the blast had hit Kate and Jason, I stabbed Petey's thigh again.
Féltem, hogy a lövés eltalálta Kate-et és Jasont, újból beledöftem Petey combjába.
EnglishAt last he blew a great blast on his pipe which brought the eels to a sudden halt.
A férfi végül nagy levegőt vett, és belefújt a sípjába, mire az angolnák megtorpantak.
EnglishHe did it standing up, setting himself for a blast of anger from that gravelly voice.
Fölállt, fölkészülve annak a korábban már hallott, reszelős hangnak a dühkitörésére.
EnglishA sharp blast of light flashed in the east, searing the sky all around them.
Éles fény villant kelet felől, és mintha lángra lobbantotta volna az eget körülöttük.
EnglishI felt the blast of a shot and realized that a man was firing from immediately behind me.
Hallottam a lövések robaját, és rájöttem, hogy valaki közvetlenül mögülem tüzel.
EnglishThe tiny Quail decoy was not merely destroyed by the la blast-it was vaporized.
A lézersugár nem pusztán megsemmisítette a Quail-t - párává változtatta.
EnglishFor a moment Powell yearned to blast this well-meaning clumsy young normal.
Powell egy pillanatra úgy érezte, hogy a legszívesebben megölné ezt a tudálékos ifjút.
EnglishIt was as though a seventeen-year-old had been withered and bleached by a blast of heat.
Mintha egy tizenhét esztendőst egy hirtelen hőhullám fonnyasztott-fakított volna el.
EnglishAt the front door he caught the first blast of the wind along the icy street.
A szálloda ajtaján kilépve nekirontott a jeges utcán végigsüvítő szél.
EnglishHe was stunned and deafened by the blast, and felt wobbly when he stood.
Szótlanul figyelte, hogyan tanítja járni elsőszülött fiát egyik fegyverese.
EnglishInvestigators continue to search the wreckage for a clue to the cause of the blast.
A helyszínre érkezett szakértők bevonásával vizsgálják tovább, hogy mi okozta a robbanást.
EnglishNow move, or I'll blast your head from your shoulders ... all I need to take is the crown!
Most mozogj vagy lerobbantom a fejed a vállaidról... nekem úgyis csak a korona kell!
EnglishAt last, he laid both hands on the horn and honked a long, frustrated blast.
Keserűségében rátenyerelt a dudára mind a két kezével, úgy nyomta meg.
EnglishI can only pray that our poor raiders were not also caught in the blast.
Soha angol ember nem küzdött még ilyen elszántan és ilyen tiszta szívvel!
EnglishDo as I say, or I'll blast you to ashes or leave you forever drooling.
- Tedd, amit mondok, különben szénné égetlek, vagy örökre félkegyelművé változtatlak."
EnglishWith their dissolution complete he turned from the blast, and put his foot on the accelerator.
Miután a felbomlás befejeződött, az út felé fordult, és beletaposott a gázba.
EnglishKarras opened the door, and almost reeled back from the blast of stench and icy cold.
Karras kinyitotta az ajtót, és csaknem hátratántorodott a kiáramló bűztől és jeges hidegtől.
EnglishThe blast had ended with that first meeting of a women's consciousness group.
A tűzijáték ott hunyt ki azon az önmegismerési csoporttalálkozón.