EN blind
volume_up
{noun}

blind
They would keep the world's destiny in the hands of the suffering and the blind.
Hagynák a világ sorsát a nyavalygók és a vakok kezén!
They were told again and again by our emissaries, but they were superstitious and blind.
Követeink ismételten figyelmeztették őket, de ők babonások és vakok!
However, it will not work, because the voters are not blind.
De ez nem fog menni, mert a választópolgárok nem vakok.
blind (also: shade, blinds)
volume_up
roló {noun}
A roló leengedve.
On the window ledge inside a collection of porcelain figures, wedding presents, gathered dust, trapped in the forsaken space between blind and glass.
Az ablakpárkány belső felén, bezárva a roló és az ablak közötti résbe, porcelán figurák, esküvői ajándékok sorakoztak, amelyek csak a port fogták.
blind (also: blinds)
Ray kinézett az ablakredőny résén.
Twice we saw clefts in the rock-walled shore, pushed hopefully in to them, saw that they were blind, leading nowhere, opening into no hiding-places.
Két helyen láttunk bevágást a parti sziklában, be is hajtottunk, de ezek zsákutcák voltak, nem vezettek sehova és nem voltak semmiféle rejtekhely bejáratai.
blind

Synonyms (English) for "blind":

blind

Context sentences for "blind" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIts either a stolen vehicle, a false plate, or a blind address, muttered Preston.
Vagy lopott a jármű, vagy hamis a rendszám, vagy nem létezik a cím motyogta Preston.
EnglishHe fell back to earth more naked than he'd been in his mother's womb, and blind.
Csupaszabb lett, mikor a földre visszaesett, mint az anyja méhében volt és megvakult.
EnglishBut he has got oil and he has got money so you all turned a blind eye, didn't you?
De van olaja és pénze, és Önök mind szemet hunytak a tények fölött, nem igaz?
EnglishI really think that we have to investigate where these blind spots are leading.
Tényleg azt gondolom, hogy ki kell vizsgálnunk, hogy ezek a vakfoltok hová vezetnek.
EnglishLet me get one thing straight: we did not forget blind people in this legislation.
Hadd mondjam ki egyértelműen: nem feledkeztünk meg a vakokról ebben a jogszabályban.
EnglishWhen he went blind at three, a law-enforcement ca-reer ceased to be an option.
Amikor a kisfiú hároméves korában megvakult, erről a karrierről le kellett mondania.
English'Once it gets its claws into a man's heart, the man becomes blind to all else.'
Ha a karmait egy férfi szívébe mélyeszti, az vakká válik minden más iránt.
EnglishShe had allowed dark anger to blind her to the shortcomings of her own schemes.
De ezek az eredmények nem álltak arányban az elszenvedett veszteségekkel.
EnglishHowever, when it comes to the European Union, we prefer to turn a blind eye.
Ha azonban az Európai Unióról van szó, jobb szeretünk szemet hunyni a dolgok felett.
EnglishHe felt a moment’s blind panic as the hand holding his revolver cramped.
Földet éréskor éles roppanás ütötte meg a fülét, majd fájdalom nyilallt a jobb karjába.
EnglishTwo thousand pounds was no fortune to Whitehead, but it raised Marty to blind heights.
Kétezer font nem jelentett egy vagyont Whiteheadnek, de Martyt elkápráztatta.
EnglishMolly was stroking the unicorn's throat as timidly as though she were blind.
Molly olyan óvatosan simogatta az egyszarvú nyakát, mintha megvakult volna.
EnglishThe elderly man who'd just appeared from the blind side of the truck was her father.
Az öregember, aki most bukkant elő a teherautó túloldaláról, az apja volt.
EnglishShe might blind him with a face shot, but would that matter, could he function anyway?
Egy arcra irányuló lövéssel talán képes megvakítani, de vajon meg is fékezi?
EnglishProcedural matters, however, should not blind us to our fundamental objectives.
Nem szabad azonban, hogy eljárási kérdések eltakarják a szemünk elől alapvető céljainkat.
EnglishCheck every bawdy house, bagnio, Blind Tiger, and frab-joint in the city.
És ne hagyj ki egyetlen nyilvánosházat, egyetlen közfürdőt, egyetlen találkahelyet.
EnglishHe put his foot down and drove, half blind with tears of sorrow and terror.
Beletaposott a gázba, és továbbhajtott, félig vakon a veszteség és rémület könnyeitől.
EnglishThe Commission, however, has had the temerity to turn a blind eye to this.
A Bizottság azonban volt olyan vakmerő, hogy mindezt nem akarta meghallani.
EnglishStill blind they went on for some little time, up and then gently down.
Még egy darabig így mentek, vakon, először fölfelé, majd egy szelíd lejtőn lefelé.
EnglishAnd asked them, saying: Is this your son, who you say was born blind?
Bár éppen rólam tanúskodnak, mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.