"to blow out" translation into Hungarian

EN

"to blow out" in Hungarian

EN to blow out
volume_up
{verb}

to blow out (also: to inflate)
to blow out
to blow out (also: to deflate, to dip, to land, to let down)
to blow out (also: to blow)
to blow out
volume_up
elfúj {vb} (lángot)
to blow out
volume_up
kialszik {vb} (láng)
to blow out
volume_up
kiég {vb} (láng)
to blow out

Context sentences for "to blow out" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDo not grimace, blow out your cheeks; do not giggle, with or without reason.
Ne fintorogj és ne fújd fel az arcod ne kuncogj sem okkal, sem ok nélkül!
EnglishYou murderers of innocence- His second blow knocked the bar out of a numbed hand.
A második kardcsapás kiütötte a vasrudat a wersgor elzsibbadt kezéből.
English'Blow it out your old tan tailpipe,' Howard said, but he was really paying no attention to Feeney.
- Nyald ki a seggemet - mondta Howard, de tulajdonképpen nem is figyelt Feeneyre.
EnglishI'm going to blow out our candle now,' Sparhawk told him, 'and we'll have to be absolutely quiet.
Eloltom a gyertyánkat mondta Sparhawk , és mostantól néma csöndben kell maradnunk.
EnglishIn a daze she watched him blow out the candles, and come back to her.
Rowan kábán figyelte, amint elfújja a gyertyákat, majd visszajön mellé.
EnglishI'll blow your brains out, and it's over now, or the gas'll get you.
- Kiloccsantom az agyadat, és akkor rögvest vége a dalnak, vagy pedig a gáz nyiffant ki.
EnglishWilma would blow him out of the water-maybe right into orbit-if he suggested that she TAKE DRUGS.
Wilma ki is zavarná a világból, ha RÁ AKARNÁ KAPATNI A KÁBÍTÓSZERRE!
English...the more I realized I should blow my brains out and end it all.
Elgondolkoztam és világosabb lett, legjobb, ha főbe lövöm magam.
EnglishThat stuff's so strong I might as well put a gun to my head and blow my brains out that way.
Az olyan erős, hogy ennyi erővel puskát is szögezhetnék a fejemnek, és kiloccsanthatnám az agyamat.
EnglishI can neither walk on water nor blow gold coins out of my nose.
De nem tudok sem vízen járni, sem aranypénzt fújni az orromból.
EnglishIf he got near her, I truly believe I could blow his brains out.
Õszintén hiszem, hogy ha Cliff Kelly közelébe merészkedik, képes lennék kiloccsantani az agyvelejét.
EnglishHe hit Tommy-Ray across the face, so hard the blow knocked the boy out of his grip to the floor.
Belevágott Tommy-Ray arcába, de olyan keményen, hogy az - a szorításból kiszakadva - a padlóra zuhant.
English** Happy birthday, Donna ** ** Whoa, whoa ** I didn't get to blow out my candles.
# Happy birthday, Donna # # Whoa, whoa # Ugyan a gyertyákat nem sikerült elfújnom,... de jól emlékszem, mit kívántam.
EnglishIn two weeks Castle World's gonna blow this place out the water.
Két hét múlva Castle World kisöpri ezt a helyet a vízből.
EnglishYou see, he has orders to blow the Freya out of the water.
Tudod, azt a parancsot kapta, hogy robbantsa fel a Freyát.
EnglishYou think it would be an appropriate expression of pity for me to blow the brains out of a nine-year-old girl?'
Úgy gondolja, hogy a szánalom a pontos kifejezés arra, hogy szétlőjem egy kilenc éves kislány fejét?
EnglishThe force of the blow drove her weapon out of her hands.
A csapás ereje kirepítette Ywain kezéből a fegyvert.
EnglishWhy did this all blow up so suddenly out of nothing?
Miért bukkant fel ez csak úgy, nagy hirtelen a semmiből?
EnglishI ought to blow your fucking brains out right now, asshole.
Most azonnal le kéne, hogy lőjelek, seggfej!
EnglishIt could blow the deadline completely out of the window.
Teljesen betarthatatlanná teheti a határidőt.