EN

bluff {noun}

volume_up
1. general
bluff (also: sham)
volume_up
blöff {noun} (kártyában is)
More likely, just as his mission was mainly bluff, so was theirs.
Valószínűbb, hogy az indiai misszió, akárcsak az övé, főként blöff.
It was pure bluff, and by the grin on Tommy-Ray's face he knew it.
Szimpla blöff volt csak, és Tommy-Ray vigyorából ítélve azt ő is tudta.
'A good bluff is sometimes better than a good fight,' Ulath growled.
Egy jó blöff néha többet ér, mint egy jó harc mordult fel Ulath.
2. geography
bluff (also: brow)

Synonyms (English) for "bluff":

bluff

Context sentences for "bluff" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWell, it seems that they have called our bluff and produced some excellent ones.
Úgy látszik, mégis összeszedték magukat, és néhány kitűnő ötletet terjesztettek elő.
EnglishWe might have done so, by a mixture of bluff and various ingenious devices.
Lehetséges persze, hogy különféle trükkökkel tető alá hozzuk a letartóztatását.
EnglishBeyond the bluff, above the beach, the helicopter was almost past the estate.
A part fölött lebegő helikopter közben már majdnem elhagyta a kert határának vonalát.
EnglishThey dropped over the edge of the bluff and swam quickly for the ship's outer lock.
Kibukkantak a szirt teteje fölött, és sietve úszni kezdtek a hajó külső zsilipje felé.
EnglishIf it was in him to lie well enough to bluff these bastards, he would do it.
Eltökélte, amennyire képességei engedik, lóvá teszi ezeket a brigantikat.
EnglishTo the south the beach town of Bay City was spread out on a bluff above the coast highway.
Dél felé, a parti országút fölötti meredélyen, Bay City strandváros terült el.
EnglishTwice they were driven back, once all the way to the base of the bluff.
A démonok kétszer foglalták vissza a második kaput, és rontottak neki a harmadiknak.
EnglishOfficers I've known for years bluff their way through talk of old times.
Tisztek, akiket már régóta ismerek, össze-vissza beszélnek a régi időkről.
EnglishEach time he swept back above the bluff, the Demon fire burned closer.
Ahányszor elszállt a Carolan fölött, mindannyiszor közelebb került hozzá a démontűz.
EnglishThe home was on a bluff a quarter-mile away, a modernistic sprawl of glass and redwood.
Négyszáz méterre, egy szirtfal tetején állt vörösfenyőből és üvegből épült modern háza.
EnglishOh, I'd heard the word, but I really didn't know enough about it to bluff.
Ó, már hallottam a szót, de nem tudtam eleget róla, hogy blöffölhessek.
EnglishHe stopped his horse and smoothly shot an arrow at the lookout atop the bluff.
Megállította a lovat, és egyetlen, sima mozdulattal egy nyílvesszőt eresztett a megfigyelőbe.
EnglishOthglar shook his head and walked to the edge of the stone bluff, looking down.
Othglar megrázta fejét és a köves meredély szélére menve lenézett.
EnglishLeave the car well off the road and descend the bluff to the beach.
Állítsd le a kocsid jó messze az úttól, és ereszkedj le a meredélyen a partra.
EnglishAt that moment they may well refuse to have their bluff called, and blow the Freya to pieces.
Akkor valószínűűleg bebizonyítják, hogy nem blöffölnek, és felrobbantják a Freyát.
EnglishThe murder of a man named Marriott on the bluff near your Belvedere Club last Thursday night.
A maga Belvedére-klubjának közelében ölték meg egy völgyben, múlt csütörtök éjjel.
EnglishVenkman took note of the trio's embarrassed faces and tried to bluff his way through it.
Venkman észrevette a fiúk zavart pillantását és megpróbálta feloldani kétségbeesésüket:
EnglishShouting rose in the distance, from the bluff top beside the restaurant.
A szirtfal tetejéről, az étterem mellől kiáltást sodort feléjük a szél.
EnglishHe decided instead to dig in on the bluff face and hold his position as long as possible.
Ehelyett úgy döntött, hogy elsáncolják magukat a sziklán, és kitartanak, ameddig tudnak.
EnglishShe ought to have killed me out on the bluff when she killed Marriott.
Még odakint a partmeredélyen meg kellett volna ölnie, mikor Marriottot eltette láb alól.