"bold" translation into Hungarian

EN

"bold" in Hungarian

EN

bold {noun}

volume_up

Synonyms (English) for "bold":

bold

Context sentences for "bold" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA suitable Letherü prayer, though none would utter it in such a bold fashion.
Ez igazi lether ima lett volna, bár senki sem merte ilyen nyíltan megfogalmazni.
EnglishWe will put forward a bold resolution on the second step of the 2020 strategy.
Határozott állásfoglalást fogunk javasolni a 2020 stratégia második lépéseként.
EnglishThe prizes go to the bold and Europe must have the courage of its convictions.
Bátraké a szerencse, és Európának meggyőződéseiből kell bátorságot merítenie.
EnglishTheir plan would, no doubt, be frightfully bold and clever... and get them all killed.
Tervük nyilván ijesztően vakmerő és ravasz lesz... és egy szálig belepusztulnak.
EnglishNo, Amadeo, be my challenger, be my questioner, be my bold and ungrateful pupil.
Nem, Amadeo, légy te csak a dacos, a kételkedő, az én vakmerő és hálátlan tanítványom.
EnglishYe found a way in... those bold feet of thine may serve to find a way out again.
Ahogy bejöttél, ugyanúgy ki is találsz -felelte nyugodt hangon Elminster.
EnglishHas it occurred to you that your bold endeavor has already been tried, and failed?
Eszükbe jutott már, hogy már mások is próbáltak ennyire bátran viselkedni?
EnglishIn bold red letters across the top, the question HAVE YOU BEEN INJURED?
Fölötte pedig vastag, vörös betűkkel a következő kérdés kiabált az olvasóra: Megsérült?
EnglishThe route was not a long one, and Ivran-bold and eager-was moving swiftly.
Az út nem volt hosszú és Ivran - tekintetében mohó kegyetlenséggel - gyorsan haladt.
EnglishHe was encouraged at this, and made me take the box, which was a bold venture.
Az úriember megrázta a poharat, én pedig öt guinea-t visszanyertem az ismerősöm pénzéből.
EnglishThe envelope--bold black ink emphasizing its personal! caution--lay on his desk.
A boríték - a SZEMÉLYES! szót feltűnően sötét tintával húzták alá - ott feküdt az asztalán.
EnglishA bold-striped shirt calls for solid-colored... or discreetly patterned suits and ties.
Egy csíkos ing pasztellszínű vagy enyhén mintás öltönyt és nyakkendőt kíván.
EnglishThere wasn't much chance, the Captain knew, but fortune still favored the bold.
- Erre persze nem sok esély volt, de a kapitány hitt a mondásban, hogy bátraké a szerencse.
EnglishThe sectional sofa, covered in a bold geometric pattern, clashed with the floral drapes.
A kanapé geometrikus mintájú huzatja nem illett a függönyök virágmintájához.
EnglishSincerely yours, Ariadne Oliver, was written across it in a bold black hand.
Feltűnő kézírás díszelgett a kép sarkában: Üdvözlettel Ariadne Olivér".
EnglishFour were using fictitious names; one was bold enough not to hide behind an alias.
Négyen kitalált nevet használtak, csak egynek volt mersze ahhoz, hogy ne bújjon álnév mögé.
EnglishHis lip quivered but he thrust his chin outward and tried to be bold.
A szája remegett, de azért felszegte állát, és minden bátorságát összeszedte.
EnglishBut now is the time to be bold, to be more ambitious and to achieve more.
De most merésznek, nagyratörőbbnek kell lennünk, és többet kell elérnünk.
EnglishShe's a bold, clever young lady, with no fear in her, and plenty of brains.
Miss Elinor vakmerő és okos nő, semmitől sem fél, és rengeteg esze van.
EnglishPerhaps the only man bold enough to say it in print was Saint-Yves d'Alveydre.
Talán egyes-egyedül Saint-Yves d'Alveydre-nek volt hozzá bátorsága.