EN bowing
volume_up
{noun}

1. music

bowing

2. other

bowing (also: bow, courtesy, crouch, curtsey)
bowing

Context sentences for "bowing" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishSpade, bowing and smihng, said: I'd like to get the key to number twenty-six.
Spade meghajolt, és mosolyogva mondta: Szeretném elkérni a 26-os számú ház kulcsát.
EnglishI shall think upon this, the Starym archmage said, bowing his head, again.
- El fogok gondolkodni ezen,- mondta a Starym főmágus fejével biccentve. - újra.
EnglishShe led me towards the house, bowing her head ever so slightly as she took my arm.
Könnyed bólintással a karomba fűzte a kezét, és vezetni kezdett a ház felé.
EnglishThe fat, white-haired Italian waiter was bowing and smiling beside the corner table.
A kövér, fehér hajú olasz pincér máris ott hajlongott és mosolygott az asztaluknál.
EnglishDrustan put the harp aside, bowing, and took up a horn of wine to cool his throat.
Drustan félretette a hárfát, meghajolt, és felvett egy ivókürtöt, hogy a torkát lehűtse.
EnglishNone, Schmendrick gurgled, bowing over the table and spilling his wine.
- Semmit - gurgulázta Schmendrick, rádőlt az asztalra, és kidöntötte a borát.
English'I'm honoured to meet you, young lady,' Gurgeh said to the girl, bowing a little too.
Örvendek a találkozásnak, hölgyem mondta Gurgeh a lánynak, és ő is meghajolt egy kicsit.
EnglishThe magician turned away, holding the flask to his breast and bowing over it.
A varázsló megfordult, melléhez szorította az üvegcsét és föléhajolt.
EnglishI'm overwhelmed by the honour of meeting you,' Sparhawk said, bowing in his saddle.
Nagy megtiszteltetés megismerni önt hajolt meg Sparhawk a nyeregben.
EnglishSantiago had a candle and was bowing to me and gesturing for me to pass through the door.
Santiago is fogott egy gyertyát, és intett nekem, hogy menjek át az ajtón.
EnglishBowing her head, she stood trembling with her hands on the wooden rail.
Rowan reszkető kézzel markolta a fakorlátot, és lehorgasztotta a fejét.
EnglishIt came to rest and Hishah stepped ashore, bowing as he waited for Rhiannon to pass.
Megpihent mellette, s Hishah máris a szárazra lépett, bókolt, úgy várta, hogy Rhiannon kövesse.
EnglishGoby took his leave, absent-mindedly, bowing a farewell to the electric fire.
Azzal Goby úr fölállt, meghajolt a kandalló felé és távozott.
EnglishRevered Lord, I shall do so, Mythanthar replied, bowing low.
- Így fogok tenni, Nagyrabecsült Uram. - válaszolt Mythanthar mélyen meghajolva.
English'Major Quilan,' the silver-skinned avatar said, walking forward and bowing.
Quilan rnagy lépett elre az avatár, és szertartásosan meghajolt.
EnglishThe question arises: are we going to have to keep on bowing down to the industrial lobby?
A kérdés tehát ez: meddig kell fejet hajtanunk az ipari lobbi előtt?
EnglishBowing and backing toward the door, bumping into one another, they were gone in moments.
Hajlongva hátráltak az ajtó felé aztán egymásba botolva kisiettek.
EnglishNo, the Gran Maestro assured them, still bowing with the lobster.
Nem biztosította őket a Gr an Maestro, miközben még mindig meghajolva, a rákot tartotta.
EnglishThey followed him as he walked along smiling and bowing, now and then, and winking his eye.
Követték, amerre járt, mosolyogva, hajlongva, hébe-hóba kacsingatva.
EnglishI understand, I understand, he told Barbara, bowing his head as a sign that he accepted her explanation.
Poirot megértően bólogatott, jelezve, hogy a magyarázat tökéletesen kielégítette.