EN

box {noun}

volume_up
1. general
box (also: can, canister, case, pack)
Tuppence slipped on gloves, unlocked the box, and opened it.
Tuppence kesztyűt húzott, kinyitotta a lakatot, fölhajtotta a doboz tetejét.
The nerve disruptor, a small black box mounted on a tall tripod, stood by the bed.
Az idegroncsoló háromlábú, apró fekete doboz az ágy mellett állt.
And the famous 'box' was another bit of hooey for the contemporary-minded.
És az a doboz csupán díszlet volt a modern gondolkodású emberek számára.
box (also: bin, case, chest, crate)
And that was when the box hidden ill the choir suddenly began to hiss.
S ebben a pillanatban a kóruson elrejtett láda sziszegni kezdett.
The boxes were set near a third identical such box in the corner of the room.
A két láda egy harmadik mellé került a terem sarkában.
A camera was lifted over the box and silently recorded his image.
Egy kamera emelkedett a láda fölé, nesztelenül elkészült a kép.
box (also: box stall)
volume_up
boksz {noun} (istállóban)
With your court and boxing problems... can you get a fight promoted?
A bírósági ügyet a boksz problémákat... egy reklám mérkőzést?
Ladies and gentlemen, 15 rounds of boxing... for the undisputed heavyweight championship of the world.
Hölgyeim és Uraim, 15 menet boksz... az elvitathatatlan Nehézsúlyu Világ Bajnok címért.
There ain't no state boxing commission in Georgia.
Az nem állami boksz bizottság Georgiában.
box
volume_up
szekrény {noun} (tornaszer)
He is the closed box - the fastened oyster.
- Bezárt szekrény, házába húzódó csiga.
A szekrény ügyet sem vetett rá.
It seemed to end in a tin trumpet and to be joined by wires to a smaller box on the floor - so far, at least, as he could judge by touch.
A szekrény bádogtrombitában végződött és drótokkal egy kisebb szekrényhez volt erősítve a padlón, legalábbis amennyire ki tudta tapogatni.
box (also: aperture, bay, bin, cell)
Of course, every postal station in the city probably had a box numbered 113.
Persze valószínűleg a város összes postahivatalában van 113-as számú rekesz.
Miért a legalsó rekesz?
Not unless the clerk bent down to the floor, as Hardy did, and there it was, a small flat plastic container with a magnet sticking it to the top of the box.
És tényleg ott volt: egy lapos kis műanyag tok, amelyet mágneses lapocskával erősítettek a rekesz tetejéhez.
box
volume_up
bak {noun} (szekéren)
2. "telephone b."
box
volume_up
fülke {noun} (telefon-)
That is where the public telephone box is situated?
Erre esik a telefon fülke, ugye?
I opened the door of the box and there was the girl.
Kinyitottam a fülke ajtaját, s ott találtam azt a lányt.
You -' His voice disappeared, and I had to put the phone away from my ear again as he started to hammer the handset against the walls of the call-box.
nem hallottam a hangját, aztán megint el kellett tartanom a fülemtl a telefont, ahogy a kagylóval püfölni kezdte a fülke oldalát.
3. theatre
Box six, right side of the theater, fine view of the entire building.
Jobb hatos páholy, remek kilátással az egész nézőtérre.
Into the foyer of the box, he led her, a quiet private space.
A férfi a páholy előterébe vezette, a csendes magányba.
She sat still in the foyer of the box behind him, shivering, clinging to Ramses.
Mozdulatlanul ült a páholy előterében Elliott mögött, egész testében reszketve, Ramszeszbe kapaszkodva.
4. botany
HU

box {noun}

volume_up

Synonyms (English) for "box":

box

Context sentences for "box" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe sang to herself, that song, mat sweet song from the music box, Celeste Aida.
Magában énekelni kezdett; azt az édes kis dalt a zenedobozból, a feleste Aidá-t.
EnglishPost office box in lower Manhattan, the Assistant Director told his counterpart.
Egy postafiók Alsó-Manhattanben - magyarázta az igazgatóhelyettes, kollégájának.
EnglishMartinsson gestured to an electrical junction box on the wall near the ceiling.
Martinsson egy elektromos csatlakozódobozra mutatott a falon, a mennyezet alatt.
EnglishThey say, well, we have a thing in a box, and we have its inputs and its outputs.
Azt mondják, van valami egy dobozban, továbbá vannak bemeneteink es kimeneteink.
EnglishToll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.
Toll- og avgiftsdirektoratet Directorate of Customs and Excise PO Box 8122 Dep.
EnglishIt was dawn when he put it back in the box and put the box back in the closet.
Hajnalodott, amikor visszatette a dobozba, és a dobozt visszatette a szekrénybe.
EnglishOn his way back to Kilburn he stopped at a telephone box and reported the murders.
Kilburn felé menet megállt egy telefonfülkénél, és bejelentette a gyilkosságot.
EnglishI'm not coming back next fall, but my phone number and address are in the box.
A következő tanévre nem jövök vissza, de tudja a telefonszámomat meg a címemet.
EnglishTo add leader dots to the tab stop, select a character in the Fill character box.
A Kitöltőkarakter mezőben választva felvezető pontozást adhat a tabulátorhoz.
EnglishIf this box is checked, the destination range remains linked to the source range.
A négyzet bejelölése esetén a céltartomány kapcsolatban marad a forrástartománnyal.
EnglishIf anyone opens the box to get at the detonator, the circuit will be broken.
Ha felnyitják a dobozt, hogy kivegyék a gyújtószerkezetet, az áramkör megszakad.
EnglishThere is a real urgency about this and we need to start thinking outside the box.
Ez valóban nem tűr halasztást, és le kell szoknunk a sablonos gondolkodásról.
EnglishI brandished the tampons and the hormones box in front of him with my other hand.
Másik kezemmel a tamponokat és a hormonos dobozokat tartva hadonásztam eltte.
EnglishThe amount requested was noted in a box at the top-nine hundred and forty dollars.
A kiutalandó összeg keretes rovatban szerepelt legfölül: kilencszáznegyven dollár.
EnglishIn the lower list box, you can select among the various presentation styles.
Az alsó listából lehet az adott kategóriához tartozó sablonok közül választani.
EnglishHis partner, a cop named Fred Beifus, was down on one knee by the telephone box.
Társa, egy Fred Beifus nevű zsaru féltérden állt a telefonkészülék mellett.
EnglishFrom the harness box at the back of the pergola he brought a coil of strong rope.
A baldachin végében lévő szerszámdobozból egy tekercs erős kötelet vett elő.
EnglishYour friend keeps his souvenirs in an old-fashioned mortician's body-box, Jessie.
Akadt köztük minden méret: az extra férfi mérettől a hathónapos méhmagzathoz valóig.
EnglishThe long silver box the Mack was pulling blotted out everything on Hogan's left side.
A Mack által húzott hosszú ezüstös konténer minden mást eltakart Hogantól balra.
EnglishHe opened the cigar box and dropped his cigarette stub into a dish at his side.
Kinyitotta a szivardobozt, s a cigarettacsikkjét beledobta a mellette álló tányérba.