EN brass
volume_up
{noun}

1. slang

brass (also: chink, dust, money, tin)
volume_up
pénz {noun}
brass (also: lolly)
volume_up
dohány {noun} [slg.] (pénz)

2. other

brass
volume_up
réztábla {noun} (emléktábla)
There was even a dentists brass plate on one of the houses.
Az egyik házon még réztábla is díszelgett: egy fogorvosé.
The words Game Cat were etched onto a small brass plate, fixed just below the glass.
Az üveg alatt kis réztábla, azon a JátszMacska felirat.
There was a large mirror - a sheet of polished brass, actually - on one wall of Sephrenia's room.
Sephrenia szobájának egyik falán állt egy hatalmas tükör valójában egy csiszolt réztábla.
brass (also: sign)
brass (also: cheek)

3. mineralogy

brass
In the middle of his brass-hued face, his teeth were like pegs of highly polished ivory.
Sárgaréz színű arcából elővillantak elefántcsont-fehérségű fogai.
He smiled warmly and laid his pipe in the brass holder.
Barátságosan elmosolyodott, majd pipáját elhelyezte a sárgaréz pipatartóban.
The red paintwork and gleaming brass of a fire engine shone in the light of the flames.
A vörösre festett tűzoltóautón a lángok fénye megvilágította a csillogó sárgaréz vereteket.

4. military

brass
volume_up
ágyúérc {noun} (ágyúöntéshez használt ötvözet)
brass
volume_up
ágyúbronz {noun} (ágyúöntéshez használt ötvözet)

Context sentences for "brass" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNeat white curtains at the windows, he noted, and a well polished brass knocker.
Az ablakon tiszta, fehér függöny, a rézkopogtató csak úgy csillog, állapította meg.
EnglishAt the end of the corridor, the count produced a brass key and unlocked a door.
A folyosó végén a gróf a zsebéből előszedett rézkulccsal kinyitott egy ajtót.
EnglishA bed lay at the other end, fitted into the rock and enclosed with two brass gates.
A szoba másik végén sziklába illesztett ágy állt, amelyet két rézajtó zárt le.
EnglishIt went from floor to floor, the grate rattling back, the brass door slamming open.
Megállt minden emeleten, a rácsos kapu zörögve kinyílt, a rézajtó kicsapódott.
EnglishThe brass shone, the silver sparkled, not a minuscule of dust showed anywhere.
A rézedények csillogtak, az ezüst sziporkázott, szemernyi por sem látszott semerre.
EnglishAnd the deep glint of the brass bed in the room, and Violetta singing to all those men.
És a rézágy sötét csillogása a szobában, és Violetta, ahogy énekel a férfiaknak.
EnglishThe girl sighed, a sound as soft as the light from the amber-shaded brass lamps.
A lány felsóhajtott, de annyira finoman, mint amilyen finom fény áradt a bronzlámpákból.
EnglishTwo cones of incense ash stood side by side on a small brass tray on the bureau.
Az íróasztalon, kis réztálcán két kupac tömjénhamu állt egymás mellett.
EnglishWe found the brass box there, although its contents had been destroyed.
Megtaláltuk a rézkazettát, bár a tartalma már természetesen meg volt semmisítve.
EnglishHe seized a slim brass hammer, lifted it, and rapped on a certain bell.
Elővett egy kis rézkalapácsot, felemelte és megkongatott vele egy harangocskát.
EnglishOn the other hand, the sink had brass faucets and the headboard of the bed was carved.
Másrészt a mosdó csapjai megmaradtak régi réznek, és az ágyvégeken faragás díszlett.
EnglishAt his heels now, perhaps rising up with the clear poison dribbling from its brass snout.
A sarkában van, talán éppen felemelkedik, rézszájából lecseppen a tiszta méreg.
EnglishHe looked intently under his curved palms and caught the sheen of brass.
Amint a távolság egyre fogyott, Kim napfényben szikrázó fegyvereket pillantott meg.
EnglishThe slaad with the tree held in its other hand the brass teleportation rod.
Ösztönösen tudta, hogy az egész a fa miatt történt szóval ez a Szövetfaló.
EnglishGlint of the brass bed in the darkness, of a porcelain vase alive with gilded dragons.
Rézágy csillámlott a sötétben, aranysárkányok futkostak egy porcelán vázán.
EnglishIt had neat curtains and a well-polished brass front-door handle.
Elegáns függönyök az ablakokon, a bejárati ajtó rézkilincse gondosan kifényezve.
EnglishSo they stood and ate beneath a sky of thunderous brass that rang with the storm-coming.
A rézszín ég alatt, amelyet megzengetett a közeledő vihar, álltak a fűben, és ettek.
EnglishTwo brass lamps swung in gimbels hung above a dark desk that was not wood, possibly plastic.
Két rézlámpa lógott rezgéscsillapító foglalaton, egy sötét színű íróasztal fölött.
EnglishThe brass bands played their dark savage music as they marched by, the torches blazing.
Vad, sötét muzsikát harsogtak a fúvószenekarok, miközben vonultak lobogó fáklyák alatt.
EnglishThe painting was labeled with a brass plate that said, Beatrice Rumfoord as a Young Girl.
A festmény alján jókora rézlap hirdette: Beatrice Rumfoord kislány korában.