EN break
volume_up
{noun}

1. general

Runs the presentation automatically, and restarts it again after a break.
Automatikusan futtatja a bemutatót, és rövid szünet után újraindítja azt.
Yet human beings are not machines, able to work through without a break.
Azonban az emberek nem gépek, amelyek szünet nélkül képesek dolgozni.
School fruit will not simply rain down on schools after the summer break.
A nyári szünet után az iskolagyümölcs nem az égből fog az iskolákra hullani.
break (also: breach, breakage, chip, crack)
The break looks recent, Binadas observed, crouching at the edge.
A törés egészen frissnek tűnik állapította meg Binadasz, miután leguggolt a szélére.
Select where you want to insert the break.
Válassza ki a törés beillesztésének helyét.
Shifts the entire paragraph to the next page or column after a break is inserted.
Törés beszúrása után a teljes bekezdés a következő oldalra vagy hasábba kerül.
break (also: airspace, breach, chink, crack)
volume_up
rés {noun}
I reached the street's center line, waiting impatiently for another break in traffic.
Elértem az úttest felezővonalát, türelmetlenül vártam, hogy ismét rés nyíljon a forgalomban.
Here there was a break, and near the break the shrubbery thickened and grew taller, as if the park spilled out through the opening.
Itt volt egy rés, a rés közelében a növényzet dúsabb volt és magasabbra nőtt, mintha a park kitüremkedett volna a nyíláson.
The attack faltered and broke apart, shattered on the lances of the Elves.
A támadás megtört az elf lándzsákon, a rés újra összezárult.
break
volume_up
alkalom {noun} (lehetőség vmire)
This was a special occasion, one of sufficient urgency to make her break precedent.
Ám ez különleges alkalom volt, eléggé fontos ahhoz, hogy szokást bontson.
Isn't this the best way to break it to a beloved?
Hát nem ez lenne a legjobb alkalom, hogy a hőn szeretett férfi megtudja?
He had the urge for the first time in all these years to break open the locket and the vial, to feel that blood burn his tongue.
Ez volt az első alkalom, hogy szerette volna feltörni a medált és a fiolát, hadd égesse a nyelvét a vér.
Hardcastle worked without a break until half past five.
Hardcastle megszakítás nélkül dolgozott fél hatig.
In this windowless lab, if he put his wristwatch in a drawer, he could labor long hours, days, without a break.
Victor képes volt arra, hogy hosszú órákig, akár napokig megszakítás nélkül dolgozzon.
Dodie turned the corner without breaking stride and started up the stairs to the third floor, where Frederick 'Mr Bigshot' Clawson lived in solitary splendor.
Dodie pihenés nélkül végigcsörtetett a lépcsőfordulón, és nekiindult a második emeletnek, ahol ez a Frederick "Mr.
break
Runs the presentation automatically, and restarts it again after a break.
Automatikusan futtatja a bemutatót, és rövid szünet után újraindítja azt.
If I may, I will continue after a short break.
Egy rövid szünet után folytatnám, amennyiben lehetséges.
I ran down to the island-side pole on the other side of the break.
Átrohantam a sziget felli póznához a hiányzó szakasz másik végén.
A squad broke into the old R.C.A. buildings, abandoned and sealed up for two generations.
Egy szakasz hatolt be a két generációval ezelőtt elhagyott és lepecsételt rádióépületbe.
break (also: aperture, crack, gap, inlet)
A nyílás kicsit jobban látszott.
break (also: breach, chink, crack, fissure)
break
break (also: desertion, escape, get-out, flying)
break
volume_up
változás {noun} (időjárásban)
If anything breaks, I'll report to you immediately.
Ha valami változás áll be, haladéktalanul jelentést teszek.
break (also: escape, getting away)
break (also: snapping)
break (also: wrecking)
Didn't think I'd break a sweat coming up here.
Nem gondoltam volna, hogy megszakadás nélkül feljutok ide.
break (also: recoil, recoiling)
break (also: ripping)
break
break (also: hazard)
volume_up
sansz {noun}
break
volume_up
pihenőidő {noun}

2. music

break

3. print

break
break

4. education

break
volume_up
tízperc {noun} [arch.]

Context sentences for "break" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnother five minutes, I'll break it up or I'll call the Guinness Book of Records.
Még öt perc és szétválasztom őket vagy kihívok egy hitelesítőt a Guiness Booktól.
EnglishIcebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.
A jéghegyek úgy születnek, hogy leszakadnak egy gleccserről vagy egy jégtábláról.
EnglishBut if the lawyers are guilty, and we start asking questions, something'll break.
De ha az ügyvédek bűnösök, és mi kérdezősködni kezdünk, valami csak kipattan majd.
EnglishEverything will go along peaceful for awhile, and then a squabble will break out.
Megférnek egymással éppen, nem mondom, az idvességüket nem tanálják egymásban.
EnglishLuke talked of Yoda as he brought their space yacht through a break in the canopy.
Luke beszélt Yodáról, miközben leszállt az űrhajójukkal a mocsaras dzsungelben.
EnglishThey learned to choke an opponent, to lock his arms, to break his extremities.
Megtanulták az ellenség nyakát elszorítani, karját lefogni, végtagjait eltörni.
EnglishWe have to break new ground in the interest of sustainability and competitiveness.
A fenntarthatóság és a versenyképesség érdekében új terepen kell utat törnünk.
EnglishThere needs to be a clear break with these neoliberal policies at the next Council.
A Tanács szintjén egyértelműen szakítanunk kell ezzel a neoliberális politikával!
EnglishOne road leads to a slowdown in European integration, and possibly a break-up.
Az egyik út az európai integráció lelassulásához és esetleg szakításhoz vezet.
EnglishYes, we need to break our addiction to fossil-based energy and hazardous energy.
Igen, meg kell törnünk a fosszilis alapú és veszélyes energiától való függőségünket.
EnglishAnother gate now to be opened; I watched him break the lock with his fingers.
Újabb kapu, amelyet ki kell nyitni; figyeltem Louis kezét, ahogy feltöri a zárat.
EnglishIf there's going to be a break, they're the ones who'll have to bend this time.
Ha kenyértörésre kerül sor, ezúttal a kínaiak lesznek azok, akiknek engedniük kell.
EnglishAllanon had warned that the break in the Forbidding would come in the Hoare Flats.
Allanon előre megmondta, hogy a Tilalom összeomlása a Hoare-fennsíkon várható.
EnglishThe mirror must not break during the tests described in items 2.4.2 and 2.4.3.
A 2.4.2. és 2.4.3. pont szerinti vizsgálatok során a tükörnek nem szabad eltörnie.
EnglishI'll break them open, get the blood out of them, and throw them away like garbage.
Kiharapom a testüket, kiszívom belőlük a vért, és elhajítom őket, akár a szemetet.
EnglishKeeps the table and the following paragraph together when you insert the break.
Oldaltörés beszúrásakor együtt tartja a táblázatot és a következő bekezdést.
EnglishSutherland said in an effort to break the ice.
Szép a házatok, Mitch jegyezte meg Mr. Sutherland, megpróbálva megtörni a jeget.
EnglishMaybe he could break his back, and that would take his mind off his legs for awhile.
Talán eltörhetné a gerincét, akkor legalább egy ideig nem foglalkoznék a lábával.
EnglishHis eyes could not break away and the Lord of the Flies hung in space before him.
Tekintete nem bírt elszakadni a Legyek Urától, amely ott lógott fölötte a levegőben.
EnglishHe struggled once more to break free, but he was held fast and Keltset with him.
Vergődve próbált szabadulni, de valami lefogta, és vele együtt a trollt is.