EN

break up {noun}

volume_up
break up
volume_up
szakítás {noun} (szerelmesek között)
This little break-up might be... the very best thing that ever happened to you.
Ez a kis szakítás lehet a legjobb dolog, ami magával történt.

Context sentences for "break up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnother five minutes, I'll break it up or I'll call the Guinness Book of Records.
Még öt perc és szétválasztom őket vagy kihívok egy hitelesítőt a Guiness Booktól.
EnglishOne road leads to a slowdown in European integration, and possibly a break-up.
Az egyik út az európai integráció lelassulásához és esetleg szakításhoz vezet.
EnglishThere must be thousands, just waiting for a nice guy to sleep with and break up with.
Ezrek lehetnek, akik egy kedves férfira várnak, akivel lefeküdhetnek és szakíthatnak.
EnglishThe band, just returned from a twenty-minute break, struck up a Billy Joel song.
A zenekar abbahagyta a pihenőt, és belekezdett egy Billy Joel számba.
EnglishBut that 214 halfer just ain't got appreciation; he'd probably break her up for parts.
De azt a felest ez nem érdekelné; valószínűleg szétszedné, és alkatrészenként adná el.
EnglishI put it to him then very strongly that he ought not to break up his married life.
Aztán nagyon nyomatékosan figyelmeztettem, hogy nem szabad elválnia.
EnglishSorry to break up the party, but lets get the briefing under way, said Lyndhurst.
Sajnálom, hogy meg kell szakítanom a csevegést, de térjünk a tájékoztatásra mondta Lyndhurst.
EnglishMen had their affairs, naturally, but they were not allowed to break up married life.
Persze, a férfiak akkor is járták a maguk útját, de nem hagyták válásig fajulni a dolgot.
EnglishThis was intended to break up and destroy the Solidarity trade union.
A megtorlás célja az volt, hogy feloszlassák a Szolidaritás szakszervezetet.
EnglishWe cannot work to unite Europe at home and encourage the break-up of China abroad.
Nem lehet, hogy otthon egyesíteni akarjuk Európát, külföldön pedig támogatjuk Kína felbomlását.
EnglishI hate to break up the Like-fest, but it's prime time for crime-time!
Nem szeretném félbeszakítani a szeretet ünnepet, de lenne egy kis dolgunk!
EnglishAs a ship's officer I order you to help me break up this fight!
Tiszti minőségemben megparancsolom neked, hogy segíts véget vetni a verekedésnek!
EnglishHe's not what I call much of a man I could pick him up and break him in two.
Ha akarnám, fel tudnám kapni, és kettétörni, mint egy gyufaszálat.
EnglishThe winter dark would break up in moments like the very ice that had once imprisoned me.
Néhány perc múlva úgy fog megtörni a téli sötétség mint a jég, amely a börtönében tartott.
EnglishWe were about to break up for bed on the evening of the fourth day when the tridphone rang.
A negyedik nap estéjén már azon voltunk, hogy ágyba zuhanunk, mikor megszólalt a tridfon.
EnglishShe wouldn't grow up to break hearts, but to rip them out and cook them over charcoal.
Ha felnő, nem is törni és tiporni fogja a szíveket, hanem kitépi és izzó parázson megsüti őket.
EnglishI hated to break up their happiness with my glum looks and I blamed it all on hunger.
Utáltam, hogy bele kell zavarnom az örömükbe a keserves képemmel, amit az éhség számlájára írtak.
EnglishA handful of good folks clapped softly for him, then the crowd began to break up.
A jobb érzésű emberek közül néhányan udvariasan megtapsolták, majd a tömeg lassan oszladozni kezdett.
EnglishJudith and Michael lived together for almost seven years and no one ever thought they would break up.
Hét évig éltek együtt, és senki sem hitte róluk, hogy valaha is szakíthatnának.
EnglishIf he and Sally really do break up, I wonder if he might not ask me out?
Ha csakugyan kenyértörésre viszik a dolgot Sallyvel, ki tudja... hátha éntőlem kér majd randit?