"breakwater" translation into Hungarian

EN

"breakwater" in Hungarian

EN breakwater
volume_up
{noun}

breakwater (also: pier)
breakwater
breakwater

Synonyms (English) for "breakwater":

breakwater

Context sentences for "breakwater" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishTo his right the harbor lay enclosed by its breakwater.
Jobbra a hullámtörő ölelésében feküdt a kikötő.
EnglishIn the harbor one or two rowboats lay still at anchor, and beyond the breakwater the starlight glittered on a calm sea.
A kikötőben egy-két evezős csónak horgonyozott, a hullámtörő mögött nyugodt tengeren csillant meg a csillagok fénye.
EnglishShe folded the letters, smoothed them lovingly, and then under the shelter of a breakwater she struck a match and set them on fire.
Összehajtotta a két levelet, gondosan kisimította, aztán a hullámtörő fedezékében gyufát gyújtott, és elégette őket.
EnglishBut before they drifted inside the breakwater, purple twilight had dropped across the city, and the towers became tremendous black monoliths.
Mielőtt a hullámtörő gáton belülre siklottak volna, bíbor alkony hullott a városra, és a tornyok félelmetes, fekete óriásokká váltak.
EnglishTwenty miles south of Oaldes, a line of crags entered the ocean and with the help of a stone breakwater, gave shelter to several dozen fishing boats.
Oaldestől húsz mérföldre délre egy sor kőszirt nyúlt be az óceánba, és egy hullámtörő gáttal együtt menedéket nyújtott több tucat halászcsónaknak.
EnglishShe herself leaned against a breakwater, Tommy sat above her, on the breakwater itself, from which post he could see anyone who approached along the esplanade.
Õ a hullámtörőnek támaszkodott, Tommy meg ott ült fölötte, a hullámtörő gerendáján, ahonnét bárkit észrevehetett, aki a sétányon közeledik.
EnglishShallops came and went amid the ships and out beyond the breakwater he saw the fishing fleet of Jekkara coming home with sails of cinnabar dark against the west.
Dereglyék jöttek-mentek a hajók közt, és a férfi látta, hogy Jekkara halászflottája - a nyugati égre rajzolódó, cinóber vitorlasor - hazafelé igyekszik a hullámtörőn túlról.