"breastplate" translation into Hungarian

EN

"breastplate" in Hungarian

EN breastplate
volume_up
{noun}

1. general

breastplate (also: breastband)
volume_up
szügyhám {noun} (lószerszám)

2. "equest."

breastplate
volume_up
mellvért {noun} (páncél)
Armour, breastplate, and then of course I saw the most telling details.
Vállvért, mellvért, aztán persze megláttam a perdöntő részletet.
Your breastplate leaves me very little room to work.
- A mellvért miatt nem férek hozzád.
They all wore obsidian daggers at their belts and in their boots, and all six wore lightweight, leather breastplates.
Mindannyian obszidián tőröket viseltek az övükben meg a csizmájuk szárában, s mind a hatot könnyű bőr mellvért óvta.

Synonyms (English) for "breastplate":

breastplate
English

Context sentences for "breastplate" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'Take off your helmet,' he whispered, 'and wrap your cloak around your breastplate.
Vegye le a sisakját súgta , a köpenyét pedig tekerje szorosan a mellvértjére.
EnglishHis breastplate and helmet gleamed, and his crimson cloak was immaculate.
Mellvértje és sisakja csillogott, bíbor köpenye makulátlanul tiszta volt.
EnglishLucius wore his battle tunic of red, but no breastplate or sword.
Õ is katonai vörös tunikáját viselte, de mellpáncél és kard nélkül.
EnglishHe wore the burnished breastplate, round embossed shield and the traditional short sword of his unit.
Fényes mellvértet viselt, címeres, kerek pajzsot, és egysége tradicionális rövidkardját.
EnglishHe rapped on the breastplate of his armour with his knuckles.
Kesztyűjével megkocogtatta páncélzatának mellvértjét.
EnglishSparhawk tapped Vanion's breast-plate with one knuckle.
Sparhawk az öklével megkopogtatta Vanion mellvértjét.
EnglishIt struck one of the men-at-arms on his leather breastplate.
Az egyik katona bőr mellvértjét találta el.
Englishthe eldest of the guards said delightedly, clapping a hand to his breastplate in salute.
- Elminster nagyúr! - szólalt, meg ekkor a legidősebb őr, és a páncélingéhez csapta a tenyerét, tisztelgése jeleként.
EnglishEl nodded, and frowned down at the breastplate.
El bólintott és a mellvértre meredt.
EnglishSparhawk tapped his breastplate.
Sparhawk megkopogtatta a mellvértjét.
EnglishThen she looked back over her shoulder at Elminster, who was patiently digging a breastplate out from yet another pile of coins.
Azután elindult és visszanézett Elminsterre, aki éppen egy - mellvértet próbált meg türelmesen kibányászni egy halom érme alól.
EnglishBevier lay, pale and sweating with the breastplate of his armour unbuckled and lying open like a clamshell.
Bevier sápadtan, erősen verejtékezve hevert a földön; Berit már eltávolította a mellvértéjét, és ettől úgy nézett ki, mintha egy nyitott kagylóhéjban feküdne.
EnglishThen he reversed the sword and tried desperately to stab down through the breast-plate into Adus's writhing body, but he did not have enough strength to make his weapon penetrate.
Aztán megfordította a fegyvert, és megpróbálta átszúrni a rángatózó férfi mellpáncélját, de nem volt elég ereje hozzá.
EnglishThis pretty child had become the army mascot, and someone had made him a miniature soldier-suit, complete with tin breast-plate and sword and helmet and shield.
Ez a csinos kisgyerek a hadsereg kedvence lett, valaki miniatűr katonai páncélzatot készített számára, pici karddal, sisakkal és pajzzsal.
EnglishHe distastefully eyed the pointed double-prow of her breastplate and rubbed at his forearm where he'd bumped the sharp-sculpted Purple Dragon adorning it.
Szabadítsd ki a nyakad, és vedd elő a függőt, amelyet adtam! - ezzel mérgesen nézett a nő mellkasát fedő páncélra, melynek éles Bíbor Sárkány mintázata felsértette a kezét.
EnglishThey were within an inch of the same height; the only difference between them was between Lancelet's battered old breastplate and armor, and Gwydion's newer, unstained gear.
Majdnem egyforma magasak voltak; az egyetlen különbség Lancelet viharvert mellvértje és páncélja és Gwydion újabb, jobb állapotban lévő felszerelése volt.
EnglishBlood fountained up from the dreadful wound, and the suddenly limp body hung from Tynian's sword, held there by the crushed-in edges of the great rent in the officer's steel breastplate.
A halálos sebből vérszökőkút tört fel, és a tiszt teste hirtelen mozdulatlan holtsúllyá vált, melyet már csak a kettéhasított páncélba beakadt penge tartott állva.