"breathy" translation into Hungarian

EN

"breathy" in Hungarian

HU

EN breathy
volume_up
{adjective}

breathy (also: wheezy, scant of breath)

Context sentences for "breathy" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe heard girls in the murk, laughing, and talking in breathy whispers.
Hallotta a lányokat a félhomályban, ahogyan nevetgélnek és összesúgnak a háta mögött.
EnglishThe cough came from a genetic defect, the same thing that made her voice a breathy
A valóságban ez nála genetikus mellékhatás volt, ugyanaz, amely suttogásszerű hangjáért is felelt.
Englishshe screamed at the glass in a high, breathy voice.
Indulj már el, te szemét! kiáltott rá a pohárra ziháló fejhangon.
EnglishI never go by reviews, he explained to Chris in a breathy aside.
Én sohasem hiszek a kritikusoknak és egy ellihegett magyarázat erejéig Chrishez fordult.
EnglishThe woman sounded breathy, as if she'd been crying.
A nő hangján érződött, hogy bármelyik pillanatban elsírhatja magát.
EnglishWell enough, was the breathy, whistling reply.
- Elég jól. - jött a leheletfinoman elsuttogott válasz.
EnglishThen she began to giggle-breathy, stifled sounds that were really closer to screams than to laughter.
Előbb megdöbbent, majd kacarászni kezdett - zihálón szedte a levegőt, nem is annyira nevetéshez, mint sikoltozáshoz inkább.
EnglishSomething like that, the DDO agreed in a breathy voice.
Ennek a NATO-dolognak működnie kell.
EnglishAfter that ritual shout the hall settled gradually to a breathy silence, undertoned with rustlings and coughings.
Ezután a szertartásos kiáltozás után a teremre fokozatosan csend telepedett, amelyet csak a mocorgás és a köhécselés zaja tört meg.
EnglishHer voice was soft, breathy.
A hang lágy volt, mintha kicsit zihált volna.
EnglishThe cracked, breathy voice, like the soul of its owner, seemed cloistered in a dark, curtained space beyond time.
A rekedtes, ziháló hang, akárcsak tulajdonosának lelke, látszólag egy sötét, elfüggönyözött tér magányába vonult, az idő korlátain túlra.