"to bring down" translation into Hungarian

EN

"to bring down" in Hungarian

EN to bring down
volume_up
{verb}

1. general

to bring down (also: to pull down, to waste, to weaken)
to bring down (also: to earth, to get down, to rifle, to shoot down)
to bring down (also: to cheapen)
volume_up
leszállít {vb} (árat)
to bring down
to bring down
volume_up
lehoz {vb} (vhonnét)

2. politics

to bring down
volume_up
megbuktat {vb} (elnököt)

Similar translations for "to bring down" in Hungarian

to bring verb
Hungarian
down noun
Hungarian
down adjective
down adverb
to down verb
down! interjection
Hungarian

Context sentences for "to bring down" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYoud better get some grappling hooks and ropes, so we can bring this thing down.
Jobb lesz, ha hozol mászóhorgot és kötelet, hogy le tudjuk szedni ezt az izét.
EnglishIf the foreigners insist upon internal political changes, it could bring us all down.
Ha a külföld politikai változást fog követelni, az mindannyiunk végét jelenti.
EnglishThe title of our parliamentary decision is 'How to bring space down to earth'.
A parlamenti határozatunknak az a címe, hogy "Hogyan hozzuk le a világűrt a földre?”.
EnglishApparently Harker would be as hard to bring down as Deucalion had predicted.
Úgy tűnt, Harkert pontosan olyan nehéz lesz legyűrni, mint azt Deucalion megjósolta.
English'Get the lady a cup of coffee and bring it down to Room Three,' Vetter said.
- Kerítsen a hölgynek egy csésze kávét, és hozza a hármasba - mondta Vetter.
EnglishBecause there's always somebody who thinks he can bring the champion down.
Mert mindig van valaki, aki azt hiszi, hogy majd ő képes legyőzni a bajnokot.
EnglishWhen you helped to bring down the ULA, you probably saved a few lives in the PIRA.
Amikor segített kigyomlálni az ULA-t, valószínűleg megmentett néhány életet a PIRA-ban.
EnglishAnyway, a couple of my colleagues had the idea that they could bring it all down, I think.
Voltak páran, akik elhatározták, hogy lerántják a leplet erről a szörnyűségről.
EnglishI was quite sure I could bring the old boy down - get him in the leg.
Egészen biztosra vettem, hogy eltalálom az öregfiú lábát, és akkor összerogy.
EnglishGideon, you and the boys bring that bitch right down on my head, and I'll take it from there.
Te és a fiúk hozzátok csaljátok ide azt a rohadékot... onnantól majd átveszem én.
EnglishYet you let me bring him down and force him into exile, Chen said.
- Maga hagyta, hogy megbuktassam és száműzetésbe küldjem Seldont - mondta Chen.
EnglishThe two might go for his arms so he drew them back, crouching to bring his face down.
Sejtette, hogy a szörnyek a karját próbálják majd a foguk közé kapni.
EnglishEighteen months ago, the markets were threatening to bring down the global economy.
Tizennyolc hónappal ezelőtt a piacok azzal fenyegettek, hogy tönkre teszik a világgazdaságot.
EnglishWell, then you two have to decide if you want to bring a Down's child into the world.
Nos, akkor önöknek kell eldönteniük, hogy hozzon-e a világra egy Down-szindrómás gyermeket.
EnglishBut at any time, day or night, a telegram would bring me down to your help.
Éjjel vagy nappal, bármikor táviratozzék, ha szükségét érzi, s máris indulok a segítségére.
EnglishWhen man built well, it seemed, only time or man himself could bring his things down.
Amit az ember jól megépít, azt úgy tűnik, csak az idő vagy maga az ember tudja tönkretenni.
EnglishI guess I wanted to bring him down and in the process pull myself up.
Azt hiszem, úgy szerettem volna legyűrni, hogy közben a saját helyzetemen is javítsak.
EnglishYou've seen brilliant people devise computer viruses that bring down whole systems.
Brilliáns emberek számítógépes vírusokat írnak amelyek tönkretesznek számítógépes rendszereket.
EnglishAnd now they tell me that only surgery will bring them down again.
És most azt mondják, hogy csak sebészeti beavatkozással lehet őket ismét leereszteni.
EnglishThis is a clear sign that citizens together can bring down walls.
Ez egyértelmű jele annak, hogy a polgárok együttesen falakat dönthetnek le.

Other dictionary words