"to bring forth" translation into Hungarian

EN

"to bring forth" in Hungarian

HU

EN to bring forth
volume_up
{verb}

1. general

to bring forth (also: to beget, to bring on, to cause, to effect)
to bring forth
volume_up
világra hoz {vb} [fig.]

2. botany

to bring forth

Similar translations for "to bring forth" in Hungarian

to bring verb
Hungarian
forth adverb

Context sentences for "to bring forth" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe must use it to nourish the ground, to bring forth new life.
Földünk táplálására, új élet fakasztására kell ezt az ajándékot felhasználnunk!
EnglishA good tree cannot bring forth evil fruit, neither can an evil tree bring forth good fruit.
Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa jó gyümölcsöt.
EnglishIt means "to bring forth what is within, to bring out potential."
Jelentés, a bennünk rejlőt felszínre juttatni, a potenciál előhozása.
EnglishHe no longer felt reluctant to bring forth his perplexities - he was eager to do so.
Gátlásai megszűntek, sőt kikívánkoztak belőle a problémái.
EnglishSeek not to bring me forth, when I am resigned to stay here in death.
Ne akarj elvinni engem, amikor itt óhajtok maradni a halálban.
EnglishSilver fire flared forth to bring real doom to Halueve Starym.
Ezüsttűz indult útnak, hogy beteljesítse Halueve Starym végzetét.
EnglishBring these vermin forth and I shall deal with them.
- Hozd elő ezeket a férgeket, s én leszámolok velük!
EnglishAnother day--and who knew what it might bring forth?
Megint egy nap, és ki tudja, mit hoz vajon?
EnglishI have watched the centuries wither before me and waited for the time when the tide of men's sins would swell to bring me forth again.
Láttam a múló évszázadokat és csak arra vártam, hogy az emberiség bűneiből erőt meríthessek.
EnglishBehold thou shalt conceive in thy womb and shalt bring forth a son: and thou shalt call his name Jesus.
De ő így válaszolt: "Menjünk máshová, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az evangéliumot, hiszen azért jöttem ki."
EnglishPilate therefore went forth again and saith to them: Behold, I bring him forth unto you, that you may know that I find no cause in him.
Most visszatérek hozzád, ezeket pedig elmondom a világban, hogy örömöm teljesen az övék legyen.
EnglishBring forth therefore fruit worthy of penance.
Teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcsét!
EnglishIf you choose the wrong thing to bring forth-that is, something we judge to be wrong-the penalty will be your death.
- Ha nem a megfelelő dolgot választod - olyasmit, amit nem a megfelelőnek ítélünk meg -, akkor a büntetésed halál lesz.
EnglishThey give themselves as they must, in the will of the Gods, to bring forth those who are pivotal to the fates of mankind.
Az istenek akarata szerint adják oda magukat, hogy létrehozzák azokat az embereket, akik kulcsfontosságúak az emberiség számára.
EnglishAnd out of the angel isle he shall bring forth a deliverer, a holy lamb of God who shall do battle with the beast... and shall destroy him.
"És az Angyal-szigetről elhozá a megváltót, Isten szent bárányát, mely megküzde a vadállattal... és elpusztítá."
EnglishNow they withdrew, desiring not to hear the sounds of a mother struggling to bring forth death in a small package.
Most visszahúzódtak, mintha nem akarnák egy olyan anya nyögéseit hallani, aki nem az életnek, hanem a halálnak készül megszülni gyermekét.
EnglishBring forth the Ring, Frodo.
EnglishFor when we were in the flesh, the passions of sins, which were by the law, did work in our members, to bring forth fruit unto death.
Amíg ugyanis testi emberként éltünk, a törvény fölébresztette bűnös szenvedélyek működtek tagjaikban, hogy a halálnak teremjünk gyümölcsöt.
EnglishDo- Not its powers, Tarth said quickly, though it must bear a dweomer and be able to, say, bring forth radiance, and quell it again.
- Csak egy ehhez hasonló bot kell, de olyan tökéletes másolat, hogy még a Birodalmak leghatalmasabb varázslója se tudja megállapítani, hogy nem igazi.
EnglishJabba's marker ain't any good here, he mutters, and reaches beneath the bar into his hidden reserve to bring forth an ice-rimed crystal container of costly chilled water.
Jabba zsetonja nem jó itt morogja, és a pult alá nyúl, és dugi készleteiből egy jeges palack kristályvizet szed elő.