EN

to bring up {verb}

volume_up
2. "memories"
3. medicine
to bring up
to bring up

Similar translations for "to bring up" in Hungarian

to bring verb
Hungarian
to up verb
up preposition

Context sentences for "to bring up" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English'I hate to bring it up, but I'd like to get blood samples from you and Melanie.'
- Utálok ezzel előhozakodni, de szeretném, ha vért vennének magától és Melanie-tól.
English(NL) Madam President, I should like to bring up a few points in this brief debate.
(NL) Elnök asszony, szeretnék néhány pontot megemlíteni ebben a rövid vitában.
EnglishIt was rather a ruling impulse, strong enough to bring me up from the earth.
Inkább csak olyan heves fellobbanás volt, elég erős, hogy kihozzon a föld alól.
EnglishIt had taken two men to bring the gondola up the Grand Canal from the market.
Mert két evezős kellett, hogy a Canale Grandén a piactól idáig fölhozzák a gondolát.
EnglishI would willingly take your son to foster, and bring him up as your heir.
- Örömmel fogadtam volna a fiadat nevelt fiammá, neveltem volna fel örökösödül.
EnglishIf they chose to stay at home and bring up their family, they must not be undervalued.
Nem szabad leértékelni őket, ha otthon kívánnak maradni, és gyereket akarnak nevelni.
EnglishPerhaps I can bring up a bit of research, since this is an academic proceeding.
- Ráakadtam egy körülbelül ezer évvel ezelőtt élt történész munkájára.
EnglishToshio hoped she wouldn't take this opportunity to bring up the subject again.
Remélte, hogy Dennie-nek nem lesz alkalma megint előhozni ezt a témát.
EnglishLacking compliments from King Casmir, he had not dared bring up the subject of reward.
Mivel egyetlen dicsérő szót sem kapott Casmirtól, nem merte felvetni a jutalom témáját.
EnglishAnd crashed aircars, too, but there was no need to bring that up at this time.
Beszálltam, és nagyon óvatosan elindultam, keresztül a város utcáin.
EnglishThere are lunatics who don't bring up the Templars, but those who do are the most insidious.
Templomostalan bolondok is vannak, de a templomososakkal kell a legjobban vigyázni.
EnglishDarling Mary Jane, you ought to bring your grandmother up here ,immediately.
Mary Jane, angyalom, haladéktalanul ide kellene hoznod a nagyanyádat.
EnglishMr Chairman, in conclusion I would like to bring up one technical issue.
Elnök úr! Összefoglalásképpen szeretnék egy technikai észrevételt tenni.
EnglishLast but not least, I would like to bring up the matter of the opportunity of sanctions.
Utoljára, de nem utolsó sorban, szeretném felhozni a szankciók lehetőségének a kérdését.
EnglishGarp knew that his mother had chosen Steering once, at least for a place to bring up children.
Anyja is a Steeringet választotta, ha egyébért nem, hogy gyermekét nevelhesse.
EnglishEven now they could have massacred us if they had had the initiative to bring up a few mortars.
Még most is lemészárolhattak volna bennünket, ha odahozatnak néhány aknavetőt.
EnglishHe didn't bring up the word from Sir Basil that Ryan had been dispatched to Rome.
Azt bölcsen elhallgatta, hogy Sir Basil Ryant is Rómába küldte.
EnglishI will bring up these issues when we discuss future resolutions.
A jövőbeni állásfoglalások vitája során is szólni fogok ezekről a kérdésekről.
EnglishThat is where all of the problems that the countries bring up are solved.
Az országok által felvetett valamennyi probléma ott kerül megoldásra.
EnglishHe'd get it, then turn quickly, bring it up and fire if it came to that.
Ha rákerül a sor, felkapja, gyorsan megfordul, felemeli és tüzel majd.