EN bubble
volume_up
{noun}

bubble
There was a second bubble forming beside the one enclosing the alien.
A buborék fellebbent Uagen feje mellé, és egy második buborék vált ki belle.
This time, however, the 'finance bubble' will be significantly bigger.
Ez alkalommal azonban a "pénzügyi buborék” sokkal nagyobb lesz.
(PT) We are probably on the way to another commodities bubble.
(PT) Valószínűleg újabb árupiaci buborék felé tartunk.
bubble (also: seethe)
He said, You know and then the liquid bubbling came up in his throat and submerged whatever else he said.
Tudja kezdte, de a torkából előtörő bugyborékolás elnyelte a mondatot.
A thick bubbling sound joined the hissing.
A sziszegéshez bugyborékolás társult.
The bubbling hiss drew nearer, and there was a creaking as of some great jointed thing that moved with slow purpose in the dark.
A bugyborékolás, sziszegés erősödött, közeledett, csikorgást is hallottak, mintha hatalmas, ízeltlábú valami közeledett volna lassan, de céltudatosan a sötétben.
bubble (also: blister)
bubble (also: bubble scheme)
volume_up
panama {noun} (csalás)
bubble

Synonyms (English) for "bubble":

bubble

Context sentences for "bubble" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAnd from this weird bubble of throbbing darkness the lamplight recoiled, afraid.
És a lüktető sötétség e borzongató buborékja előtt félve torpant meg a lámpafény...
EnglishThen he'd been in the weird bubble of darkness longer than he had imagined.
Eszerint több időt töltött abban a rémületes, sötét buborékban, mint képzelte...
EnglishA silvery ripple of laughter that held the unspoiled naturalness of a bubble dance.
Ezüstösen fodrozódó kacaja a habok táncának romlatlan természetességét őrizte meg.
EnglishChugging noises announced that air and water were being pulled out of the bubble.
Szuszogó zaj jelezte, hogy a levegő és a víz kezd kiszorulni a buborékból.
EnglishPoinct this bubble and away, away, away, flees life, like the color of fading dream.
Kiszúrod, és vége, vége, vége, az élet elszökik, mint egy múló álom színei.
EnglishIf there hadn't been a reading screen in the bubble, I don't think we'd have made it.
Ha nem lett volna könyvolvasó a buborékban, nem tudom, mit csináltunk volna.
EnglishThe structure vanished again, leaving them standing in the empty air bubble.
Ismét eltűnt az épület, és ők ismét a légbuborék közepén találták magukat.
EnglishThe money in our economy has been gifted to those responsible for the financial bubble.
A gazdaságunk pénzét odaadták ajándékba a pénzügyi buborékért felelősöknek.
EnglishAnd what's in your filter bubble depends on who you are, and it depends on what you do.
És, hogy mi van ebben a szűrőburokban, az azon múlik, hogy kik vagyunk, mit csinálunk.
EnglishThe size of the bubble is the population, and on this axis here I put fertility rate.
A buborékok mérete a lakosságot mutatja, erre a tengelyre pedig a termékenységet tettem.
EnglishWe tried the venture capitalist route, but since the bubble burst on dot coms...
Végigjártunk minden utat, de amióta a "pont com"-osok is leégtek...
EnglishWe therefore raised our concerns as if looking into a new financial bubble.
Mintha egy új pénzügyi buborékba tekintettünk volna, ezért hangot adtunk aggodalmunknak.
EnglishWe sat there shaking, and Elephant said, We can inflate the bubble.
Csak ültünk ott remegve, és Elefánt megszólalt: Fel kéne fújni a bővítő modult.
EnglishThe great bubble of the shock wave from that explosion was as dense as bricks.
A robbanás lökéshullámának buboréka mellbe vágó erővel érkezett meg.
EnglishI'd been in a suit for hours, and there was a shower in the extension bubble.
Órák óta rajtam volt az űrruha, és zuhany is volt a bővítő modulban.
EnglishHe turned so quickly he banged his snout against the plastic bubble-dome.
Olyan gyorsan fordult, hogy beverte az orrát a plasztik buborékkupolába.
EnglishA mote of dust drifted down from above to settle into the wine, where it formed a bubble.
A mennyezet felől hirtelen porszemcsék hullottak a borba, ahol egy buborékot alkottak.
EnglishI've spent about three months in a small extension bubble because of that silly planet.
Nagyjából három hónapot töltöttem egy apró bővítő modulban amiatt az ostoba bolygó miatt.
EnglishAnd suddenly we had Netscape, and we had Yahoo and we had, indeed, the entire dotcom bubble.
És hirtelen volt Netscape-ünk és Yahoo-nk és ott volt nekünk a dotcom lufi.
EnglishThe bubble had traveled far, perhaps as far as the druids' innermost computer system.
A tranzakciók során messzire jutott, talán egészen a druidák legbelső számítógéprendszerébe.