EN bucking
volume_up
{noun}

1. "forest."

bucking

2. "equest."

bucking
volume_up
bokkolás {noun} (ló)

Context sentences for "bucking" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe got into it and began bucking traffic and traffic signals towards Pacific Avenue.
Beültünk és igyekeztünk a forgalmon és forgalmi jelzéseken átküzdeni magunkat.
EnglishSuddenly bucking, trashing, kicking, she tried to rise, but he shoved her back with ease.
Dobálta magát, rúgott, megpróbált felülni, de Bruno könnyedén hanyatt taszította.
EnglishThen he collapsed forward on his face, bucking her off on her hurt side, making her groan.
Aztán az arcára bukott; Wendy legurult a sérült oldalára; és megint felnyögött.
EnglishLancelot flung himself from his rearing, bucking horse, and ran on foot toward the monster.
Lancelet leugrott hátráló, faroló lováról, és gyalog futott a szörny felé.
EnglishThe one manly feat of strength of which I was capable was the mastery of a bucking gun.
Egyetlen férfias erőpróbára voltam képes: álltam a puska rúgását.
EnglishThe light was very dark red, spilling from either end of the pitching, bucking craft.
Az imbolygó hajó mindkét végébl vörös fény hunyorgott rájuk.
EnglishThe Tandu flailed to stay upon their wildly bucking causeway.
A tanduk billegve próbáltak talpon maradni az összeroskadó gyalogúton.
EnglishA story, after all, is as artificial as a mechanical bucking bronco in a drinking establishment.
Egy elbeszélés végtére éppoly mesterséges termék, mint mondjuk italboltban az automata gépcsacsi.
EnglishHis heart was a Bucking horse now, iron-shod hooves kicking the stall boards of his ribs.
Joe szíve úgy dobogott, ahogy a vágtázó versenyló patája - a vaspatkók mintha a bordái belső felét rugdosták volna.
EnglishSomething huge had struck the ocean and set it bucking.
Valami hatalmas zuhant a vízbe, és teljesen felkavarta.
EnglishSoon he had little time for speculation, as he fought his bucking craft, struggling for every foot of altitude.
Aztán már nem maradt ideje töprengésre, mert minden méter magasságért meg kellett küzdenie a hánykolódó géppel.
EnglishBits of flotsam struck him as the suction tossed his body about in apparent alliance with the mad, bucking dolphin.
Törmelékdarabok vágódtak beléje, és a víz ellenállhatatlanul szívta el a megvadult, vergődő delfintesttel együtt.
EnglishKeepiru gasped for breath as the mutant's bucking brought them both briefly out of the water in a great leap.
Kipiru gyorsan belekapott a levegőbe, ahogy a mutáns esztelen csapkodása egy pillanatra kivetette mindkettőjüket a vízből.
EnglishThe commander eased back on his twin throttles; the bucking launch slowed, then settled, chugging gently forward.
A kapitány visszavett a két motor teljesítményébőől, a bukdácsoló hajó lelassult, majd csendesen pöfögve haladt tovább.
EnglishYou make them and the good ones are killed, and above they are always bucking for something so hard they never look or listen.
Az ember nevel, aztán a java elesik, s különben is, mindig úgy ficánkolnak valamiért, hogy ügyet se vetnek, nem is figyelnek rád.
EnglishGeorge gave him a final, furious glance, his lips twisting and bucking as the words bottled up behind them struggled to find their way out.
George még egy utolsó, gyűlölködő pillantást vetett rá, az ajka rángott és tátogott, ahogy az összetorlódott szavak igyekeztek kiutat találni.
EnglishWill felt himself grow dizzy, and Lyra was restraining Pantalaimon, hare-formed himself in sympathy, who was bucking and snapping in her arms.
Will elszédült, ahogy nézte, Lyra pedig alig bírta megfékezni Pantalaimont, aki merő együttérzésből maga is vadnyúl alakot öltött, és rúgkapált a karjában.
EnglishThe MASTER CAUTION light snapped on as did other warning lights, but Elliott had his hands full trying to control the bucking mountain of metal beneath him.
Felvillant a master caution, és a többi figyelmeztető fényjelzés is, de Elliott mindkét kezét lefoglalta a feneke alatti fémmonstrum irányítása.

Other dictionary words