EN buffet
volume_up
{noun}

There was always an Easter Buffet as well.
Természetesen mindig volt húsvétkor is büfé.
I see there is a buffet at the end of the room?
Megyek és megnézem, van-e büfé a váróteremben?
buffet (also: bang, beat, beating, blow)
volume_up
ütés {noun}
In my own Hills, on the edge of my own country, in the very place of my evil desire, comes the buffet - here!'
A saját hegyeim között, a saját hazám határán, ott a hegyen, ahol megszállt a Gonosz vágy, ott ért az ütés.
buffet (also: bash, blow, cuff, punch)
buffet (also: beat)
volume_up
csapás {noun} (ütés)
buffet (also: clip, clout, cuff, cut)
volume_up
pofon {noun}
buffet
volume_up
pohárszék {noun} [oldfsh.]
buffet (also: credenza, dresser)
buffet (also: buffet table)
volume_up
tálaló {noun} (asztal)

Synonyms (English) for "buffet":

buffet

Context sentences for "buffet" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCassander and Sir Camrols turned away and served themselves from the buffet.
- Cassander és Sir Camrols távoztak, hogy kiszolgálják magukat a büféasztalnál.
EnglishFor a long moment she let the winds buffet her; she let her body twist, drift.
Egy darabig dobáltatta magát a légáramlatokkal, hagyta, hogy teste sodródjék, forogjon.
EnglishHe returned to his breakfast, then decided to stand and get more off the buffet.
Visszatért a reggelijéhez, aztán úgy döntött, feláll, és szed még magának a büféasztalról.
EnglishLunch is a quiet hotel buffet with Booker, not a word spoken about the exam.
Egy csöndes szállodai ételbárban ebédelünk Bookerrel, egy szót sem ejtünk a vizsgáról.
EnglishHe was standing with a group of men and women centred on one of the buffet tables.
Kabe egy nkbl és férfiakból álló kisebb csoporthoz csapódott az egyik büféasztal mellett.
EnglishThey munch at your face... like you are the main course at a crazy country boy buffet.
Beleharapnak az arcodba, mintha te lennél a fő fogás egy őrült város egyetlen büféjében.
EnglishShe sprang for her sword, but a buffet sent her to the foul floor.
T'sais azonnal a kardja felé ugrott, de egy pofontól a mocskos padlóra zuhant.
EnglishAs he often did, Nicholas met her at the buffet and offered to help.
Nicholas, mint már jó néhányszor, most is odalépett mellé, és felajánlotta a segítségét.
EnglishThe young man put the brooch back on and turned to the laden buffet table.
A fiatalember szórakozottan feltzte a brosst, aztán a dúsan megrakott büféasztal felé fordult.
EnglishBecause I'm a green leaf salad and you're the all-you-can-eat buffet.
Mert engem egy nagy fasírtnak, téged meg ingyen büfének néznek.
EnglishBut we can never have any eco-friendly all-you-can-eat shrimp buffet.
De svédasztalos módon semmilyen ökobarát dolgot nem ehetünk.
EnglishLet's serve the curry buffet instead of sit-down, she told Willie and Karl.
A currys ételeket tegyük egy büféasztalra, és majd mindenki kiszolgálja magát mondta Willie-nek és Karlnak.
EnglishHe didn't even feel the buffet of the aircraft as it climbed into the jetstream over the Nevada mountains.
Még a gép lökését sem érezte, amikor Nevada hegységei fölött bekapcsolták a sugárhajtóművet.
EnglishMcLanahan shoved the yoke forward, fighting the initial-stall buffet that shook the entire hundred-ton bomber.
McLanahan előrenyomta a kormányt, a száz tonnás gép rengett, rázkódott.
EnglishOh, over there, he said, nodding toward the other priest, who was standing at the buffet with his back to them.
Á, ott van mondta a másik pap felé biccentve, aki a büféasztal mellett állt, háttal neki.
EnglishAt the threshold of the palace Ironbeard clapped the Earthman on the shoulder, a staggering buffet.
A palota küszöbén Dérszakáll megveregette Carse vállát, hogy a földlakónak még a térde is megroggyant.
EnglishChris filled her plate from the steaming buffet and scanned the room for Mary Jo Perrin.
Chris szedett a tányérjára a büféasztalon álló gőzölgő ételből, és Mary Jo Perrint keresve körülnézett a szobában.
EnglishThe breakfast buffet was actually quite nice, though it wasted at least five times the food it actually served.
A reggeli például egészen jó volt, bár ötször annyi veszendőbe ment, mint amennyit megevett.
EnglishA buffet of wind made him stagger and he saw that he was out in the open, on rock, under a brassy sky.
Egy szélroham majdnem feldöntötte; ekkor vette észre, hogy kiért a sziklákra, a szabad, rézvörös ég alá.
EnglishShe was ravenously hungry, and they had laid out a full Mayfair- style buffet in the dining room.
Csillagokat látott az éhségtől, és az ebédlőben Mayfair-szokás szerint, roskadásig megpakolt svédasztal várta.