EN bug
volume_up
{noun}

1. general

bug
volume_up
poloska {noun} (lehallgatókészülék)
'What you mean a bug or a microsystem or something?'
Mármint... valami poloska vagy mikrorendszer, vagy ilyesmi?
And a little bug that allows us to hear what these guys are saying.
- És egy kis poloska, hogy halljuk, mit beszél az a két ember.
48 órán belül ez a poloska elemészti önmagát.
bug
volume_up
dili {noun} [coll.]
bug
volume_up
hepp {noun} [coll.]
bug
volume_up
mánia {noun} [coll.]

2. zoology

bug
volume_up
rovar {noun}
Csak a döglött rovarrovar!
I hardly think we need to worry about a bug,' he said.
Nem hiszem, hogy aggódnunk kellene egy rovar miatt.
Rovar-lény tompa agyú ember-lényeket hozott.

3. zoology: "true bug"

bug (also: beetle)
volume_up
bogár {noun}
The bug reached the end of Randall's desk and marched straight off into the air.
A bogár elérte Randall asztalának szélét, és egyenesen belemasírozott a levegőbe.
I was a pink-headed bug crawling up the side of the City Hall.
Rózsás fejű bogár voltam, és a városháza oldalán másztam fölfelé.
The bug in the jar was at least twice as big as the Madagascar hissing roach on the wall.
A bogár az üvegben legalább kétszer akkora volt, mint a madagaszkári sziszegő csótány a falon.

4. medicine, colloquial

Context sentences for "bug" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI knew he would step on me like a bug if he saw or sensed what I meant for him.
Tudtam, eltaposna, mint egy férget, ha megneszelte volna, mire készülök ellene.
EnglishHis hand remained on her arm; she picked it off as if it were a crawling bug.
- A keze Morgaine vállán maradt; Morgaine lerázta, mint valami undok bogarat.
EnglishLou Dell turned to Willis, who was bug-eyed and reaching for his rusty revolver.
Lou Dell Willishez fordult, akinek kidülledt a szeme, és rozsdás pisztolya után kapott.
EnglishJulie picked up the jar and turned it so she could look at the bug face-on.
Julie felemelte az üveget, és úgy fordította, hogy szemből lássa a bogarat.
EnglishConverts the text 'bug ' followed by a number into a Bugzilla bug link
A 'bug' szócskát, ha utána egy szám áll, átalakítja egy Bugzilla hibahivatkozássá.
EnglishWith the scalpel he pointed to the feature of the bug that he had just describe
Az ezekkel való folyamatos érintkezés során végleg megtisztul a kő.
English'It's no more wrong than spitting out a bug,' Jilly reminded Shepherd.
Nem rosszabb, mint kiköpni a bogarat a szádból - mondta Jilly emlékeztetőleg.
EnglishMaybe he'd bug the next chat with his client, but not this one.
Talán a következő beszélgetést az ügyfelével majd hagyja lehallgatni, de ezt nem.
EnglishBug fixes, KFilePlugin for PO files, CVS support, mailing files
Hibajavítások, KFilePlugin a.po fájlokhoz, CVS-támogatás, fájlküldés levélben
EnglishWe said, 'Somebody amongst us musta let the FBI put a bug up his rectum.'
Azt mondtuk: Valamelyikünk biztosan megengedte az FBI-nak, hogy poloskát tegyen a fenekébe".
EnglishWell, we do not bug private discussions, as he did to Members of this House.
Nos, mi nem hallgatjuk le mások magánbeszélgetéseit, ahogyan ő tette ennek a Háznak a tagjaival.
English'Maybe it will look like the Garden of Eden to some bug-eyed monsters,' Felix went on.
Némelyik marslakó szemében ez lesz a Paradicsom folytatta Felix.
EnglishError: The backend did not return any encoded data.Please report this bug:%2
Hiba: a titkosítási keretrendszer nem adott vissza kódolt adatot.Kérjük jelentse be ezt a hibát:%2
EnglishI'm sorry to bug you about it, but I can't seem to get it off my mind.
Ne haragudj, hogy folyton ezzel kínozlak, de nem megy ki a fejemből.
EnglishEven the KGB guys on the other end of the bug wires probably had a little chuckle at that.
Talán még a poloskavonal túloldalán ülő KGB-sek is kuncogtak rajta.
EnglishEarly Monday morning, before Liz could bug him about it, he made an appointment with Dr Hume.
Hétfőn délelőtt, még mielőtt Liz nyaggathatta volna miatta, időpontot kért Hume doktortól.
EnglishHe was kneeling on the bed, looking at her as if she were some previously undiscovered species of bug.
Gerald az ágyon térdelve úgy nézett mint valami eddig ismeretlen rovarfajtára.
EnglishT main part of the bug was in the middle of the tray, on its back.
A legnagyobb bogárrész, vagyis a test, a tálca közepén feküdt a hátán.
EnglishSay Amy is out for a leisurely drive in her VW bug... and along comes Eddie in his Ferrari.
Mondjuk Amy épp ráérősen kocsikázik a Volkswagen bogárjával... és Eddie melléér a Ferrarijával.
English'I think I might have caught a little bug at the sink,' he told her.
- Lehet, hogy összeszedtem valamit a mosdókagylóban - válaszolta.