EN bump
volume_up
{noun}

1. general

bump (also: bang, beat, beating, blow)
volume_up
ütés {noun}
bump (also: brunt, dub, impulse, jar)
And we also hope-- Another hard bump rocked the plane and then dropped her with a sickening elevator plunge.
Újabb hatalmas lökés, a gép hirtelen émelyítő sebességgel, mint egy lift, zuhanni kezdett lefelé.
bump
volume_up
pocak {noun} (terhes nőé)
bump
volume_up
hepehupa {noun} (úton)
bump (also: jar, knock, rear-ender)
bump
bump (also: dash, hit, shock, jarring)
bump (also: jar, jerk, jolt)
Hold on, people, there's gonna be a little bump.
Kapaszkodjatok, lesz egy kis zökkenés.

2. medicine

bump
volume_up
duzzanat {noun} (bőrön)
bump
volume_up
dudorodás {noun} (bőrön)

3. mining

bump
bump

4. anatomy

bump

Context sentences for "bump" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the secular world we think, "If an idea is important, I'll bump into it.
A szekuláris világban azt gondoljuk: "Ha egy eszme fontos, akkor bele fogok botlani.
English'He said he'd be happy to let you know where he was so you wouldn't bump into-'
Aztán felsóhajtott, és a nagyítót az egyik mellényzsebébe süllyesztette.
EnglishI did, and I felt his amazingly gentle fingers touching a huge bump there.
Megtettem, és ő döbbenetesen finom érintéssel megtapogatta a hatalmas puklit.
EnglishFrom inside he heard a slight bump, as of someone nudging one of the showcases.
Valami tompa puffanás hallatszott bentről, mintha valaki nekiment volna az egyik tárlónak.
EnglishBut to bump someone off and not be suspected of bumping them off--that's not quite so easy.
De úgy csinálni, hogy senki ne is gyanítsa, ki a tettes az már nem olyan könnyű.
EnglishWhat you get is a warning not to exert yourself and not to bump your ribs against anything.
Csak arra figyelmeztetik a beteget, hogy vigyázzon rá, és ne üsse hozzá semminek.
EnglishThe rattle of the gate accordioning back, the bump of the doors opening and closing.
A rácsos kapu zörögve kinyílt, aztán kinyíltak és becsukódtak az ajtók.
EnglishI have studied Gall's system, and I am sure she has the bump of Judas.
- Nemhiába tanulmányozom Gall[20] rendszerét, Júdás-dudorokat látok rajta.
EnglishYou will not grow up with curses and spirits, and things that go bump in the night.
Te nem átkokkal, kísértetetekkel, éjszakai rémekkel fogsz felnőni!
EnglishBut on my left retina there is a bump, which is marked there by the red arrow.
A bal retinámnál azonban van egy dudor, amit a piros nyíl jelez.
EnglishThis was one of those journeys when he would feel every minute, and every bump in the road.
Ez is olyan utazás, amelynek külön érzékeli minden percét és hepehupáját.
EnglishHe slid to the ground, breathing heavily, and Kim could hear the over-driven heart bump and check.
Mély lélegzettel lassan leroskadt a földre és Kim hallotta szíve heves dobogását.
EnglishThen there was a rumbling noise, and just as he hurried up, a bump.
Aztán valami csikorgó robajt hallott, de meg sem állt rá, s máris egy tompa durranást.
EnglishI've had strange dreams about things going bump in the night, can you believe that and That was all.
Furcsa álmaim voltak arról, hogy éjszaka összeütköznek a dolgok, képzeld, és..."
EnglishThe man groaned as Saul shifted him over a bump, the snow enshrouding them.
A sebesült felnyögött, amikor Saul keresztülhúzta egy dombocskán.
EnglishWere they patrolling the streets hoping to simply bump into her?
Talán az utcán járőröznek abban a reményben, hogy egyszerűen beleütköznek?
EnglishCale, however, could not avoid the occasional bump or jostle from the throng.
A jóval magasabb Cale időnként nekiütközött a szembejövőknek.
EnglishI think we should bump her, Fitch declared when he was finished.
Szerintem őt kellene kilőnünk vonta le Fitch a végső következtetést.
EnglishIf it's time to bump heads, they need to know what they are free to do.
Ha oda kell csapniuk, tudniuk kell, hogy meddig mehetnek el.
EnglishAs he stood looking at ihe latest automated wonder from Nikon, he loll some- one bump into him.
Miközben a Nikon legújabb automata csodáját bámulva ácsorgott, érezte, hogy valaki nekiütközik.