EN bureau
volume_up
{noun}

1. "bureaus/bureaux"

bureau (also: agency, office, shop)
volume_up
iroda {noun}
Dillinger was summarily executed by agents of the Federal Bureau of Investigation.
Dillingert minden teketória nélkül nyírták ki a Szövetségi Nyomozó Iroda ügynökei.
The Cavendish Secretarial Bureau had been closed for the morning.
Az iroda munkáját erre a délelőttre felfüggesztették.
Floyd Greer, lieutenant, Central Detective Bureau, he said and walked into the room.
Floyd Greer hadnagy, Központi Nyomozó Iroda mondta, és besétált a szobába.
bureau (also: charge, office, shop, station)
Please ensure that the Bureau does not allow it to happen again.
Kérem annak biztosítását, hogy a Hivatal ne engedje még egyszer megtörténni ezt.
The Bureau of Paranormal Research and Defense is born.
Megszületett a Paranormális Kutatási és Védelmi Hivatal.
Ron Mathius, Census Bureau, mywife Valerie.
Ron Mathius, Népszámlálási Hivatal, a feleségem Valerie.
bureau (also: desk, writing-table)
It was the bureau she was looking at now, the bureau with the keys resting on top of it.
Már egyedül az íróasztal érdekelte, amelynek tetején most is ott pihentek a kulcsok.
In the tall bureau, one of the drawers was locked That seamed more promising.
A magas íróasztal egyik fiókja azonban zárva volt.
When the bureau chief heard the reply, he studied the priest across the desk.
A kirendeltségvezető a választ hallva fürkésző tekintetet vetett az íróasztal túloldalán ülő papra.
A bureau drawer had popped open, sliding out its entire length.
A komód egyik fiókja nyílt ki, és teljes hosszában kicsúszott.
There's a great big heavy bureau in her room made out of teakwood.
Van a szobájában egy nagy, súlyos, tikfából készült komód.
There were two desks, a bureau, and a camp bed with a mess of sheets lying twisted on it.
Két íróasztal volt odabent, egy komód és egy tábori ágy, rajta rendetlenül összetekeredett lepedk.
The bedroom contained a double bed, a pinewood dresser with a round mirror on the wall above it, a bureau, two straight chairs, and a tin wastebasket.
A hálószobában dupla ágy, fenyőfa öltözőasztal, tükrös fiókos szekrény, két egyenes szék és egy bádog szemétkosár állott.
bureau
volume_up
sublót {noun} [oldfsh.]
A cracked minor hung above a battered bureau, the drawers of which were lined with yellowed newspapers from
Repedt tükör lógott az ütött-kopott sublót fölött, amelynek fiókjai elsárgult, 1975-ös újságokkal voltak bélelve.
bureau
volume_up
szekreter {noun} [oldfsh.]
The bedroom contained a double bed, a pinewood dresser with a round mirror on the wall above it, a bureau, two straight chairs, and a tin wastebasket.
A hálószobában dupla ágy, fenyőfa öltözőasztal, tükrös fiókos szekrény, két egyenes szék és egy bádog szemétkosár állott.

2. politics: "bureaus/bureaux"

bureau
bureau
bureau

Context sentences for "bureau" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPolskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polish Motor Insurers' Bureau ul.
Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Polish Motor Insurers' Bureau ul.
EnglishIt's in the second drawer of the bureau in our bedroom or it might be the third.
A hálószobában találsz a fiókosszekrény második vagy talán harmadik fiókjában.
EnglishI would be grateful if Parliament's Bureau could advise on the necessary measures.
Hálás lennék, ha a Parlament elnöksége tájékoztatna a szükséges intézkedésekről.
EnglishThat is a very serious point that you are making and the Bureau will look into it.
Ez nagyon komoly állítás, amit most mondott; az Elnökség meg fogja vizsgálni.
EnglishShe grasped a corner of the bureau and pulled herself up, groping for her cane.
Megkapaszkodott az asztal sarkában, felhúzta magát, majd botja után nyúlt.
EnglishHer eyes were fixed on the plastic diaper-pin caddy on top of the twins' bureau.
Szeme az ikrek ruhásszekrénye tetején heverő pelenkatűzős dobozra meredt.
EnglishWithin the Bureau of Prisons, Trumble was officially referred to as a camp.
A börtön-főfelügyelőségen hivatalosan táborként tartották nyilván a Trumble-t.
English'Bureau doesn't talk about its operations unless it wants to,' Earl told Laura.
- Az FBI nem beszél az akcióiról, hacsak nem akar - mondta Earl Laurának.
EnglishTwo cones of incense ash stood side by side on a small brass tray on the bureau.
Az íróasztalon, kis réztálcán két kupac tömjénhamu állt egymás mellett.
EnglishCall downtown and ask for Lieutenant Christy French in the homicide bureau.
Hívja a központot, keresse Christy French nyomozóhadnagyot a gyilkossági csoportnál.
EnglishI will be putting this issue to the Bureau, as it is one that needs clarifying.
Ezt a kérdést fel fogom vetni az elnökségnek, mivel tisztázásra szorul.
EnglishThe memo arrived by fax from the Regional Supervisor, Bureau of Prisons,Washington.
A feljegyzés faxon érkezett a washingtoni börtön-főfelügyelőség körzeti felügyelőjétől.
EnglishThis morning I called an emergency meeting of the Bureau to discuss the situation.
Ma délelőtt sürgősen összehívtam az Elnökség értekezletét, hogy megvitassuk a helyzetet.
EnglishIf they did, the Missing Persons Bureau would be the department that would have the case.
Tudtam, hogy ha így van, csak az Eltűnt Személyek Osztályára tartozhat az ügy.
EnglishI believe that the initial suggestion of 5.2% made by the Bureau was far too high.
Meggyőződésem, hogy az elnökség által javasolt eredeti 5,2% messze túlságosan magas volt.
EnglishWhy don't you have the Bureau tell Kansas that he didn't kill anybody.
- Miért nem szólsz az irodádnak, hogy mondja Kansasnak, Popov nem ölt meg senkit.
EnglishI understand there was no vote or decision by the Bureau, which is strange.
Úgy tudom, az elnökség részéről nem volt szavazás vagy döntés, amit furcsának találok.
EnglishI have a slightly different job now, and we have to interface with the Bureau.
- Jelenleg kicsit más vonalon dolgozom, és együttműködünk az Irodával.
EnglishFrom my years with the Bureau, my nose is sensitive to the smell of cordite.
Az Irodánál töltött éveim alatt érzékennyé vált az orrom a lőporszagra.
EnglishPlesetsk, I think, is where they made those things, the Chelomei Design Bureau.''
Azt hiszem, ott készültek ezek a dolgok, a Cselomej Tervezőirodában.

Other dictionary words