EN burly
volume_up
{adjective}

burly (also: beefy, hulking, husky, hulky)
Whirling, he found himself looking into the cold grin of a burly bodyguard in livery.
Hirtelen egy nagydarab, egyenruhás testőr hideg vigyorával találta szembe magát.
I was carried by a burly monk and his assistants into the monastery of San Marco.
Egy nagydarab szerzetes és segítői vittek a San Marco kolostorba.
The Captain, was a burly fellow with a heavy beard and a laugh that rang deep and hollow.
A kapitány nagydarab, nagy szakállú ember volt, nagyokat és öblöseket hahotázott.
burly (also: able-bodied, beefy, hefty, muscular)
volume_up
izmos {adj.}
He was a burly man with a thick chest, late thirties, badly dressed but didn't know it.
Jól megtermett, izmos felsőtestű ember volt, meglehetősen rosszul öltözött.
Larsen looked down at the short, burly Marine and felt the mans hard fist in his own.
Larsen lenézett az alacsony, izmos tengerészre, és érezte a másik kemény kézfogását.
It belonged to a handsome, almost burly elf who must be accounted a muscle-bound giant among Cormanthans.
A kezek egy jóképű, szinte zömök elfhez tartoztak, aki Cormanthorban valószínűleg izmos óriásnak számított.
burly
It was not uncommon for four or five burly policemen to have difficulty restraining one puny PCP junkie.
Nem ritka, hogy egy cingár kis narkóst négy vagy öt termetes rendőrnek kell megfékeznie.
I'm the shift foreman here, the burly guy said.
- A műszakvezető vagyok - mondta a termetes férfi.
Slow, large, with secret depths, the burly Dahlite nodded solemnly and peered out the semisilvered window.
A lassú, termetes dahli ünnepélyesen bólintott, azután kilesett az ezüsttel futtatott ablakon.

Synonyms (English) for "burly":

burly
bur
English

Context sentences for "burly" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are a dozen or so burly fellows in loincloths squatting near the throne.
A trónszéktől nem messze körülbelül egy tucatnyi rongyos, vászonruhás ember térdel.
EnglishThe burly Con Ed supervisor rumbled up to the two men, followed by the pair of cops.
A pocakos Con Ed felügyelő odasietett a két szellemirtóhoz, nyomában a két zsaru.
EnglishThe burly squire then led his horse through the bushes to a spot near the city gate.
A zömök fegyvernök ezután elfoglalta a helyét az erdő szélén, nem messze a kaputól.
EnglishEl followed its bidding, standing motionless as his burly cousin glided toward him.
El befelé fordult és mozdulatlanul állt, ahogy a zömök elf elindult felé.
EnglishIf the burly Head Selectman thought that was it, he was making a very bad mistake.
Ha a goromba első tanácsnok így értelmezi a viselkedését, nagyot téved.
EnglishA burly guy with a shaved head and a handlebar mustache braced me as I reached the vehicle.
Amikor odaértem, egy borotvált fejű, bajuszos, pocakos fickó elkapta a karomat.
EnglishHe was a burly man with tired eyes and the slow deliberate movements of a night watchman.
Pocakos férfi volt, fáradt tekintetű, az éjjeliőrök kiszámított lassúságával mozgott.
EnglishA burly, rugged-faced man in a dark blue sportshirt, its cuffs folded up, appeared beside her.
Egy kék sportinget viselő, enyhén pocakos, érdes arcú férfi bukkant fel mellette.
EnglishThe man inside was burly, and he had iron-grey hair and a coarse, short-trimmed beard.
A lovag egy testes, acélszürke hajú, rövidre nyírt erős szakállú férfival találta szemben magát.
EnglishA burly Troll guard stepped inside and motioned for Shea to come with him.
Vaskos troll őr lépett be, és intett Sheának, hogy menjen vele.
EnglishThe burly Trolls scrambled through the twisting passage without resting.
A megtermett trollok pihenés nélkül kapaszkodtak át a szakadékon.
EnglishPism twisted his burly neck and called past Pasm’s ear: “Naupt!
- Pism elfordította a fejét, és elordított Pasm füle mellett.
EnglishHe looked up and glimpsed the burly figure at the upper edge of the hillside.
Felemelte a fejét, és a magasban megpillantotta üldözőjét.
EnglishA burly man with a contorted face was suddenly beside the table.
Egy tagbaszakadt, eltorzult arcú férfi termett hirtelen az asztaluknál.
EnglishCasmir was burly, thick of torso and neck, with round china-blue eyes staring from a slab-sided face.
Casmir nyaka és törzse vaskos volt, arca viszont vékony, benne kerek, babakék szemekkel.
EnglishHe had a vision of burly Marines clumping all over Whitehall.
Lelki szemei előőtt a Whitehallban fel-alá csörtetőő tagbaszakadt tengerészek jelentek meg.
EnglishThe burly bearded man leaned forward and seized Tatzel around the waist.
A szakállas férfi előrehajolt, és derékon ragadta Tatzelt.
EnglishThe burly outlaw leader had promised to eat him if they met again.
A tagbaszakadt haramiavezér azzal fenyegette meg, hogy felfalja, ha újra a szeme elé mer kerülni.
EnglishBut on this evening no burly Moor approached him, nor Tamurello in any of his other guises.
Ezen az estén azonban sem szakállas mór nem lépett oda hozzá, sem Tamurello bármilyen más alakjában.
EnglishHe recognized the burly man from the Dymar photos, from the surveillance video at the truck weigh tion.
Rögtön felismerte a DyMar aktáiban fotón, illetve a mázsaház videofelvételén látott arcot.