EN buttress
volume_up
{noun}

1. figurative

buttress (also: backup, brace, hold, mainstay)
It was a brash, uncompromising declaration, a buttress against the doubts and uncertainties that still lurked at the edges of his confidence.
Nyers, megalkuvást nem ismerő kijelentés volt, támasz a kétség és bizonytalanság ellen, amelyek még mindig ott ólálkodtak magabiztossága mögött.

2. architecture

buttress
volume_up
dúc {noun} (támaszték, épületben)
buttress
buttress
buttress
buttress
buttress
buttress

Synonyms (English) for "buttress":

buttress

Context sentences for "buttress" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe rode pell-mell along the scarp to the buttress which anchored the hawser.
Gyorsan odalovagolt a támpillérhez, amelyhez a vontatókötél volt rögzítve.
EnglishInstead, many banks have used the liquidity to buttress their own position.
Ehelyett számos bank jobbára saját pozíciójának megerősítésére használta fel a likviditást.
EnglishThis reiteration is a huge flying buttress that comes out the tree itself.
ez az ismétlődés egy hatalmas külső támív, ami magából a fából ered.
EnglishThis buttress is less than halfway up the tree.
Ez a külső támív valamivel a fa fele alatt van.
EnglishThen she tied them both securely to a massive buttress of one of the roots, as thick around as her own hips.
Ezeket aztán jól odacsomózta egy-egy hatalmas, bütykös gyökérnyúlványra, nagyjából olyan körfogatúakra, mint a csípője.
EnglishThey lay now peering over the edge of a rocky hollow beneath the out-stretched shadow of the northmost buttress of Ephel Dúath.
Most épp egy sziklamélyedés szegélye fölött lestek ki, az Ephel Dúath legészakibb előhegyének árnyékából.
EnglishShe found a narrow space between two great roots and crammed herself into it, peering over the buttress beside her and out toward the approaching dust cloud.
Befészkelte magát két hatalmas gyökér szűk közébe, és a természetes mellvéd oltalmából leste a közelgő porfelhőt.
EnglishThis is a flying buttress.
EnglishAnd then another fell, farther off; she saw the massive thing descend, and watched it crash into the buttress-like root of the nearest trunk and roll away.
Már esett is le a következő kissé távolabb; Mary szeme láttára zúdult alá a jókora valami, majd a legközelebbi fa gyámfalszerű gyökeréről visszapattanva elgurult.
EnglishFrom another flat arch a flying buttress of a staircase went up into more darkness, but shimmered as it went in what might have been glass brick and stainless steel.
Egy másik lapos boltívből egy lépcső kanyargó váza vitt újabb sötétségbe, bár itt-ott felvillant valami, ami üvegtégla vagy rozsdamentes acél is lehetett.
EnglishRedwoods grow back into themselves as they expand into space, and this flying buttress is a limb shot out of that small trunk, going back into the main trunk and fusing with it.
A mamutfenyő visszanő önmagába, miközben a terjeszkedik a térben, és ez a külső támív egy kis törzsből kinövő oldalhajtás, ami visszamegy a főtörzsbe, és egyesül vele.