EN buzz
volume_up
{noun}

buzz (also: drone, hum, humming, singing)
There was a sudden spiteful buzz from behind them , and a heavy clang.
Valahonnan hátulról gonosz zümmögés hallatszott, majd egy éles csendülés.
Of course that is possible, Kansarv said with a sharper buzz.
- Ezt a lehetőséget természetesen nem lehet kizárni - mondta Kansaru éles zümmögés kíséretében.
Csak a rossz zümmögés a vonalban.
buzz (also: boom, hum, humming, rut)
Their buzzing was no echo of Midian, but the real thing.
A zúgás nem Midian visszhangja volt, hanem valódi hang.
buzz
The buzz had diminished, but as he stepped toward the knotted and distorted woman, it increased again.
A zsongás lecsendesült, de ahogy a torz arcú nő felé lépett, újra felerősödött.
A víz alatt csak fojtott zsongás volt a hangja.
The darkness pulled back, but it left a high sweet buzzing in her ears.
Ám hiába húzódott vissza a sötétség: valami kellemes, erős zsongás maradt utána a fülében.
buzz
Again she heard long-distance static, then a buzz, another buzz, and another.
Ismét a távolsági hívójel hallatszott, majd egy berregés, még egy, és még egy.
A berregés megszűnt a telefonban.
A power failure had reset his alarm clock without formal notice, so he'd been awakened by sunlight through the windows instead of the usual metallic buzz.
Egy éjszakai áramkimaradás lenullázta az ébresztőórát, így a megszokott fémes berregés helyett a hasára sütő nap ébresztette fel.
buzz (also: call)
buzz (also: prickle, tingle)
Her forearms were buzzing, and the tingles of sensation had at last spread into her fingers as well.
Alkarját mintha ezernyi tű szurkálta volna, és a bizsergés végre az ujjaira is átterjedt.
buzz (also: clank, jingle, rattle, clink)
Long seconds after I shut off the light and willed myself not to move, the buzz from the rattles lessened.
Hosszú másodpercekkel az után, hogy leoltottam a villanyt, és ráparancsoltam magamra, hogy ne mozogjak, a csörgés zaja alábbhagyott.

Synonyms (English) for "buzz":

buzz

Context sentences for "buzz" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere was a slight buzz on his desk and he picked up the receiver once more.
A telefon halkan felbúgott az asztalon, és Mr. Robinson újra felvette a kagylót.
EnglishI will pass your approbation on to Buzz Fiedler, Durling added with a smile.
Átadom az elismerését Buzz Fiedlernek tette hozzá egy mosoly kíséretében Durling.
EnglishSuperintendent Thomas had dozed off when the phone beside him gave a shrill buzz.
Thomas főfelügyelő elszunyókált, s a telefon éles csöngetésére riadt fel.
EnglishToshio sat down and waited for the inevitable buzz of the comm line from the ship.
Toshio leült, és várta az elkerülhetetlenül úgyis befutó hívást a hajóról.
EnglishBuzz here wrote a book about that back when I was working for Merrill Lynch.
Buzz írt erről egy könyvet annak idején, amikor én még a Merrill Lynchnél dolgoztam.
EnglishListen to this: Despite its generic title, Honey and the Beaze should generate solid buzz.
Ezt hallgassátok: Az átlagos cím ellenére, Bibe és Dongó kellemes bizsergést kelt.
EnglishSome things are too obvious, like Buzz Fiedler said ear- lier today.
Vannak dolgok, amelyek túlságosan egyszerűek, ahogy Buzz Fiedler mondta tegnap.
EnglishThrough the buzz and the laughter, Powell felt the iron elbows of a rigid telepathic block.
De a morajon és nevetgélésen át Powell hirtelen telepatikus vasfüggönybe ütközött.
EnglishShe made herself wait, controlling the twitch in her hands, for the second buzz.
Megvárta a második csengetést, enyhüljön kezének remegése addig is.
EnglishI'll buzz you in ten minutes, she says quickly, trying to make amends.
Tíz perc múlva beszólok mondja gyorsan a titkárnő, igyekezvén jóvátenni a történteket.
EnglishNeil Armstrong and Buzz Aldrin took twenty kilograms of another world and now here it is.
Nei1 Armstrong és Buzz Aldrin húsz kilót hozott egy másik világból, és ez most itt van.
EnglishI spend all this time making him more spiritual and he says it's a buzz!
Mindig azt akartam, hogy többet lelkizzen, erre azt mondja, fless volt.
EnglishWell, the weirdest buzz I ever had was when I did a Ouija board.
Nos, nekem a legnagyobb fless az volt, mikor résztvettem egy Ouija boardban.
EnglishOne wore his long hair in a ponytail, the other in a buzz cut.
Az egyik a tarkóján copfba kötötte hosszú haját, a másik gyeptégla-frizurát viselt.
EnglishCameras and lights clicked on and filled the room with a buzz.
Kamerák, vakuk, fényképezőgépek villanása és kattogása töltötte meg a termet.
EnglishHe settled his feet in the doorway, whistled a little breath in through his nose and said: Buzz off.
Lábát az ajtó nyílásába tette, az orrán keresztül sípolva lélegzett, és így szólt:
EnglishThe cold beer hits my empty stomach, and there is an immediate buzz.
A hideg sör szétáramlik a gyomromban, és azonnal kábának érzem magam.
EnglishTell Barry to buzz me this morning, he says, then slams the door in my face.
Mondja meg Barrynek, hogy hívjon föl engem délelőtt utasít, aztán becsapja az orrom előtt az ajtót.
EnglishSecretary Bosley Fiedler--Buzz went back to Little League base- ball-was an academic.
Bosley Fiedler pénzügyminiszter még baseballjátékos korában kapta a Buzz becenevet tudóstípus volt.
EnglishDana smiled, her forehead feeling the first buzz of the champagne.
Dana elmosolyodott, érezte, hogy máris kezd a fejébe szállni a pezsgő.

Other dictionary words