"buzzer" translation into Hungarian

EN

"buzzer" in Hungarian

EN buzzer
volume_up
{noun}

buzzer
volume_up
berregő {noun} (pl kaputelefonon)
There was a buzzer on the door which I could switch on and off from my private thinking parlor.
Az ajtón volt egy villamos berregő, amit az elmélkedés céljára szolgáló szobámból kezelhettem.
He opened the door, the buzzer worked again, and he was gone.
- Kinyitotta az ajtót, a berregő ismét megszólalt, és Nance kiment.
As she picked up the newspaper, the buzzer rang as the door opened.
Amint felemelte az újságot az íróasztalról, megszólalt az ajtó nyitódását jelző berregő.

Synonyms (English) for "buzzer":

buzzer

Context sentences for "buzzer" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe pressed a buzzer, picked up a telephone from the desk, and said, Mr Colin...
Megnyomta az egyik kis asztalon álló telefon gombját és felemelte a hallgatót.
EnglishIf the heat falls below a certain point, it sets off a buzzer in your quarters.
Ha a megadott hőmérséklet alá esik, a maga lakásában megszólal a csengő.
EnglishAs Billy had reported, there was no buzzer and the lock was a Chubb mortise.
Ahogyan Billy jelentette, nem volt riasztó, az ajtón pedig Chubb zár volt.
EnglishAdd this buzzer for some extra punch and you've created a noise machine.
Tedd hozzá ezt a berregőt némi plusz energiáért, és el is készült egy zajgép.
EnglishCoffee when he heard the buzzer.
Hoppy éppen vizet töltött a kávéfőzőbe, amikor meghallotta a csengetést.
EnglishThe door buzzer stopped humming and a quick impatient rapping on the wood followed it.
A csengő búgása abbamaradt, s gyors, türelmetlen kopogás követte a fán.
EnglishThe General Secretary pressed a buzzer beneath the table and the door opened.
A főtitkár megnyomott egy gombot az asztal alján, s az ajtó kinyílt.
EnglishBefore the guard in the hunting shirt had a chance to knock, a buzzer unlocked the door.
Még mielőtt a kockás inges bekopoghatott volna, az ajtó berregve kinyílt.
EnglishHe pushed a buzzer button, and the grate was unlocked for him by someone inside.
Megnyomta a berregőgombot, valaki belülről kinyitotta a rácsot.
EnglishWhile he was still not believing me the door buzzer started to ring again.
Épp tovább hitetlenkedett, amikor a bejárati csengő újra megszólalt.
EnglishWhen he started to get mad enough to push his buzzer I said: Let's not both make the same mistake.
Mikor elért a zabosságnak arra a fokára, hogy megnyomja a csengőt, megszólaltam:
EnglishA few moments later, Curtis heard the same buzzer and did the same.
Néhány pillanattal később Curtis ugyanezt a hangot hallotta, és követte Elliott példáját
EnglishThe buzzer sounded in the other office which was still unlocked.
A másik irodahelyiségben, amely még nem volt bezárva, megszólalt a csengő.
EnglishI flicked my wallet out and let him look at my buzzer.
Előhúztam a tárcámat, és engedtem, hogy egy pillantást vessen a seriffcsillagra.
EnglishThe buzzer would go off and George would whirl around to stare furiously at Jack, who sat beside it.
A csengő megszólalt, George hátraperdült, és dühödten meredt az óra mellett ülő Jackre.
EnglishI flipped my wallet open on her desk and let her look at the buzzer pinned to the flap.
Kinyitottam az asztalon a tárcámat, hogy egy pillantást vethessen a belső lapjához erősített jelvényre.
EnglishTo Pittman's relief, he heard a buzzer at the side of the door electronically checking its lock.
Pittman nagy megkönnyebbülésére végre halk búgás hallatszott, majd az elektromos zár kattanása.
EnglishAnd if he doesn't, he can find out by pressing one buzzer on his desk or making one telephone call.
És ha nem tudja, akkor megnyom egy gombot az asztalán, vagy felveszi a telefont és megtudja.
EnglishGeneral Karpov pressed the buzzer at just after six oclock, and it was the academic himself who answered it.
Karpov tábornok hat után nyomta meg a csengőt, és az akadémikus maga nyitott ajtót.
EnglishA loud buzzer discharges from his phone, followed by her voice.
Hangosan megcsörren a telefonja, aztán a titkárnő hangját hallom.