EN

by {preposition}

volume_up
Death by fire, death by water, death by the. piercing teeth of the hungry god.
Halál a tűz által, halál a víz által, halál az éhes isten tépő foga által!
We as the Commission submitted proposals that were then accepted by everybody.
A Bizottság által előterjesztett javaslatokat mindenki támogatta.
I will finish by mentioning services provided by the public administration.
Végezetül a közigazgatás által nyújtott szolgáltatásokról szólnék.
By some, it is regarded as a just policy, and by others as unjust.
Egyesek szerint igazságos politika, mások szerint igazságtalan.
Mr Hannan, to my knowledge, all votes which have taken place this morning have been by roll call.
Hannan úr, tudomásom szerint ma délelőtt minden szavazás név szerint történt.
By my recollection, Tehol said reasonably, you lost a little less than half a peak.
Emlékeim szerint alig félmilliót veszítettetek! mondta Tehol.
The destruction of the rainforest must be halved by 2020 and have ceased by 2030.
Az esőerdő-pusztulás mértékének 2020-ra a felére kell csökkennie, 2030-ra pedig meg kell szűnnie.
The estimated cost of health and social care by 2018 will be GBP 27 billion.
2018-ra az egészségügyi és szociális ellátás költségei előreláthatólag 27 milliárd GBP-ra fognak rúgni.
It is hoped that intercommunication among Member States will double by 2020.
Reményeink szerint 2020-ra megkétszereződnek a tagállamok közötti összeköttetések.
For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.
Szavaid alapján igazulsz meg, és szavaid alapján vonsz magadra ítéletet."
'For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be condemned.'
"Mert szavaid alapján mentenek fel, és szavaid alapján marasztalnak el téged.”
Probably a diesel generator system, by the look of this exhaust plume.
Feltehetőleg dízelgenerátor-rendszer a kipufogó füstje alapján.
by (also: over)
Of those, 58% are transported by rail, 25% by air and 17% by inland waterways.
Ezek 58%-át vasúti, 25%-át légi, 17%-át pedig belvízi közlekedéssel szállítják.
58% of the freight transported is carried by road, 25% by rail and 17% by internal navigable waterways.
A szállított áruk 58%-át közúton, 25%-át vasúton és 17%-át hajózható belvízi utakon szállítják.
Eighty-five per cent of involuntary part-time work and 80% of low paid jobs are carried out by women.
A nem önkéntes részmunkaidős munka 85%-át, az alacsonyan fizetett munka 80%-át nők végzik.
by
volume_up
keresztül {part.} (igekötő)
We can also show solidarity by showing financial solidarity.
Szolidaritásunkat pénzügyi szolidaritáson keresztül is kimutathatjuk.
Italy has, for weeks, been targeted by hundreds of boats of illegal immigrants.
Olaszországot heteken keresztül az illegális bevándorlók hajóinak százai vették célba.
We have been negotiating by telephone for several days--through me.
Napokig tárgyaltunk telefonon rajtam keresztül.
Is this large deregulated market to be implemented by 2010 or 2015?
Mikorra szándékoznak bevezetni ezt a nagy, deregulált piacot, 2010-re vagy 2015-re?
Hungary implemented the necessary legislation by 2004, the time of the accession.
2004-re, a csatlakozás pillanatára Magyarország a szükséges joganyagot implementálta.
We would like to have a real internal market in the field of energy by 2014.
2014-re energetikai téren szeretnénk valódi belső piacot kialakítani.
This is possible by virtue of the Waste Shipments Regulation.
Ez a hulladékszállításról szóló rendelet értelmében lehetséges.
Then by the conditions of our contract, you forfeit.
Akkor a szerződésünk feltételei értelmében minden jogosultságát elveszíti.
By your proclamation, Sir Pom-Pom has earned a boon!
Felséged felhívása értelmében Sir Pom-Pom gazdag jutalmat érdemel!
The description given by Mr Osborne sounded like the description of a real person.
Osborne-tól származó leírás azonban valóságos emberre illett.
Covered with blood, singed by the fire, I must have looked indistinguishable from Petey.
Vérrel borítva, a tűztől kormosan alig lehetett megkülönböztetni Petey-től.
No, he had never been revolted by Armand, he had to admit it.
Nem, ő sohasem undorodott Armand-tól, ezt be kell ismernie.
In a room near by, Inspector Japp was talking to Doctor Bryant and Hercule Poirot.
Bryanttal és Hercule Poirot-val tárgyalt.
I have been in touch with Guibaud and he expected to have the answer by this evening.
Folyamatos kapcsolatban állok Guibaud-val, aki szerint ma estére már eredmény várható.
Grillo's paranoia hadn't been mellowed an iota by encountering Sagansky and wife.
Grillo zavara jottányit sem enyhült attól, hogy találkozott Sagansky-val, és a feleségével.
The fat content by weight of dry matter must not be less than 50 %.
A szárazanyag zsírtartalma nem lehet kevesebb 50%-nál.
Only 3% of these companies have boards headed by a woman.
E vállalatok csupán 3%-nál nő az igazgatótanács elnöke.
MOISTURE CONTENT , CALCULATED BY WEIGHT OF THE NON-FATTY MATTER IS NOT LESS THAN 65 % .
A zsírmentes szárazanyag alapján kiszámított nedvességtartalma nem lehet kevesebb 65%-nál.
Covered with blood, singed by the fire, I must have looked indistinguishable from Petey.
Vérrel borítva, a tűztől kormosan alig lehetett megkülönböztetni Petey-től.
The description given by Mr Osborne sounded like the description of a real person.
Osborne-tól származó leírás azonban valóságos emberre illett.
No, he had never been revolted by Armand, he had to admit it.
Nem, ő sohasem undorodott Armand-tól, ezt be kell ismernie.
The same anxiety to get them by themselves was visible again in the evening.
Bennet megint csak azon buzgólkodott, hogy Bingley egyedül maradjon Jane-nel.
By the way, if you're also a student at CalTech -- they also tend to just see the dolphins.
Amúgy, ha a CalTech-nél tanulsz -- ők ugyanúgy csak a delfineket képesek meglátni.
He had been badly shaken by the dismal failure of the Wojtyla Affair.
A KGB-nél töltött utolsó évében komoly csapást jelentett neki a Wojtyla-ügy kudarca.
All persons whose name begins with C are being warned by phone when possible.
Mindenkit figyelmeztetnek telefonon, ha lehet, akinek C-vel kezdődik a neve.
Returns TRUE (1) if the number does not return a whole number when divided by 2.
IGAZ értéket ad vissza, ha a szám 2-vel elosztva nem egész számot eredményez.
♫ We’ll survive side by side, should have signed with Verve instead of Sony.
♫ Túléljük, egymás mellett, a Verve-vel kellet volna aláírnom a Sony helyett.

Synonyms (English) for "by":

by
by and by
English