"by George!" translation into Hungarian

EN

"by George!" in Hungarian

EN by George!
volume_up
{interjection}

by George! (also: odd rabbit it!, rabbit it!)

Similar translations for "by George!" in Hungarian

by adjective
Hungarian
by adverb
by preposition

Context sentences for "by George!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishGeorge the First arrived speaking only German, and Bernadotte spoke only French.
I. György úgy jött, hogy csak németül beszélt, Bernadotte csak franciául tudott.
EnglishGeorge Stankowski had gotten the kids away from the smoke, at least, I got that.
Annyit legalább megtudtam, hogy George Stankowski elvitte a gyerekeket a füstből.
EnglishShe said she could hardly keep from laughing, but George thought it was swell.
Azt mondja, alig tudta visszafojtani a nevetését, de George klassznak tartotta.
EnglishGeorge T. Nelson stood in the doorway of his bedroom, looking around unbelievingly.
George T. Nelson a hálószobája ajtajában állt, és hitetlenkedőn tekintett körül.
EnglishIt was Mr George Stark, that high-toned son of a bitch from Oxford, Mississippi.
Ez volt Mr. George Komor, a fölspécizett kurafi a mississippibeli Oxfordból.
EnglishAnd now I was somehow sure that George had finally snapped and killed his wife .
Jókora lyukaknak, mintha valaki nagy kaliberű puskával két lövést adott volna le rá.
EnglishGeorge Talley worked on the Almore caseuntil he was pinched for drunk driving.
George Talley az Almore-ügyben dolgozott, míg le nem fülelték ittas vezetés címén.
EnglishWhat else had Thad said when he had been describing George Stark over the telephone?
És mit mondott még Thad, amikor telefonon személyleírást adott George Komorról?
EnglishWhen drunk, at any rate, he thought of himself as St George and of me as the dragon.
O'Hare előtt sokkal izgalmasabb kép lebegett arról, hogy mit jelentünk egymásnak.
EnglishThe late winter inter-squad debates had fired George Hatfield's competitive soul.
A késő téli csapatközi meccsek feltüzelték George Hatfield versenyszellemét.
EnglishWhen we started to fall apart that day, George was the one who pulled us together.
Amikor az a nap kezdett szétesni, George volt az egyetlen, aki összetartott minket.
EnglishGeorge Berenson was flustered, though he had no idea of the purpose of the visit.
George Berenson zavarban volt, pedig sejtelme sem volt a látogatás céljáról.
EnglishA great man like George could not possibly remember all these annoying details.
Olyan nagy férfiú, mint George, nem emlékezhetett ilyen unalmas apróságokra.
EnglishWhen George tried to get up, Jack shook free of Miss Strong and went to him.
Megpróbált felállni, mire Jack lerázta magáról Miss Strong kezét és odament hozzá.
EnglishTax policy needed rewriting, and he was letting George Winston ramrod that.
Az adópolitikát újra kellett fogalmazni, de ezt kész volt George Winstonra bízni.
EnglishAll of this happened in just three seconds, and only in George Bannerman's mind.
Az egész három másodperc alatt játszódott le, és csak George Bannerman seriff agyában.
EnglishThen his eyes had shifted to George, George lying dazed and blinking on the asphalt.
Aztán a szeme George-ra tévedt; George kábultan, pislogva feküdt az aszfalton.
EnglishI have no doubt it was George and Monohan who helped him, but they'll find out.
Nem kétlem, hogy George és Monohan segített Gordonnak, de ezt a rend majd kinyomozza.
EnglishGeorge had it, but instead of giving it up to Bill, he began to dictate telegrams.
George-nál volt, de ahelyett, hogy odaadta volna, táviratokat kezdett neki diktálni.
EnglishHis name was George, just George, and he spoke English with a quick accent.
A neve George volt, egyszerűen George, és enyhe akcentussal beszélte az angolt.