"by Jove!" translation into Hungarian

EN

"by Jove!" in Hungarian

volume_up
by Jove! {interj.} [idiom]

EN by Jove!
volume_up
{interjection} [idiom]

And, by Jove! on the bamboo table by the window, positively an aspidistra!
És, a kutyafáját, az ablak melletti nádasztalkán az nem lehet más, csak egy fikusz!
És, a kutyafáját, másnapra kijózanodunk!

Similar translations for "by Jove!" in Hungarian

by adjective
Hungarian
by adverb
by preposition
Jove noun
Hungarian

Context sentences for "by Jove!" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMartina told me it was the right thing to do if I wanted to be like Jove.
Martina mondta, hogy ez a helyes, ha olyan akarok lenni, mint Jupiter.
EnglishGallus asked why Jove should give his message in Etruscan rather than in Greek or Latin?
Gallus megkérdezte, hogy Jupiter miért éppen etruszkul üzen, miért nem latinul vagy görögül?
EnglishJove, she led her husband a dance - Colonel Weston stirred a little restively.
Weston ezredes kissé türelmetlenül megmozdult, és azt mondta:
EnglishBy Jove, O'Hara, do you know, he is afflicted with infirmity of fits.
Látja, én itt igen jelentéktelen személy vagyok az ő bűvereje mellett.
EnglishBut never mind, perhaps Jove will be good enough to thunder again soon.
De ne bánd, Cato, talán Jupiternek megesik a szíve rajtad, és nemsokára megint lesz mennydörgés.
EnglishIt may have been -- yes, by Jove, it is a curly-haired spaniel.
Nem lehet más, mint Szavamra, nem is más, nem tévedtem A kutya egy göndör szőrű spaniel!
EnglishThe statue he most coveted was the colossal one of Olympian Jove.
A szobor, amelyre legjobban vágyott, az óriási olympusi Jupiter volt.
EnglishOne day he was on the Oration Platform in the Market Place dressed as Jove and making a speech.
Egy napon a Piac téren a szónoki emelvényen Jupiternek öltözve beszédet mondott a tömeghez:
EnglishHe asked Apelles, Who's the greater God-Jove or myself?
Apellestől, aki elkísérte, megkérdezte: "Ki a nagyobb isten, Jupiter vagy én?"
EnglishIt sanctions the appetite for profit of socially irresponsible billionaires like Manuel Jove.
Szentesíti az olyan társadalmilag felelőtlen milliárdosok haszonéhségét, mint amilyen Manuel Jove.
EnglishHe visited the temple of Jove on the Capitoline f Hill.
Röviddel Caesoniával való házassága előtt jelentette be, hogy isten lett.
EnglishCaligula whistled two Germans up and had Apelles stripped and whipped in sight or Jove's statue.
Caligula fütyült két germánjának, Apellest levetkőztette és megkorbácsoltatta Jupiter szobra előtt.
EnglishBy Jove, one never stops getting surprises at your place.
A mindenit, az embert mindig újabb meglepetések érik ezen a helyen.
EnglishColonel Melchett said, You've done it again, by Jove, Miss Marple.
Istenemre, Marple kisasszony, magának már megint sikerült!
EnglishBy jove, I wouldn't have risked firing when she did.
A mindenit, én az ő helyében meg nem kockáztattam volna azt a lövést!
EnglishHe said: Oh greater than Jove, certainly, but anonymous as yet.
No persze, sokkal nagyobb, de egyelőre még névtelen.
English'By Jove, Mister O'Hara, but I are jolly-glad to see you.
- Istenemre, Mr. O'Hara, mennyire örülök, hogy láthatom!
EnglishI am insured against fire and burglary with the Jove Insurance Company which has a branch here.
Van biztosításom tűz és betörés esetére a Jupiter Biztosítónál, amelynek a közelben található az egyik fiókirodája.
EnglishBy Jove, it had been a near thing though...
Mindenesetre nagyon kényes ügy volt, a teremtésit
EnglishApelles hesitated, thinking that Caligula was joking, and not wishing to blaspheme Jove in Jove's own temple.
Apelles habozott, azt gondolván, hogy Caligula csak tréfál, és nem akarja, hogy Jupitert tulajdon templomában káromolják.