"by Wednesday" translation into Hungarian

EN

"by Wednesday" in Hungarian

EN by Wednesday
volume_up

by Wednesday
By the end of the fourth day, Wednesday, Grand Cayman was in sight.
A negyedik nap végére, szerdára, a Nagy-Kajmán már látótávolságba került.
By Tuesday or Wednesday I hope to have the rest of the job finished.'
Én pedig remélhetőleg keddre vagy szerdára elkészülök a munka hátralevő részével.
At twelve thirty on a Wednesday morning, Route 117 was totally dead.
Szerdára virradó éjszakán fél egykor a 117-es út olyan kihalt volt, mint a temető.

Similar translations for "by Wednesday" in Hungarian

by adjective
Hungarian
by adverb
by preposition
Wednesday noun
Hungarian

Context sentences for "by Wednesday" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFind out how you get there, and arrange to get up there Wednesday morning early.
Derítsd ki, hogy juthatsz fel oda, és szerdán kora reggel foglald el a helyed.
EnglishThen it was Officer Larsson who checked on Frye last Wednesday night, Tony said.
Szóval aznap éjjel Larsson helyettes ellenőrizte Frye alibijét - jegyezte meg Tony.
English(ES) Mr President, on Wednesday 23 April UNESCO is celebrating World Book Day.
(ES) Tisztelt elnök úr! Szerdán, április 23-án ünnepeli az UNESCO a Könyv Napját.
EnglishWednesday, Minnie will have found out where he is and we can go and get him.
Szerdáig Minnie meg fogja tudni, hol van, s akkor utánamegyünk, és visszahozzuk.
EnglishYou can only make withdrawals on Monday and Wednesday as an added security measure.
További óvintézkedésként csak hétfőnként és szerdánként vonhatsz ki pénzt belőle.
EnglishHe dined with us the next day, and was to leave town again on Wednesday or Thursday.
Másnap nálunk ebédelt, s azt mondta, hogy szerdán vagy csütörtökön utazik vissza.
EnglishThe vote on the report by Mrs Lucas will take place on Wednesday 22 April 2009.
A Lucas asszony jelentéséről való szavazásra 2009. április 22-én, szerdán kerül sor.
EnglishHe couldn't get hold of Frye last Wednesday night, but he pretended that he had.
Nem érte el Frye-t csütörtök este, de úgy tett, mintha beszélt volna vele.
EnglishBy Wednesday evening, however, it began to be clear who was behind the revolt.
Szerda estére azonban kezdett világossá válni, ki áll a felkelés mögött.
EnglishThe same Wednesday evening, Sir Nigel Irvine had a dinner date with a friend in Oxford.
Ugyanazon a szerda estén Sir Nigel Irvine egy barátjával vacsorázott Oxfordban.
EnglishWe must now close our initial discussion on the point regarding Wednesday.
Most le kell zárnunk a szerdai napra vonatkozó pontról szóló kezdeti vitánkat.
EnglishOnce again, thank you, and I am counting on a compromise in Wednesday's vote.
Ismételten köszönöm, és számítok a szerdai szavazáson való kompromisszumra.
EnglishIf you do not believe me, take a look at your documents before you vote on Wednesday.
Ha nem hisznek nekem, nézzék meg a dokumentumokat, mielőtt szerdán szavaznak.
EnglishThe Judge would be on The Hill doing budget business until Wednesday morning.
Moore szerdáig nem ért rá: a költségvetésüket kellett megvédenie a Dombon.
EnglishSure enough, a man named McDeere had rented a sixteen-footer late Wednesday night.
Igen, egy McDeere nevezetű férfi szerdán késő este bérelt egy teherautót.
EnglishThe vote on this item will take place on Wednesday, 16 January 2008 at 12 noon.
A napirendi pontot érintő szavazást 2008. január 16-án, szerdán, déli 12 órakor tartjuk.
EnglishOn Wednesday, a debate will be held on the situation in Ukraine following the elections.
Szerdán az ukrajnai választások nyomán kialakult helyzetről fogunk vitatkozni.
EnglishIm afraid I have to go back to London with the Wednesday bag, he told the diplomat.
Attól tartok, vissza kell mennem Londonba a szerdai futárpostával mondta a diplomatának.
EnglishThe debate will take place on Wednesday morning with the Council and the Commission.
A Tanáccsal, valamint a Bizottsággal folytatandó vitára szerda délelőtt kerül majd sor.
EnglishI was here because my days off are Wednesday and Thursday, so I took the call.
Pont itt voltam, mert szerdán és csütörtökön voltam szabadnapos, én vettem föl a kagylót.