"cable" translation into Hungarian

EN

"cable" in Hungarian

EN

cable {noun}

volume_up
cable (also: hawser)
Another cable ran outside to a portable sat- ellite link that was similarly guarded.
Egy másik kábel az ugyancsak őrzött hordozható szatellitcsatlakozáshoz futott.
Two, there's an undersea cable and a satellite link.
Ad kettő: tenger alatti kábel és szatellit-összeköttetés is létezik.
Where the cable entered its head, something like blood had leaked out, soaking its dark, scaly skin.
A kábel csatlakozásánál véres folyadék szivárgott, megszínezve sötét, pikkelyes brét.
cable (also: duct, line, conduit)
What looked like a root or cable led from the back of its skull and into the wall.
Tarkójából különös, gyökérszer vezeték tört el, és tnt el a srn redzött falban.
For example, the NorGer undersea electricity cable project could replace 60 nuclear power plants.
Például a NorGer - egy tenger alatti villamos vezeték projekt - 60 atomerőművet tudna kiváltani.
Hundreds of miles of lines had been laid the length and breadth of herpipes, tubes, and electric cables.
Több száz kilométernyi vezeték hálózta be széltében-hosszában, kábelek, csövek, csatornák, villanyvezetékek.
Make sure that the cable is noncommittal as well.
Nézzen utána, a távirat semleges legyen.
The cable? asked his aide, entering the office.
A távirat? kérdezte a titkár.
Well, it was worth a try, said President Matthews when the cable reached Washington an hour later.
Nos, mindenesetre nem ártott megpróbálni jegyezte meg Matthews elnök, amikor egy órával későőbb a távirat megérkezett Washingtonba.
Rendkívüli sürgöny az MI-6-tól.

Context sentences for "cable" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLike most Project members he devoured the Discovery Channel on his cable system.
Akárcsak a projekt tagjainak többsége, ő is imádta a Discovery Channelt a kábeltévén.
English'What do all these cable lines cross-hatched in pink and red mean?' he asked.
Mit jelentenek a rózsaszínnel és pirossal jelölt vonalak? vonta kérdre a Központot.
EnglishI shall cable to South Africa, of course, for information about his antecedents.'
Mindenesetre táviratozni fogok Dél-Afrikába, hogy az előéletéről tájékoztatást kapjak.
EnglishWe danced as our first video films appeared nationwide on the television cable.
Táncra perdültünk, amikor első klipjeinket országszerte bemutatta a tévé.
EnglishI rode up Nob Hill on a cable car and was in his apartment within fifteen minutes.
Trolival fölmentem Nob Hillre és egy negyedóra múlva már a lakásán voltam.
EnglishBoth Cable and Rohr looked at the Judge as if to ask, Okay, who gave you the tip?
Cable és Rohr egyszerre nézett rá, mintha azt kérdeznék: hát akkor halljuk, ki volt az?
English'I counted the number of pylons once and totted up the kilometrage of cable.'
Egyszer összeszámoltam a pilonokat, és megmértem a kábelsín teljes hosszát.
EnglishCable, but there's nothing relevant about it.
Megrendít az együttérzése, Mr. Cable, de szerintem semmi köze a tárgyhoz.
EnglishSeedeck gave the saddle a push, and it skittered back down the cable to Atlantis.
Utána megtolta a nyerget, és az a kábelen visszacsúszott az Atlantishoz.
EnglishAs a result, the country's cable providers stopped broadcasting seven channels.
Ennek eredményeképpen az ország kábelszolgáltatói hét csatorna sugárzását szüntették be.
EnglishCable television will bring countless new programs to the vast Arab world.
A kábeltelevíziók kifogyhatatlan programokkal árasztják el a hatalmas arab világot.
EnglishAnyone with a television set and cable box could get a piece of hip-hop.
Bárki hozzájuthat egy darab hip-hop-hoz a TV és a kábelcsatornák segítségével.
EnglishYoleus was talking to him via a connecting cable and an Interpreter called 46 Zhun.
Yoleus egy kommunikációs kábelre csatolt fordítón keresztül beszélt vele.
EnglishAnd who knew, maybe in a year the Night Hawks would have the cable cutters.
És ki tudja, talán egy éven belül a Night Hawkok megkapják a kábelvágókat.
EnglishThe monofilament cable was almost invisible against the rubble and ooze of the sea floor.
Az egyszálas kábelt alig lehetett észrevenni a tengerfenék zavaros iszapjában.
EnglishThe man slipped from the collar and turned as the cable went back up.
A férfi kicsúszott a gallérból, és azonnal odafordult, amint a kábelt felhúzták.
EnglishHe maneuvered over to the cable reel and activated its motor, tightening the cable.
A kábeltekercshez irányította magát, beindította a motort, megfeszítette a kábelkötelet.
EnglishBloody hell, Sir Basil observed, reading over the newest cable from Moscow.
A mindenségit! morgolódott Sir Basil a legújabb moszkvai üzenetet olvasva.
EnglishMy head must have been drawn beneath the water, when I was tangled in the cable.
Ha elvesztettem az eszméletemet, ennek oka csak a gyengeség lehetett.
EnglishWhereas Rohr had dwelt on addiction, Cable spent his time on the freedom to choose.
Míg Rohr a nikotinfüggőség veszélyeit ecsetelte, Cable a választás szabadságát emelte ki.