"calamity" translation into Hungarian

EN

"calamity" in Hungarian

EN calamity
volume_up
{noun}

calamity (also: adversity, affliction, bane, chop)
It truly tragic that yesterday we again witnessed such a calamity as this terrorist attack.
Valóban tragikus, hogy tegnap ismét ilyen csapás tanúi lehettünk, mint az említett terrortámadás.
`Calamity,' he said in the same voice, colored with genuine feeling-not the rasping sound I had expected from such a thing.
A csapás miatt szólt őszinte felindulással, ugyanazon a hangon, nem olyan száraz csikorgással, amit vártam.
The calamity that has affected Taiwan may well become more commonplace, both in Taiwan and around the world, as a result of climate change.
Az éghajlatváltozás eredményeként azonban a Tajvant ért csapás egyre mindennaposabbá válhat mind Tajvanon, mind pedig világszerte.
It is a calamity for Iraq, today and in the future.
Ez egy nagy szerencsétlenség Irak számára, most és a jövő tekintetében egyaránt.
I dare not affirm that; but this I must own, that I never heard of one of them that ever appeared after the calamity was over.
Ilyesmit én nem mernék állítani, de annyit mondhatok, hogy egyetlenegyről sem hallottam, aki e szerencsétlenség múltán újból fölbukkant volna.
It is a calamity, and this calamity is exacerbated by the fact that, due to the expulsion of non-governmental organisations, only around 60% of humanitarian aid is getting through.
Ami ott van, szerencsétlenség, amelyet tovább súlyosbít a tény, hogy a nem kormányzati szervek kiűzésével a humanitárius segélyek csupán kb. 60%-a ér célba.
calamity (also: doom, fatality, ill luck, mishap)

Synonyms (English) for "calamity":

calamity

Context sentences for "calamity" in Hungarian

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishShe'd been almost giddy with her own daring in the aftermath of that calamity.
Szinte büszke volt magára, amiért olyan merészen cselekedett a kalamajka után.
EnglishLesmic, Gengi, Pliny, and Zul-might break apart in some hypothetical future calamity.
A legtöbbjük azonban csak a levegőbe beszélt, az utasok nem sokat törődtek velük.
English'Is this the Hand of Friendship to avert the Whip of Calamity?' laughed the Colonel.
- Ez az a barátságos kéz, mely elhárítja a balszerencse ostorát? - nevetett az ezredes.
EnglishHe has saved me from present calamity, but I owe my life to thee.'
Õ csak egy kellemetlenségtől mentett meg, de neked az életemet köszönhetem!
EnglishThey spoke of calamity, of converging to prevent some horrid disaster.
Vészt emlegettek, összefogást sürgettek, mert iszonytató baj fenyeget.
EnglishBut how do you live, then, and how are you kept from the dreadful calamity that is now upon us all?'
De miképpen él, hogyan óvja meg magát ettől a közöttünk öldöklő rettenetes ragálytól?
EnglishI, Cha-Ching Cha-Ching, symbolize chaotic calamity.
Én, Cha-Ching Cha-Ching, a kaotikus csapásommal szétzúzok mindent és mindenkit.
EnglishHence, the ecological calamity which has befallen stocks in the North Sea.
Ez vezetett ahhoz az ökológiai katasztrófához, amely az Északi-tenger halállományának pusztulását okozza.
EnglishPerhaps, Hari thought, the Emperor was calm because he had seen so much calamity already.
Talán, gondolta a matematikus, a császár azért ilyen nyugodt, mert már több ehhez hasonló katasztrófát látott.
EnglishThe grief of both Octavia and Augustus was unbounded and the death was mourned as a public calamity.
Octavia és Augustus kétségbeesése határtalan volt, a halálesetet állami katasztrófaként gyászolták.
EnglishThe battalion standards were undecorated, as a sign of public calamity, and the axes and rods were borne reversed.
Ahogy a gyászmenet átvonult Calabrián, Apulián és Campanián, a tömeg óráról órára nőtt.
EnglishAsia has no less responsibility than the US and Europe to reverse the climate calamity.
Ázsiának nem kisebb a felelőssége az éghajlatváltozás visszafordításában, mint az Egyesült Államoknak és Európának.
English'A totally unforeseen contingency - national calamity - concessions jeopardized -' 'Take time,' said Lord Caterham.
- Nagy horderejű, nemzeti veszedelem ez... a tervbe vett koncessziókat veszélyezteti...
EnglishThat is a calamity from which God Himself is not free, for the philosophers are doing their best to perfect Him.
Ez alól a balszerencse alól még Isten sem mentes, amióta a filozófusok fejükbe vették, hogy tökéletesítik Õt.
English...and a calamity-filled mob scene of policemen...
.amely tele Van elkeseredett rendörkollégákkal.
EnglishAnd dying now would be such a calamity, wouldn't it?'
És most olyan kár lenne meghalni, nem igaz?
EnglishThere was a great rush of people out to see the calamity, which was of course only going to make matters worse out there.
Rengetegen szaladtak ki, hogy részesei lehessenek az eseményeknek, és ettől persze csak romlott a helyzet.
English'This is a terrible calamity, terrible, terrible.'
- Ez borzasztó baj, borzasztó, borzasztó!
English'The Hand of Friendship has averted the Whip of Calamity; but another time, when thou takest the Road it will be with me.
- A barátságos kéz elhárította a balszerencse ostorát; de máskor, ha az Útra akarsz térni, velem kell jönnöd.
EnglishLet the box and the bedding-roll be sent for; and if there has been a fault, let the Hand of Friendship turn aside the Whip of Calamity.
Hozasd el a koffert, és ha hibát követtem el, fordítsd félre jóbarát kezével a balszerencse ostorát"...